Modele biznesowe na nowym zintegrowanym rynku energii - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Modele biznesowe na nowym zintegrowanym rynku energii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Modele biznesowe na nowym zintegrowanym rynku energii

Autor: Matusiak Bożena E.

Rok: 2013

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 208

ISBN: 9788375259384

Autorka postawiła sobie bardzo ambitny cel, mianowicie zaprezentowanie koncepcji rozwoju zintegrowanego rynku energii, tj. obejmującego rynki energii elektrycznej, gazu i ciepła. Omawia czynniki, które determinują powstanie takiego rynku. Na tle stanu obecnego i uwarunkowań funkcjonowania rynków końcowych energii w Polsce, Autorka uzasadniła potrzebę dokonania integracji tych rynków (...)

Poruszana w monografii tematyka jest niezwykle aktualna, zaś jej treść stanowi znaczny wkład do problematyki rozwoju mechanizmów rynkowych w sektorze energetycznym, a także w tworzenie modeli biznesowych na tzw. zintegrowanym rynku energii (...)

Praca powinna cieszyć się zainteresowaniem szerokiego grona czytelników zarówno spośród badaczy zajmujących się poruszaną problematyką jak i praktyków zatrudnionych w sektorze elektroenergetycznym, gazowym, głownie tych, których interesuje zarządzanie i problematyka poszukiwania nowych możliwości biznesowych (...)

Z recenzji prof. dr hab. inż Artura Wilczyńskiego