Modyfikowany genetycznie len włóknisty - reakcja na zróżnicowaną ilość wysiewu oraz selekcja genotypów MON. CCIII - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Modyfikowany genetycznie len włóknisty - reakcja na zróżnicowaną ilość wysiewu oraz selekcja genotypów MON. CCIII

  • Dostępność: Produkt dostępny
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Tytuł: Modyfikowany genetycznie len włóknisty - reakcja na zróżnicowaną ilość wysiewu oraz selekcja genotypów mon. CCIII

Autor: red. Kotecki Andrzej 

Stron: 232

Oprawa: miękka

Rok: 2016

ISBN: 978-83-7717-256-8

Książka opisuje rozwój i planowanie lnu włóknistego, anatomie łodygi i nasion lnu oraz selekcje lnu (...)

Spis treści:

Słowo wstępne 9
I. ROZWÓJ I PLONOWANIE LNU WŁÓKNISTEGO 11
1. Przegląd piśmiennictwa 11
2. Cel i zakres badań 12
3. Metodyka badań 14
4. Warunki agrotechniczne 14
5. Warunki przyrodnicze 16
6. Wyniki badań i dyskusja 20
7. Wnioski 54
Piśmiennictwo 54
II. ANATOMIA ŁODYGII NASION LNU 58
1. Przegląd piśmiennictwa 58
2. Metodyka badań 59
3. Wyniki badań i dyskusja 62
4. Podsumowanie 97
5. Wnioski 97
Piśmiennictwo 98
III. DYNAMIKA GROMADZENIA SUCHEJ MASY, MAKRO- I MIKROSKŁADNIKÓW 101
III.1. SUCHA MASA 101
1. Przegląd piśmiennictwa 101
2. Metodyka badań 102
3. Wyniki badań i dyskusja 102
4. Podsumowanie 104
Piśmiennictwo 109
III.2. MAKROSKŁADNIKI 111
1. Przegląd piśmiennictwa 111
2. Metodyka i zakres badań 112
3. Wyniki badań i dyskusja 113
4. Podsumowanie 117
Piśmiennictwo
III.3. MIKROSKŁADNIKI 131
1. Przegląd piśmiennictwa 131
2. Metodyka i warunki badań 131
3. Wyniki badań i dyskusja 132
4. Podsumowanie 135
Piśmiennictwo 148
IV. AGROFAGI LNU WŁÓKNISTEGO 149
IV.1. SZKODLIWA ENTOMOFAUNA 149
1. Przegląd piśmiennictwa 149
2. Metodyka badań 150
3. Wyniki badań i dyskusja 151
4. Wnioski 167
Piśmiennictwo 167
IV. 2. CHOROBY 171
1. Przegląd piśmiennictwa 171
2. Metodyka badań 173
3. Wyniki badań i dyskusja 174
4. Wnioski 189
Piśmiennictwo 190
V. Selekcja linii lnu w celu wyprowadzenia odmian z populacji B14
oraz M50 192
1. Przegląd piśmiennictwa 192
2. Cel i zakres badań 196
3. Metodyka badań 196
4. Wyniki badań i dyskusja 197
5. Podsumowanie 208
Piśmiennictwo 208
Wykaz tabel 220
Wykaz fotografii 228
Wykaz rysunków 230