Mózg i psyche - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Mózg i psyche

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Cena: 56,00 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Mózg i psyche

  Autor: Jacka Bomby i Macieja Pileckiego

  Rok: 2007

  ISBN 83-86826-61-4

  Niniejsza publikacja jest opracowaniem szczególnym. Zawiera wybór tekstów prezentowanych w ramach jubileuszowej konferencji 100-lecia powołania w 1905 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim Kliniki Psychiatrii i Neuropatologii, z której powstały istniejące obecnie: Katedra Psychiatrii, Instytut Neurologii i Katedra Psychoterapii.
  Rocznica ta stała się okazją do spojrzenia wstecz w historię tych instytucji oraz prezentacji ich współczesnych osiągnięć. W części pierwszej opracowania zawarte są teksty o historii krakowskiej akademickiej neurologii i psychiatrii. Zakres tematyczny kolejnych wystąpień dobrany został według klucza nawiązującego do wspólnych korzeni psychiatrii i neurologii. Zagadnieniu relacji pomiędzy psychiką a jej biologicznym podłożem – mózgiem poświęcona jest dyskusja panelowa dwudziestu czterech neurologów i psychiatrów. Jak zorientujecie się Państwo z jej lektury, nadal brak w tym względzie ostatecznych rozstrzygnięć.
  Kolejne dwa rozdziały dotyczą wybranych problemów padaczek oraz zaburzeń depresyjnych. Pozornie odległe, wydają się obecnie wiązać z podobnym biologicznym mechanizmem – zjawiskiem kindlingu.
  Obszarem, w którym psychiatria i neurologia najbardziej się obecnie zbliżają, są badania czynnościowe funkcji centralnego systemu nerwowego. Tych zagadnień dotyczą doniesienia zawarte w ostatnim rozdziale niniejszego opracowania.

  MÓZG I PSYCHE
  Dyskusja panelowa (J.W. Aleksandrowicz, B. de Barbaro, J. Bomba, J.K. Gierowski, I. Gościński, J. Heitzman, R.T. Hese, H. Jaklewicz, A. Kiejna, I. Kłoszewska, M. Masiak, J. Meder, I. Namysłowska, Z. Nowicki, G. Opala, M. Orwid, R. Podemski, A. Rajewski, D. Ryglewicz, J. Samochowiec, A. Stępień, J. Wciórka, M. Załuska, A. Zięba)

   

  WYBRANE PROBLEMY PADACZEK

  Epileptogeneza w padaczce częściowej u dzieci (M. Kamiński, A. Zając)
  Padaczka rzekomo lekooporna – konsekwencja błędów diagnostycznych. Dlaczego pacjenci z psychogennym napadami rzekomopadaczkowymi mają rozpoznawaną padaczkę lekooporną? (J. Jędrzejczak)
  Zastosowanie technik neuroobrazowania w diagnostyce lokalizacyjnej padaczki (C. Siemianowski)

  Leczenie padaczki oparte na dowodach – wytyczne NICE (B. Majkowska-Zwolińska)
  Spojrzenie lekarza praktyka – badania otwarte tiagabiny. Doświadczenia polskie (A. Grabowska-Grzyb)

   

  WYBRANE PROBLEMY ZABURZEŃ AFEKTYWNYCH I WSPÓŁCHOROBOWOŚCI
  Spektrum zaburzeń afektywnych u dzieci i młodzieży (J. Bomba)
  Depresyjność jako predyktor używania substancji psychoaktywnych w okresie rozwojowym (R. Modrzejewska)
  Obraz siebie u pacjentek z rozpoznaniem zaburzeń odżywiania się, zaburzeń depresyjnych oraz dziewcząt nieleczonych (B. Józefik, M. Pilecki)
  Poszukiwanie zaburzeń czynności mózgu w depresji (D. Dudek, M. Siwek, A. Zięba)

   

  OBRAZOWANIE CZYNNOŚCI MÓZGU
  Zastosowanie funkcjonalnego obrazowania MR w psychiatrii (B. Sobiecka, A. Urbanik, J. Kozub, L. Podsiadło, M. Binder, M. Kuniecki)
  Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego w psychiatrii (J. Kozub, A. Urbanik, B. Sobiecka, A. Werewka-Maczuga, A. Silczuk, T. Zyss, A. Sas-Bieniarz)
  Obrazowanie czynności mózgu funkcjonalnym rezonansem magnetycznym w czasie stymulacji bólowej modyfikowanej sugestiami analgezji w hipnozie. Wstępne doniesienie z badań pilotowych (J.W. Aleksandrowicz, A. Urbanik, M. Binder)