✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego Bożena Krzeczowska, Bożena Krzeczkowska, Mie Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego

Autor : Bożena Krzeczowska, Bożena Krzeczkowska, Mie

Stron : 366

ISBN : 9788320039757

Rok wydania : 2011

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Podręcznik jest próbą opracowania modeli pielęgnowania dziecka w wybranych schorzeniach przewlekłych zghodnie z najnowszymi osiągnięciami w pielęgniarstwie i naukach pokrewnych.
Omówiono w nim teorię pielęgnowania według Dorothei Orem, zagadnienia etyczne w opiece nad dzieckiem, wpływ choroby przewlekłej na jego rozwój i funkcjonowanie oraz funkcję edukacyjną pielęgniarki. Przedstawiono etiopatogenezę wybranych schorzeń, opisy przypadków oraz modele pielęgnowania dzieci przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami funkcjonowania społecznego.
Książka jest adresowana do studentów pielęgniarstwa oraz pracujących pielęgniarek.Spis treści :
Część I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.      Model Dorothei Orem w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym
2.      Wybrane zagadnienia etyczne w opiece nad dzieckiem
2.1.   Wprowadzenie
2.2.   Kodeks etyki zawodowej
2.3.   Problemy etyczne współczesnej pediatrii
2.4.   Wybrane etyczne aspekty pielęgnowania dzieci    
2.4.1.     Informowanie i zachowanie tajemnicy
2.4.2.     Zachowanie tajemnicy
2.4.3.     Etyczne implikacje intensywnej terapii dzieci
2.4.4.     Etyczne dylematy dotyczące przeszczepiania narządów     
2.4.5.     Przemoc wobec dziecka
2.4.6.     Problemy etyczne w pielęgnowaniu dzieci specjalnej troski          
3.      Choroba przewlekła i niepełnosprawność jako sytuacje trudne w życiu dziecka i jego rodziny
3.1.   Reakcja dziecka na chorobę przewlekłą     
3.2.   Rodzice a choroba przewlekła dziecka
3.2.1.     Postawy rodziców wobec dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych
4.      Wsparcie w chorobie przewlekłej i w niepełnosprawności
5.      Funkcja edukacyjna pielęgniarki w opiece nad dzieckiem chorym
Część II. MODELE PIELĘGNOWANIA DZIECI W WYBRANYCH CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH
6.      Schorzenia układu krwiotwórczego
6.1.   Hemofilia     
6.1.1.     Etiopatogeneza hemofilii
6.1.2.     Opis przypadku dziecka z hemofilią
6.1.3.     Model pielęgnowania dziecka z hemofilią
6.2.   Białaczka dziecięca
6.2.1.     Etiopatogeneza białaczki
6.2.2.     Opis przypadku dziecka z białaczką
6.2.3.     Model pielęgnowania dziecka z białaczką
7.       Schorzenia układu moczowego
7.1.   Nerczyca
7.1.1.     Etiopatogeneza zespołu nerczycowego
7.1.2.     Opis przypadku dziecka z zespołem nerczycowym  
7.1.3.     Model pielęgnowania dziecka z zespołem nerczycowym   
7.2.   Przewlekła niewydolność nerek
7.2.1.     Etiopatogeneza przewlekłej niewydolności nerek   
7.2.2.     Opis przypadku dziecka z przewlekłą niewydolnością nerek
7.2.3.     Model pielęgnowania dziecka z przewlekłą niewydolnością nerek
8.       Schorzenia układu kostno-stawowego i tkanki łącznej
8.1.   Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
8.1.1.     Etiopatogeneza młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
8.1.2.     Opis przypadku dziecka z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
8.1.3.     Model pielęgnowania dziecka z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów
8.2.   Choroby nowotworowe kości
8.2.1.     Etiopatogeneza chorób nowotworowych kości
8.2.2.     Opis przypadku dziecka z nowotworem kości
8.2.3.     Model pielęgnowania dziecka z nowotworem kości
9.       Schorzenia układu dokrewnego
9.1.   Cukrzyca typu 1
9.1.1.     Etiopatogeneza cukrzycy
9.1.2.     Opis przypadku dziecka z cukrzycą
9.1.3.     Model pielęgnowania dziecka z cukrzycą
9.2.   Zespół Cushinga
9.2.1.     Etiopatogeneza zespołu Cushinga
9.2.2.     Opis przypadku dziecka z zespołem Cushinga
9.2.3.     Model pielęgnowania dziecka z zespołem Cushinga
10.   Schorzenia układu nerwowego
10.1. Padaczka wieku dziecięcego 
10.1.1.  Etiopatogeneza padaczki
10.1.2.  Opis przypadku dziecka z padaczką
10.1.3.  Model pielęgnowania dziecka z padaczką  
10.2. Wodogłowie
10.2.1.  Etiopatogeneza wodogłowia
10.2.2.  Opis przypadku dziecka z wodogłowiem     
10.2.3.  Model pielęgnowania dziecka z wodogłowiem      
11.   Schorzenia układu pokarmowego
11.1. Refluks żołądkowo-przełykowy i choroba refluksowa
11.1.1.  Etiopatogeneza refluksu żołądkowo-przełykowego i choroby refluksowej
11.1.2.  Opis przypadku dziecka z refluksem żołądkowo-przełykowym . .
11.1.3.  Model pielęgnowania dziecka z refluksem żołądkowo-przełykowym
11.2. Nieswoiste zapalenie jelit
11.2.1.  Etiopatogeneza nieswoistego zapalenia jelit          
11.2.2.  Opis przypadku dziecka z nieswoistym zapaleniem jelit
11.2.3.  Model pielęgnowania dziecka z nieswoistym zapaleniem jelit
12.   Choroby alergiczne
12.1. Zespół atopowego zapalenia skóry
12.1.1.  Etiopatogeneza zespołu atopowego zapalenia skóry         
12.1.2.  Opis przypadku dziecka z zespołem atopowego zapalenia skóry
12.1.3.  Model pielęgnowania dziecka z zespołem atopowego zapalenia skóry
12.2. Alergiczny nieżyt nosa
12.2.1.  Etiopatogeneza alergicznego nieżytu nosa 
12.2.2.  Opis przypadku dziecka z alergicznym nieżytem nosa
12.2.3.  Model pielęgnowania dziecka z alergicznym nieżytem nosa
13.   Schorzenia układu oddechowego
13.1. Astma oskrzelowa
13.1.1.  Etiopatogeneza astmy oskrzelowej
13.1.2.  Opis przypadku dziecka z astmą oskrzelową          
13.1.3.  Model pielęgnowania dziecka z astmą oskrzelową
13.2. Mukowiscydoza
13.2.1.  Etiopatogeneza mukowiscydozy
13.2.2.  Opis przypadku dziecka z mukowiscydozą  
13.2.3.  Model pielęgnowania dziecka z mukowiscydozą   
14.   Schorzenia układu krążenia
14.1. Kardiomiopatia
14.1.1.  Etiopatogeneza kardiomiopatii
14.1.2.  Opis przypadku dziecka z kardiomiopatią
14.1.3.  Model pielęgnowania dziecka z kardiomiopatią    
14.2. Nadciśnienie tętnicze krwi
14.2.1.  Etiopatogeneza nadciśnienia tętniczego krwi
14.2.2.  Opis przypadku dziecka z nadciśnieniem tętniczym krwi   
14.2.3.  Model pielęgnowania dziecka z nadciśnieniem tętniczym krwi
15.   Zaburzenia stanu odżywienia
15.1. Otyłość prosta
15.1.1.  Etiopatogeneza otyłości prostej
15.1.2.  Opis przypadku dziecka z otyłością prostą  
15.1.3.  Model pielęgnowania dziecka z otyłością prostą   
15.2. Jadłowstręt psychiczny
15.2.1.  Etiopatogeneza jadłowstrętu psychicznego
15.2.2.  Opis przypadku dziecka z jadłowstrętem psychicznym
15.2.3.  Model pielęgnowania dziecka z jadłowstrętem psychicznym
Część III. MODELE PIELĘGNOWANIA DZIECKA W NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI      
16.   Dziecko niepełnosprawne sensorycznie
16.1. Zaburzenia słuchu
16.1.1.  Etiopatogeneza zaburzeń słuchu
16.1.2.  Opis przypadku dziecka z zaburzeniem słuchu
16.1.3.  Model pielęgnowania dziecka z zaburzeniem słuchu          
17.   Dziecko niepełnosprawne ruchowo i ...