Moda w kulturze, sztuce i edukacji - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Moda w kulturze, sztuce i edukacji

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Moda w kulturze, sztuce i edukacji

Rok: 2014

Stron: 354

ISBN: 9788377844106

Zakład Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od kilku lat współpracuje w zakresie naukowym i artystycznym z Lwowską Narodową akademią Sztuk Pięknych. Efektem tej współpracy jest między innymi II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pod hasłem ",...sztuka/twórczość - edukacja...",, której celem jest integrowanie przedstawicieli różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych oraz różnych dziedzin sztuki wokół problematyki relacji miedzy sztuką/twórczością a edukacją. W 2010 roku w tym cyklu odbyła się w Lublinie inauguracyjna konferencja dotycząca współczesnych problemów edukacji estetycznej i artystycznej. W dniach 24-27 września 2012 roku odbyła się - tym razem w Lublinie i we Lwowie - z kolei konferencja zatytułowana ",Moda jako problem pedagogiczny i artystyczny",. Prezentowany tom jest w całości zbiorem opracowań poświęconych zjawisku mody, opisywanemu i interpretowanemu w różnych kontekstach kulturowych, artystycznych i edukacyjnych, przygotowanych przez uczestników tej konferencji.