✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Narkomania Zygfryd Antoni Juczyński Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Narkomania

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL


Tytuł : Narkomania
Autor : Zygfryd Antoni Juczyński
Stron : 156
ISBN : 9788320038989
Rok wydania : 2008
Wydanie : 2
Oprawa : miękka
Format : A5

W podręczniku ? adresowanym do rodziców, nauczycieli i wychowawców ? przedstawiono psychologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania narkomanii, podstawowe definicje uzależnienia oraz kryteria rozpoznawania, zwracając uwagę na zmiany w osobowości i zachowaniu oraz oznaki zażywania środków odurzających u dzieci.
Omówiono cechy, objawy i zagrożenia zdrowia związane z nadużywaniem i uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz podano, co należy zrobić, gdy dziecko sięga po narkotyk, co wpływa na wybór formy leczenia, jak przebiega leczenie, a także zasady wychowania prewencyjnego i działań profilaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach wychowawczo-opiekuńczych.
 
Publikację uzupełnia wykaz linków do obowiązujących aktów prawnych oraz pełnych danych adresowych organizacji i placówek diagnostyczno-leczniczych pomocnych w zwalczaniu narkomanii.

Spis treści :
Wprowadzenie 
1. Narkomania w Polsce  
1.1. Historia narkomanii w Polsce  
1.1.1. Pierwsze fale narkomanii  
1.1.2. Zjawisko politoksykomanii i polska heroina  
1.1.3. Współczesne formy zażywania środków psychoaktywnych
1.2. Rozmiary zjawiska zażywania środków psychoaktywnych  
1.3. Ocena zjawiska i uregulowania prawne  
1.3.1. Zmiany w postrzeganiu stereotypu narkomana  
1.3.2. Stosunek społeczeństwa do narkomanii  
1.3.3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii  
Podsumowanie  
Pytania do dyskusji  
2. Wieloczynnikowe uwarunkowania narkomanii  
2.1. Człowiek?narkotyk?środowisko  
2.2. Rola czynników psychologicznych  
2.2.1. Problemy okresu dojrzewania i dorastania  
2.2.2. Potrzeba autonomii i rozwoju własnego ?ja?  
2.2.3. Presja grupy rówieśniczej  
2.2.4. Ucieczka przed negatywnymi emocjami  
2.2.5. Dążenie do nowej wizji rzeczywistości  
2.3. Kulturowe uwarunkowania narkomanii  
2.3.1. Strefy geograficzno-kulturowe narkomanii  
2.3.2. Środki narkotyczne w obyczajowości  
2.4. Narkomania jako zjawisko społeczne  
2.4.1. Duchowe spełnienie za pomocą narkotycznej wizji  
2.4.2. Idee pacyfistyczne w kulturze młodzieżowej  
2.4.3. Zażywanie środków psychoaktywnych jako symbol przynależności do grupy
2.4.4. Narkomania przejawem trudności w socjalizacji  
2.4.5. Reakcje społeczne na ?kulturę narkotyków?  
2.4.6. Współczesny obraz narkomanii  
Podsumowanie  
Pytania do dyskusji  
3. Od eksperymentowania do uzależnienia  
3.1. Definicje i terminy  
3.1.1. Zażywanie środków psychoaktywnych
3.1.2. Nadużywanie środków psychoaktywnych  
3.1.3. Uzależnienie od środków psychoaktywnych  
3.1.4. Zmiana tolerancji środka psychoaktywnego  
3.1.5. Objawy zespołu abstynencyjnego  
3.1.6. Ostre zatrucia  
3.1.7. Zaburzenia psychotyczne  
3.1.8. Formy zażywania  
3.2. Medyczne i psychologiczne kryteria diagnozy  
3.2.1. Przyzwyczajenie a uzależnienie  
3.2.2. Rodzaje uzależnienia  
3.3. Zmiany w osobowości i zachowaniu  
3.4. Oznaki zażywania środków odurzających  
Podsumowanie  
Pytania do dyskusji
4. W chemicznej pułapce  
4.1. Środki odurzające i uspokajające  
4.1.1. Opium i jego pochodne  
4.1.2. Marihuana i haszysz  
4.1.3. Barbiturany i benzodiazepiny  
4.2. Środki pobudzające  
4.2.1. Kokaina 
4.2.2. Amfetamina 
4.2.3. Ecstasy 
4.2.4. Kofeina
4.3. Środki halucynogenne 
4.3.1. LSD i inne halucynogeny 
4.3.2. Rozpuszczalniki i inne substancje lotne 
Podsumowanie 
Pytania do dyskusji 
5. Leczenie i zapobieganie  
5.1. Wybór formy leczenia 
5.2. System leczenia w Polsce 
5.3. Nawroty uzależnienia 
5.4. Profilaktyka narkomanii 
5.4.1. Zanim dojdzie do pierwszej próby 
5.4.2. Co należy robić, gdy dziecko sięga po narkotyk? 
5.4.3. Wychowanie prewencyjne w domu 
5.4.4. Profilaktyka narkomanii w szkole 
Podsumowanie 
Pytania do dyskusji 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ? komentarz  
Adresy organizacji i placówek diagnostyczno-leczniczych pomocnych w zwalczaniu narkomanii  
Piśmiennictwo  
Skorowidz