Modele opieki pielegniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Modele opieki pielegniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł: Modele opieki pielegniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu 

Redaktor naukowy: Grażyna Cepuch, Mieczysława Perek 

Autor: Iwona Fąfara, Krystyna Twarduś, Bożena Krzeczowska 

Stron: 284 

ISBN: 9788320043907 

Rok: 2012 

Wydanie: 1 

Oprawa: miękka 

Format: B5

Opieka pielęgniarska w pediatrii oznacza nie tylko sprawowanie opieki w ramach zleceń lekarskich i wykonywanie czynności pielęgniarskich, lecz również podjęcie działań profilaktycznych oraz edukację zdrowotną rodziców i dziecka.
W książce omówiono modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w chorobach ostrych i zagrażających życiu na podstawie teorii pielęgnowania D. Orem, zgodnie z najnowszym stanem wiedzy medycznej i pielęgniarskiej. Podstawę do tworzenia modelu opieki stanowi opis przypadku w wybranych schorzeniach. Ułatwi to czytelnikowi zastosowanie modelu w praktyce zawodowej.

Publikacja stanowi kontynuację książki Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego. Adresowana jest do studentów pielęgniarstwa oraz pracujących pielęgniarek.

Spis treści:
Część I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Godność dziecka a wybrane dylematy etyczno-moralne
2. Choroba i hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka i rodziny
2.1. Reakcje dziecka na chorobę i hospitalizację
2.1.1. Lęk
2.1.2. Ból
2.1.3. Ograniczenie aktywności
2.2. Zjawisko jatropatogenii
2.3. Komunikowanie się z dzieckiem i rodziną
2.3.1. Komunikacja werbalna
2.3.2. Komunikacja niewerbalna
2.4. Problem krzywdzenia instytucjonalnego
2.5. Ochrona prawna dziecka i rodziny
2.5.1. Regulacje prawne dotyczące rodziny i dziecka
2.5.2. Prawa dziecka w szpitalu
3. Ból u dziecka
3.1. Psychologiczne uwarunkowania bólu - emocjonalny wymiar bólu
3.2. Ból a lęk
3.3. Działania pielęgniarki skierowane na przeciwdziałanie bólowi lub walkę z nim
4. Model Dorothei Orem w opiece nad dzieckiem w chorobach ostrych i zagrażających życiu
Część II. MODELE PIELĘGNOWANIA DZIECI W WYBRANYCH CHOROBACH OSTRYCH I ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU
5. Schorzenia układu krążenia
5.1. Zapalenie wsierdzia
5.1.1. Etiopatogeneza bakteryjnego zapalenia wsierdzia
5.1.2. Opis przypadku dziecka z zapaleniem wsierdzia
5.1.3. Model opieki nad dzieckiem z zapaleniem wsierdzia
6. Choroby otolaryngologiczne
6.1. Ostre zapalenie ucha środkowego
6.1.1. Etiopatogeneza zapalenia ucha środkowego
6.1.2. Opis przypadku dziecka z ostrym obustronnym zapaleniem ucha środkowego
6.1.3. Model pielęgnowania dziecka z obustronnym ostrym bakteryjnym zapaleniem ucha środkowego
6.2. Ostre zapalenie jamy nosowej i zatok przynosowych
6.2.1. Etiopatogeneza ostrego zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych
6.2.2. Opis przypadku dziecka z ostrym zapaleniem zatok przynosowych
6.2.3. Model opieki nad dzieckiem z ostrym zapaleniem zatok przynosowych
7. Ostre choroby układu oddechowego
7.1. Ostre podgłośniowe zapalenie krtani
7.1.1. Etiopatogeneza ostrego podgłośniowego zapalenia krtani
7.1.2. Opis przypadku dziecka z podgłośniowym zapaleniem krtani
7.1.3. Model opieki nad dzieckiem z podgłośniowym z zapaleniem krtani
7.2. Ostre zapalenie oskrzelików
7.2.1. Etiopatogeneza ostrego zapalenia oskrzelików
7.2.2. Opis przypadku dziecka z zapaleniem oskrzelików
7.2.3. Model opieki nad dzieckiem z zapaleniem oskrzelików
7.3. Zapalenie płuc i opłucnej
7.3.1. Etiopatogeneza zapalenia płuc i opłucnej
7.3.2. Opis przypadku dziecka z lewostronnym płatowym zapaleniem płuc oraz wysiękowym zapaleniem opłucnej
7.3.3. Model opieki nad dzieckiem z zapaleniem płuc i opłucnej
8. Schorzenia układu moczowego
8.1. Pierwotne kłębuszkowe zapalenie nerek
8.1.1. Etiopatogeneza pierwotnego kłębuszkowego zapalenia nerek
8.1.2. Opis przypadku dziecka z ostrym popaciorkowcowym kłębuszkowym zapaleniem nerek
8.1.3. Model opieki nad dzieckiem z ostrym popaciorkowcowym kłębuszkowym zapaleniem nerek
8.2. Zakażenie układu moczowego
8.2.1. Etiopatogeneza zakażeń układu moczowego
8.2.2. Opis przypadku dziecka z zakażeniem układu moczowego
8.2.3. Model opieki nad dzieckiem z zakażeniem układu moczowego
9. Ostre schorzenia układu pokarmowego
9.1. Ostre zapalenie trzustki
9.1.1. Etiopatogeneza ostrego zapalenia trzustki
9.1.2. Opis przypadku dziecka z ostrym zapaleniem trzustki
9.1.3. Model opieki nad dzieckiem z ostrym zapaleniem trzustki
9.2. Ostra biegunka infekcyjna
9.2.1. Etiopatogeneza ostrej biegunki infekcyjnej
9.2.2. Opis przypadku dziecka z ostrą biegunką infekcyjną
9.2.3. Model pielęgnowania dziecka z ostrym biegunką infekcyjną
9.3. Martwicze zapalenie jelit
9.3.1. Etiopatogeneza nekrotycznego zapalenia jelit
9.3.2. Opis przypadku dziecka z martwiczym zapaleniem jelit
9.3.3. Model opieki nad dzieckiem z martwiczym zapaleniem jelit, leczonym zachowawczo
9.4. Ostre stany układu endokrynnego
9.5. Kwasica ketonowa u dziecka z cukrzycą typu
9.5.1. Etiopatogeneza kwasicy ketonowej u dzieci z cukrzycą typu 1
9.5.2. Opis przypadku dziecka z kwasica ketonową w przebiegu cukrzycy typu 1
9.5.3. Model opieki nad dzieckiem z kwasicą ketonową z powodu cukrzycy typu 1
10. Ostre schorzenia układu nerwowego
10.1. Zespół Guillaina-Barrego
10.1.1. Etiopatogeneza zespołu Guillaina-Barrego
10.1.2. Opis przypadku dziecka z zespołem Guillaina-Barrego
10.1.3. Model opieki nad dzieckiem z zespołem Guillaina-Barrego
10.2. Stan padaczkowy
10.2.1. Etiopatogeneza padaczki i stanu padaczkowego
10.2.2. Opis przypadku dziecka w napadzie padaczkowym
10.2.3. Model opieki nad dzieckiem w napadzie padaczkowym i stanie padaczkowym
11. Schorzenia alergiczne
11.1. Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy
11.1.1. Etiopatogeneza ostrej pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego
11.1.2. Opis przypadku dziecka z ostrą pokrzywką i obrzękiem naczynioruchowym
11.1.3. Model pielęgnowania dziecka z ostrą pokrzywką i obrzękiem naczynioruchowym
11.2. Wstrząs anafilaktyczny
11.2.1. Etiopatogeneza anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego
11.2.2. Opis przypadku dziecka we wstrząsie anafilaktycznym
11.2.3. Model opieki nad dzieckiem we wstrząsie anafilaktycznym
12. Schorzenia immunologiczne
12.1. Zespół Schonleina-Henocha
12.1.1. Etiopatogeneza zespołu Schonleina-Henocha
12.1.2. Opis przypadku dziecka z zespołem Schonleina-Henocha
12.1.3. Model opieki nad dzieckiem z zespołem Schonleina-Henocha
13. Urazy u dzieci
13.1. Uraz termiczny
13.1.1. Etiopatogeneza zaburzeń w przebiegu urazu termicznego
13.1.2. Opis przypadku dziecka z oparzeniem II stopnia
13.1.3. Model opieki nad dzieckiem z urazem termicznym II stopnia
Część III. MODELE PIELĘGNOWANIA DZIECKA W WYBRANYCH CHOROBACH ZAKAŹNYCH
14. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
14.1. Etiopatogeneza zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
14.2. Opis przypadku dziecka z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo- rdzeniowych
14.3. Model opieki nad dzieckiem z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych
15. Wirusowe zapalenie wątroby
15.1. Etiopatogeneza wirusowego zapalenia wątroby
15.2. Opis przypadku dziecka z wirusowym zapaleniem wątroby
15.3. Model opieki nad dzieckiem z wirusowym zapaleniem wątroby
Część IV. MODELE PIELĘGNOWANIA NOWORODKA MATKI UZALEŻNIONEJ
16. Noworodek matki uzależnionej od alkoholu i narkotyków
16.1. Etiopatogeneza zaburzeń u noworodka matki uzależnionej
16.2. Opis przypadku noworodka matki uzależnionej
16.3. Model opieki nad noworodkiem matki uzależnionej
Skorowidz