Model wsparcia chorych na dystrofię i ich rodzin - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Model wsparcia chorych na dystrofię i ich rodzin

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Żywia

Tytuł: Model wsparcia chorych na dystrofię i ich rodzin

Autor: Kowalska Gabriela

Wydanie: 1

Rok: 2013

Format: 16.5x23.5cm

Stron: 187

ISBN: 9788393424177

Prezentowana przez dr Gabrielę Kowalską tematyka jest niezwykle ważna, ponieważ podejmując problematykę dzieci chorych na dystrofię i ich rodzin, podejmuje temat szeroki i niezwykle potrzebny. Przeprowadzone badania dotyczą także aspektów funkcjonowania rodzin, w których dziecko chore na dystrofię zmienia i angażuje strategię wychowania w takich środowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem poświęcenia, empatii, miłości i radości z odnoszonych małych i dużych sukcesów. (?) Książka wpisuje się zdecydowanie w nurt teoretyczno-praktyczny pedagogiki specjalnej, co zwiększa jej atrakcyjność rynkową oraz wartość poznawczą i utylitarną. Myślę, że propagowane w niej idee doskonale korespondują z wyzwaniami pedagogiki, jako nauki o wychowaniu człowieka przez całe życie.