Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Księgarnia Akademicka

Tytuł: Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech

Autor: Gębal Przemysław E.

Rok: 2013

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 360

ISBN: 9788376382029

Rozprawa jest poświęcona kształceniu nauczycieli języków obcych, które nabrało specjalnego, strategicznego wręcz znaczenia z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Nowością pracy jest pokazanie polskich modeli kształcenia tych nauczycieli na tle modeli niemieckich, a potem porównanie ich. Jest to szczególnie cenne w przypadku nauczycieli języka polskiego jako obcego, których kształcenie nie ma wielkich i długich tradycji.

Analiza modeli kształcenia języków obcych w obu krajach UE oraz uważna obserwacja publikacji glottodydaktycznych w Polsce i w krajach europejskich staje się dla autora podstawą do tworzenia zarysu glottodydaktyki porównawczej, która także interesowała go od kilku lat i której poświęcił kilka swych wystąpień.

Z recenzji prof. W. Miodunki