✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Narkomania Zygfryd Antoni Juczyński Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Narkomania

 • Dostępność: Brak
 • Wydawca: PZWL

Tytuł : Narkomania

Autor : Zygfryd Antoni Juczyński

Stron : 140

ISBN : 8320033039

Rok wydania : 2005

Wydanie : 1

Oprawa : Miękka

Format : 145*205

Książka traktuje problemy narkomanii w sposób całościowy, biorąc pod uwagę złożone relacje zachodzące między jej uwarunkowaniami psychologicznymi, społeczno-kulturowymi i medycznymi. Autor nie moralizuje, ale przedstawia fakty, opisuje rzeczywistość, której elementem są narkotyki, będące zagrożeniem dla coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży. Podręcznik uwzględnia polskie uwarunkowania. Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej był recenzowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i uzyskał pozytywne opinie. Główny ciężar zmagania się z problemami narkomanii u dzieci i młodzieży spoczywa na rodzicach i pedagogach. Ta książka pomoże im wcześnie dostrzec pojawiające się zagrożenia, zapobiec uzależnieniu oraz umożliwić niesienie skutecznej pomocy osobom już uzależnionym od narkotyków. Publikacja jest przede wszystkim adresowana do rodziców, wychowawców i nauczycieli. Będzie również bardzo przydatna dla terapeutów i działaczy organizacji zajmujących się problemami narkomanii.

Spis treści :

  Wprowadzenie
 • narkomania w polsce
  Historia narkomanii w Polsce
  Rozmiary zjawiska zażywania środków psychoaktywnych
  Ocena Zjawiska I Uregulowania Prawne

  Podsumowanie
  Pytania do dyskusji

 • Wieloczynnikowe uwarunkowania narkomanii
  Człowiek - narkotyk - środowisko
  Rola czynników psychologicznych
  Kulturowe uwarunkowania narkomanii
  Narkomania jako zjawisko społeczne

  Podsumowanie
  Pytania do dyskusji

 • Od eksperymentowania do uzależnienia
  Definicje i terminy
  Medyczne i psychologiczne kryteria diagnozy
  Zmiany w osobowości i zachowaniu
  Oznaki zażywania środków odurzających

  Podsumowanie
  Pytania do dyskusji

 • W chemicznej pułapce
  Środki odurzające i uspokajające
  Środki pobudzające
  Środki halucynogenne

  Podsumowanie
  Pytania do dyskusji

 • Leczenie i zapobieganie
  Wybór formy leczenia
  System leczenia w Polsce
  Nawroty uzależnienia
  Profilaktyka narkomanii

  Podsumowanie
  Pytania do dyskusji
  Adresy organizacji i placówek diagnostyczno-leczniczych pomocnych w zwalczaniu narkomanii
 • Piśmiennictwo
 • Skorowidz