✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Mikrobiologia Piotr Heczko Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Mikrobiologia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Mikrobiologia

Redaktor : Piotr Heczko

Stron : 380

ISBN : 9788320035612

Rok wydania : 2007

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : 16,5 x 23,5 cm

W podręczniku przedstawiono niezbędną wiedzę z zakresu bakteriologii, wirusologii, mykologii i parazytologii. Uwzględniono zagadnienia z zakresu immunologii w chorobach zakanych i pasożytniczych, epidemiologię i profilaktykę zakażeń szpitalnych. Wiele uwagi poświęcono sposobom pobierania i przesyłania materiałów do badań mikrobiologicznych, a także procesom dezynfekcji i sterylizacji, dostarczając wielu praktycznych informacji.
Liczne ryciny oraz tabele ułatwiają zrozumienie omawianych problemów, a pytania sprawdzające, zamieszczone na końcu każdego rozdziału, umożliwiają sprawdzenie przyswojonej wiedzy.
Odbiorcy: studenci pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego


Spis treści :
1. Immunologia  
Definicje  
Odpowiedź immunologiczna  
Narządy i komórki układu limfatycznego  
Narządy  
Szpik kostny
Grasica  
Węzły chłonne (limfatyczne)  
Śledziona  
Komórki układu immunologicznego  
Limfocyty  
Komórki NK   
Makrofagi  
Komórki dendrytyczne  
Granulocyty  
Komórki tuczne (mastocyty) i bazofile  
Przeciwciała
Budowa cząsteczkowa przeciwciała  
Charakterystyka poszczególnych klas immunoglobulin  
Reakcje antygen?przeciwciało
Odporność przeciwzakaźna  
Odporność nieswoista w zakażeniach  
Układ dopełniacza i neutrofile  
Cytokiny, selektyny, integryny  
Mechanizmy zabijania drobnoustrojów przez komórki żerne  
Odporność swoista w zakażeniach  
Odpowiedź immunologiczna na zakażenia bakteryjne  
Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe  
Odpowiedź immunologiczna na zarażenia pasożytnicze  
Odpowiedź immunologiczna na zakażenia grzybicze  
Mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej przez drobnoustroje  
Układ odpornościowy skóry i błon śluzowych  
System immunologiczny związany ze skórą ? SALT  
Udział błon śluzowych w obronie organizmu ? MALT  
Reakcje alergiczne  
Nadwrażliwość typu I ? reakcja anafilaktyczna  
Nadwrażliwość typu II ? reakcje cytotoksyczne  
Nadwrażliwość typu III ? reakcje z udziałem kompleksów immunologicznych  
Nadwrażliwość typu IV ? komórkowa, opóźniona  
Czynniki modulujące (zmieniające) odpowiedź immunologiczną  
Immunosupresja i autoimmunizacja  
Pytania sprawdzające  
2. Immunoprofilaktyka i immunoterapia zakażeń  
Zagadnienia ogólne  
Immunoprofilaktyka zakażeń bakteryjnych  
Immunoprofilaktyka w chorobach wirusowych  
Szczepionki atenuowane  
Szczepionki zabite  
Szczepionki podjednostkowe .
Immunoglobuliny i surowice odpornościowe  
Pytania sprawdzające  
3. Podstawy patogenezy zakażeń i epidemiologii infekcyjnej  
Pytania sprawdzające  
4. Bakteriologia ogólna  
Morfologia i fizjologia bakterii  
Budowa komórki bakteryjnej  
Fizjologia bakterii  
Patogeneza zakażeń bakteryjnych  
Klasyfikacja bakterii  
Genetyka bakterii  
Replikacja DNA  
Regulacja procesu transkrypcji i translacji  
Wymiana genów między komórkami bakteryjnymi  
Rekombinacja genetyczna  
Podstawy diagnostyki bakteriologicznej  
Klasyczne metody diagnostyki bakteriologicznej  
Diagnostyka serologiczna  
Metody molekularne  
Metoda PCR  
Hybrydyzacja  
Metoda PFGE  
Western blot  
Leczenie zakażeń bakteryjnych  
Podstawowe pojęcia i leki przeciwbakteryjne  
Oporność bakterii na leki i metody badania lekowrażliwości  
Wprowadzenie do prawidłowej chemioterapii  
Flora fizjologiczna  
Fizjologiczna flora jelita  
Fizjologiczna flora skóry  
Flora pochwy  
Pytania sprawdzające  
5. Bakteriologia szczegółowa  
Ziarenkowce Gram-dodatnie  
Rodzaj Staphylococcus (gronkowce)  
Rodzaj Micrococcus  
Rodzaj Streptococcus (paciorkowce)  
Rodzaj Enterococcus (enterokoki, paciorkowce grupy D, paciorkowce kałowe)
Ziarenkowce Gram-ujemne  
Rodzaj Neisseria  
Laseczki Gram-dodatnie niesporujące  
Corynebacterium diphtheriae (maczugowiec błonnicy)  
Rodzaj Listeria  
Pałeczki Gram-ujemne z rodzin Enterobacteriaceae i Vibrionaceae  
Rodzina Enterobacteriaceae  
Escherichia coli (pałeczka okrężnicy)  
Rodzaj Salmonella  
Rodzaj Shigella  
Rodzaj Yersinia  
Rodzaj Klebsiella  
Rodzaj Proteus  
Rodzaje: Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Providencia, Serratia  
Diagnostyka laboratoryjna pałeczek Enterobacteriaceae  
Rodzina Vibrionaceae  
Rodzaj Vibrio  
Pałeczki Gram-ujemne niefermentujące glukozy  
Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej)  
Stenotrophomonas maltophilia (dawna nazwa: Pseudomonas maltophilia)  
Rodzaj Burkholderia  
Rodzaj Acinetobacter  
Pozostałe pałeczki Gram-ujemne  
Rodzaj Campylobacter  
Rodzaj Helicobacter  
Rodzaj Haemophilus  
Rodzaj Bordetella  
Rodzaj Pasteurella  
Rodzaj Brucella  
Rodzaj Francisella  
Rodzaj Legionella  
Laseczki Gram-dodatnie sporujące  
Rodzaj Bacillus
Rodzaj Clostridium  
Bakterie beztlenowe, niesporujące  
Rodzaj Bacteroides  
Rodzaj Prevotella  
Rodzaj Porphyromonas  
Rodzaj Fusobacterium  
Rodzaj Veillonella  
Gardnerella vaginalis  
Rodzaj Propionibacterium  
Rodzaj Peptostreptococcus  
Rodzaj Peptococcus    
Rodzaj Lactobacillus    
Rodzaj Bifidobacterium  
Promieniowce    
Rodzaj Actinomyces  
Rodzaj Nocardia  
Prątki  
Rodzaj Mycobacterium  
Prątki atypowe  
Krętki    
Rodzaj Treponema  
Rodzaj Borrelia  
Rodzaj Leptospira  
Mykoplazmy
Chlamydie  
Riketsje  
Pytania sprawdzające  
6. Wirusologia ogólna  
Budowa, właściwości i klasyfikacja wirusów  
Nazewnictwo i klasyfikacja wirusów  
Replikacja (namnażanie) wirusów  
Patomechanizm zakażeń wirusowych  
Relacje wirus?komórka  
Oddziaływanie wirus?organizm  
Epidemiologia zakażeń wirusowych  
Podstawy diagnostyki wirusologicznej  
Metody klasyczne  
Metody mikroskopowe  
Metody serologiczne  
Metody molekularne  
Leki przeciwwirusowe  
Pytania sprawdzające  
7. Wirusologia szczegółowa  
Wirusy DNA  
Herpeswirusy  
Wirusy Herpes simplex (HSV)  
Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV)  
Wirus cytomegalii (CMV)  
Wirus Epsteina?Barr (EBV)  
Wirus herpes typu 6  
Wirusy herpes typu 7 i 8  
Hepadnawirusy  
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV ? hepatitis B virus)  
Adenowirusy  
Parwowirusy  
Pokswirusy  
Poliomawirusy i papillomawirusy  
Poliomawirusy  
Papillomawirusy  
Wirusy RNA  
Ortomyksowirusy  
Wirus grypy  
Paramyksowirusy  
Wirusy paragrypy (grypy rzekomej)  
Wirus świnki (nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych)  
Wirus odry  
Syncytialny wirus oddechowy (RSV)  
Koronawirusy  
Pikornawirusy  
Enterowirusy  
Rinowirusy  
Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV)  
Togawirusy  
Alfawirusy  
Wirus różyczki  
Flawiwirusy  
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)  
Rotawirusy, kaliciwirusy i astrowirusy  
Rabdowirusy  
Wirus wścieklizny  
Wirusy gorączek krwotocznych  
Retrowirusy  
Ludzki wirus nabytego niedoboru odporności (HIV)  
Inne retrowirusy zakażające człowieka  
Wirusy niesklasyfikowane  
Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV ? ang. hepatitis D virus)  
Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV)  
Wirus zapalenia wątroby typu G (HGV)  
Priony  
Pytania sprawdzające  
8. Mykologia  
Cechy morfologiczne i fizjologia grzybów  
Patomechanizm, epidemiologia i profilaktyka grzybic  
Leczenie grzybic  
Antybiotyki  
Syntetyczne leki przeciwgrzybicze  
Grzyby drożdżopodobne  
Rodzaj: Candida  
Cryptococcus neoformans
Rodzaj Pityrosporum  
Grzyby pleśniowe  
Rodzaj: Aspergillus  
Scopulariopsis brevicaulis  
Inne rodzaje grzybów pleśniowych  
Grzyby dermatofitowe  
Pneumocystis carinii (jiroveci)  
Pytania sprawdzające
9. Parazytologia  
Epidemiologia i profilaktyka chorób pasożytniczych  
Patogeneza chorób pasożytniczych  
Inwazje pasożytnicze w stanach immunosupresji  
Diagnostyka chorób pasożytniczych  
Postępowanie diagnostyczne w parazytozach jelitowych  
Diagnostyka pasożytów tkankowych  
Leczenie inwazji pasożytniczych  
Ważniejsze parazytozy i leki stosowane w ich leczeniu  
Pierwotniaki  
Pierwotniaki jelitowe  
Giardia lamblia  
Entamoeba histolytica (pełzak czerwonki)  
Cryptosporidium parvum  
Balantidium coli  
Inne pierwotniaki jelitowe  
Pasożyty dróg moczowo-płciowych  
Trichomonas vaginalis  
Pasożyty krwi i tkanek  
Rodzaj Plasmodium (zarodźce)  ...