Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego

Autor: Brzezińska-Wójcik Teresa

Rok: 2013

Format: 21.0x24.5cm

Stron: 398

ISBN: 9788377843918

Opracowanie jest niezwykle detalicznym i dokładnym omówieniem przejawów neotektoniki, które w sposób pośredni wpływają na cechy rzeźby i adaptację krajobrazu do zmieniających się warunków strukturalnych. Problem zależności morfologii od ruchów tektonicznych został omówiony w kontekście nakładających się procesów związanych ze zmianami klimatycznymi i budową geologiczną. Autorka szczegółowo omawia zależności między siłami endogenicznymi, polegającymi na dźwiganiu lub obniżaniu tektonicznym obszaru, a siłami egzogenicznymi, na które nakłada się głównie zależna od zmian klimatycznych erozja fizyczna i chemiczna, powodująca degradację krajobrazu. Rozprawa zawiera bardzo cenne i poglądowe ilustracje i bardzo obszerny przegląd literatury przedmiotu, który może być przydatny szerokiemu gronu badaczy Roztocza. Do podstawowych zalet pracy należy kompleksowe i nowatorskie ujęcie problemu, które jest rzadkością wśród podobnych badań. Ilość użytych metod badawczych, przy szerokiej ich prezentacji i wykorzystaniu w dyskusji jest wyjątkowa.
Z recenzji prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka