✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży Teresa Honorata Wyszyńska, Mieczysław Leszek Litwin Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży

Autor : Teresa Honorata Wyszyńska, Mieczysław Leszek Litwin

Stron : 264

ISBN : 8320026415

Rok wydania : 2002

Wydanie : 1

Oprawa : Miękka

Format : 145*205

W książce omówiono epidemiologię i przyczyny nadciśnienia tętniczego u dzieci w różnym wieku. Podano zasady pomiaru ciśnienia i jego interpretacji, szczegółowo omówiono metody postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w nadciśnieniu pochodzenia nerkowego, naczyniowo-nerkowego, spowodowanym nadmiarem katecholamin, mineralokortykoidów i glikokortykoidów oraz innymi zaburzeniami i chorobami układu wewnątrzwydzielniczego. Książka przeznaczona jest dla lekarzy pediatrów i nefrologów.

Spis treści :
1. Mechanizmy regulujące ciśnienie tętnicze  
Fizjologiczne zmiany ciśnienia tętniczego związane z rozwojem dziecka
Mechanizmy fizjologicznej regulacji ciśnienia tętniczego  
Wrodzone uwarunkowania wysokości ciśnienia tętniczego krwi u dzieci i młodzieży
2. Pomiary ciśnienia tętniczego i interpretacja ich wyników
Pomiar ciśnienia w gabinecie lekarskim  
Interpretacja wyników pomiarów  
Domowy pomiar ciśnienia tętniczego  
Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego  
3. Częstość występowania i przyczyny nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży  
4. Postępowanie diagnostyczne w nadciśnieniu tętniczym
5. Nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek  
Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek  
Pierwotne i wtórne glomerulopatie  
Torbielowatość nerek  
Nadciśnienie tętnicze towarzyszące zmianom w jednej z nerek  
6. Nadciśnienie tętnicze w przewlekłej niewydolności nerek
Częstość występowania  
Patogeneza  
Hemodynamika nadciśnienia w przewlekłej niewydolności nerek i u chorych dializowanych  
Wpływ nadciśnienia na postęp przewlekłej niewydolności nerek  
Zasady leczenia hipotensyjnego w niewydolności nerek  
Nadciśnienie u chorych przewlekle dializowanych  
Nadciśnienie tętnicze po przeszczepieniu nerki  
7. Nadciśnienie tętnicze naczyniowo-nerkowe  
Patogeneza  
Przyczyny  
Objawy kliniczne  
Postępowanie diagnostyczne przy podejrzeniu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego
Postępowanie terapeutyczne  
Wyniki leczenia i rokowanie
8. Nadciśnienie tętnicze pochodzenia hormonalnego  
Guz chromochłonny  
Pierwotny hiperaldosteronizm (zespół Conna)  
Zespół Cushinga  
Nadczynność tarczycy  
Niedoczynność tarczycy  
Nadczynność przytarczyc  
9. Przyczyny wtórnego nadciśnienia tętniczego u dzieci
Koarktacja aorty  
Zespół Turnera  
Zespół obturacyjny bezdechu sennego  
Zapalenie wielonerwowe i zapalenie rogów przednich rdzenia  
Nadciśnienie polekowe  
10. Nadciśnienie tętnicze pierwotne  
Hemodynamika  
Koncepcja fenotypów pośrednich nadciśnienia tętniczego  
Etiopatogeneza  
Przebieg kliniczny nadciśnienia tętniczego pierwotnego u dzieci i młodzieży  
Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego pierwotnego u dzieci i młodzieży  
11. Nadciśnienie tętnicze jednogenowe (monogenowe)  
Nadciśnienie jednogenowe uwarunkowane wrodzonym defektem syntezy steroidów nadnerczowych  
Zespół rzekomego nadmiaru mineralokortykosteroidów  
Rodzinny aldosteronizm  
Zespół Liddle?a  
Mutacja S810L-receptora mineralokortykosteroidowego  
Zespół Gordona (pseudohipoaldosteronizm typu II)
Autosomalne dominujące nadciśnienie tętnicze z brachydaktylią  
12. Powikłania narządowe w przebiegu nadciśnienia tętniczego  
Zmiany w naczyniach krwionośnych i retinopatia nadciśnieniowa  
Przerost lewej komory  
Nadciśnieniowe uszkodzenie nerek
Nadciśnienie a miażdżyca  
Powikłania neurologiczne  
13. Leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego u dzieci
Podstawowe wiadomości o lekach hipotensyjnych stosowanych w przewlekłym leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci  
Przewlekłe leczenie hipotensyjne u dzieci ze znamiennym i ciężkim nadciśnieniem tętniczym  
Leczenie hipotensyjne ze wskazań pilnych i nagłych  
14. Strategia postępowania w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym u młodzieży
Rozpoznawanie, definicja i klasyfikacja nadciśnienia tętniczego
Postępowanie terapeutyczne
Wskazania i przeciwwskazania do wysiłku fizycznego i uprawiania sportu
Edukacja chorego
Skorowidz