✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Nadciśnienie tętnicze Włodzimierz Januszewicz, Marek Sznajderman Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Nadciśnienie tętnicze

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Nadciśnienie tętnicze

Redaktor : Włodzimierz Januszewicz, Marek Sznajderman

Stron : 248

ISBN : 8320026342

Rok wydania : 2002

Wydanie : 1

Oprawa : broszurowa

Format : 145*205

W publikacji omówiono przyczyny nadciśnienia tętniczego. objawy kliniczne. badanie chorego. a następnie - bardzo szczegółowo - grupy leków stosowanych w leczeniu. Podano zasady leczenia nadciśnienia tętniczego występującego u chorych w młodym oraz w starszym wieku. u chorych z otyłością. cukrzycą. hiperlipidemią. dną i niewydolnością nerek. Omówiono podstawy edukacji chorego oraz jakość życia chorego z nadciśnieniem tętniczym. Omówiono też interakcje leków hipotensyjnych z innymi lekami. W książce ograniczono do niezbędnego minimum podstawy teoretyczne. koncentrując się na praktycznych aspektach rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego. Sposób ujęcia i przedstawienia tematu czyni ją bardzo przydatną dla wszystkich internistów. a szczególnie dla lekarzy praktyków pierwszego kontaktu. dla których jest szczególnie polecana.

Spis treści :
1. Przyczyny nadciśnienia tętniczego    
Genetyczne uwarunkowania pierwotnego nadciśnienia tętniczego
Nadciśnienie monogeniczne
Aldosteronizm poddający się leczeniu glikokortykosteroidami ? GRA 16
Zespół pozornego nadmiaru mineralokortykosteroidów ? AME  
Zespół Liddle?a  
Czynniki środowiskowe w patogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego
Sól a nadciśnienie  
Otyłość a nadciśnienie tętnicze
Zespół oporności na insulinę a nadciśnienie tętnicze  
Udział dysfunkcji śródbłonka i zaburzeń neuroendokrynnych w rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego  
Dysfunkcja śródbłonka  
Zaburzenia neuroendokrynne  
Podsumowanie  
2. Obraz kliniczny
Nadciśnienie tętnicze pierwotne  
Nadciśnienie tętnicze wtórne  
3. Badanie chorego z nadciśnieniem tętniczym  
Wywiady  
Badanie fizykalne  
Badania dodatkowe  
4. Pomiar ciśnienia krwi  
Tradycyjny pomiar ciśnienia krwi  
Domowe pomiary ciśnienia krwi  
Całodobowa automatyczna rejestracja ciśnienia krwi  
Wskazania  
Ograniczenia metody
Perspektywy  
5. Podstawowe zasady leczenia  
6. Leczenie niefarmakologiczne (modyfikacja stylu życia)
Normalizacja masy ciała  
Ograniczenie spożycia soli  
Spożycie potasu  
Spożycie wapnia i magnezu  
Dieta DASH  
Ograniczenie spożycia alkoholu 
Kawa i herbata  
Inne składniki diety  
Aktywność fizyczna  
Palenie tytoniu  
Metody psychoterapeutyczne  
7. Indywidualizacja leczenia hipotensyjnego
8. Leki moczopędne  
Klasyfikacja leków moczopędnych  
Właściwości farmakologiczne leków moczopędnych  
Mechanizm działania leków moczopędnych  
Przeciwwskazania do stosowania leków moczopędnych  
Objawy niepożądane  
9. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne
Nadciśnienie tętnicze współistniejące z zaburzonym profilem lipidowym  
Nadciśnienie tętnicze współistniejące z cukrzycą  
Nadciśnienie tętnicze współistniejące z chorobą niedokrwienną serca
Nadciśnienie tętnicze współistniejące z niewydolnością serca  
Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży  
Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym  
Podsumowanie  
10. Leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne
11. Antagoniści wapnia
Pochodne dihydropirydyny  
Werapamil  
Diltiazem  
Działania niepożądane antagonistów wapnia  
Antagoniści wapnia a ciąża i laktacja  
12. Inhibitory konwertazy  
Klasyfikacja inhibitorów konwertazy  
Właściwości farmakologiczne inhibitorów konwertazy  
Mechanizm działania inhibitorów konwertazy  
Zastosowanie kliniczne inhibitorów konwertazy  
Stosowanie inhibitorów konwertazy w połączeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi  
Objawy niepożądane i przeciwwskazania do stosowania inhibitorów konwertazy  
13. Antagoniści receptorów angiotensyny II
Nadciśnienie tętnicze współistniejące z niewydolnością serca  
Nadciśnienie tętnicze współistniejące z nefropatią cukrzycową  
Podsumowanie  
14. Inne leki hipotensyjne  
Leki hamujące układ współczulny o działaniu ośrodkowym  
Metyldopa  
Klonidyna
Pochodna Rauwolfia serpentina ? rezerpina  
Nowe pochodne imidazolowe  
Leki bezpośrednio rozszerzające tętniczki  
Dihydralazyna  
Todralazyna  
Minoksydil  
Ketanseryna  
15. Interakcje leków hipotensyjnych  
Antagoniści wapnia  
Leki beta-adrenolityczne  
Inhibitory konwertazy
Leki moczopędne  
Antagoniści receptora angiotensyny II  
16. Przyczyny niepowodzenia leczenia hipotensyjnego
Pseudonadciśnienie  
Brak współpracy ze strony pacjenta  
Niewłaściwy dobór leku  
Nieodpowiednie kojarzenie leków
Niekorzystny wpływ innych leków  
17. Nadciśnienie tętnicze u osób w młodym wieku  
18. Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym
 Częstość występowania  
Patogeneza  
Diagnostyka  
Ryzyko związane z nadciśnieniem  
Zasady leczenia  
Wyniki leczenia  
Podsumowanie  
19. Nadciśnienie tętnicze u chorych z otyłością, cukrzycą, dyslipidemią i hiperurykemią  
20. Nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek
Patogeneza  
Diagnostyka  
Leczenie  
21. Nadciśnienie tętnicze a jakość życia chorych
Jakość życia osób z nadciśnieniem tętniczym  
Sposoby poprawy jakości życia osób z nadciśnieniem tętniczym  
Podsumowanie  
22. Leczenie nadciśnienia tętniczego a ciąża i karmienie
Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży  
Leki przeciwnadciśnieniowe zalecane w ciąży  
Leki przeciwnadciśnieniowe nie zalecane w ciąży  
Leczenie przełomu nadciśnieniowego u kobiet w ciąży  
Zapobieganie wystąpieniu nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży  
Leki przeciwnadciśnieniowe stosowane w okresie karmienia  
23. Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego w stanach pilnych i naglących
 Definicja stanów pilnych i naglących w nadciśnieniu tętniczym  
Zasady doraźnego leczenia nadciśnienia tętniczego
Leczenie wybranych stanów naglących w nadciśnieniu tętniczym  
24. Edukacja chorych z nadciśnieniem tętniczym
 Potencjalne korzyści wynikające z edukacji chorych z nadciśnieniem tętniczym
Edukacja chorych z nadciśnieniem tętniczym w Polsce  
Materiały edukacyjne  
Edukacja w zakresie modyfikacji stylu życia  
Pomiary ciśnienia tętniczego w warunkach domowych  
Edukacja w zakresie farmakoterapii  
Podsumowanie  
Załącznik. Ważniejsze leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego
 Skorowidz