Migotanie przedsionków. Codzienność lekarza praktyka - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Migotanie przedsionków. Codzienność lekarza praktyka

 • Dostępność: Brak
 • Wydawca: CZELEJ

Tytuł: Migotanie przedsionków. Codzienność lekarza praktyka

Autor: Pod redakcją: Mirosława Dłużniewskiego, Joanny Syskiej-Sumińskiej, Zbigniewa Kalarusa

ISBN: 978-83-7563-102-9

Stron: 360

Format: A4

Oprawa: twarda

Rok: 2013

Chorzy z migotaniem przedsionków to codzienne wyzwanie dla lekarzy wszystkich specjalności. To także częsty problem lekarzy konsultujących pacjentów w oddziałach zabiegowych, gdzie u chorych przed, w trakcie czy po operacji występuje napad arytmii.


Złożona etiologia migotania przedsionków utrudnia skonstruowanie wytycznych określających postępowanie w każdej sytuacji klinicznej, stąd pierwsze wydanie książki poświęconej różnym aspektom tego zagadnienia.

Publikacja w sposób przystępny i praktyczny przedstawia problemy związane z diagnostyką, terapią antyarytmiczną i prewencją powikłań zatorowo-zakrzepowych w różnych grupach chorych. Stanowi kompendium wiedzy dla lekarzy praktyków zwłaszcza internistów, lekarzy rodzinnych, neurologów oraz studentów medycyny.

Spis treści:
 1. Co wiemy o częstości występowania migotania przedsionków
 2. Czy i do czego potrzebny jest podział migotania przedsionków?
 3. Patogeneza AF – czy każdy napad ma swoją odrębną przyczynę?
 4. Migotanie przedsionków w „zdrowym sercu” – idiopatyczne AF – czy istnieje?
 5. Migotanie przedsionków u chorych z nadciśnieniem tętniczym
 6. Współistnienie migotania przedsionków z cukrzycą
 7. Migotanie przedsionków i niewydolność serca
 8. Migotanie przedsionków w wadach serca
 9. Niezastawkowe choroby serca powodem migotania przedsionków
 10. Migotanie przedsionków u kobiet w ciąży
 11. Elektropatofizjologia arytmii
 12. Zaburzenia homeostazy hormonalnej jako przyczyna AF
 13. Hemodynamiczne przyczyny i następstwa migotania przedsionków
 14. Wpływ wysiłku fizycznego na ryzyko wystąpienia migotania przedsionków
 15. Obturacyjny bezdech podczas snu jako przyczyna migotania przedsionków
 16. Pierwszy? (udokumentowany) napad AF i co dalej? Konieczne? badania diagnostyczne
 17. Pierwszy? Kolejny? (udokumentowany) napad migotania przedsionków i co dalej? Ustalenie strategii postępowania – walczymy o stabilny rytm zatokowy czy odpowiednią częstość rytmu?
 18. Kontrola częstości rytmu komór w migotaniu przedsionków – czy taka sama u wszystkich?
 19. Pierwszy? Kolejny (udokumentowany) napad migotania przedsionków i co dalej? Ustalenie konieczności leczenia przeciwzakrzepowego w prewencji incydentów zatorowo-zakrzepowych
 20. Leki przeciwzakrzepowe w migotaniu przedsionków. Czy „nowe” leki są lepsze niż „stare”?
 21. Czy leki przeciwpłytkowe zmniejszają ryzyko wystąpienia udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków?
 22. Pierwszy udokumentowany napad migotania przedsionków i co dalej? Jak leczyć choroby sprzyjające występowaniu AF?
 23. Zabiegi zamknięcia uszka lewego przedsionka w ramach prewencji udaru mózgu
 24. Nowe techniki zamykania uszka lewego przedsionka. Od eksperymentu do kliniki
 25. Migotanie przedsionków w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego
 26. Kardiowersja AF – farmakologiczna, elektryczna – wskazania, skuteczność, ryzyko zatorowości
 27. Możliwości farmakoterapii migotania przedsionków w warunkach Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – dlaczego taki mały wybór?
 28. Amiodaron – ocena skuteczności i zagrożeń w leczeniu doraźnym i przewlekłym
 29. Dronedaron – (nie)spełniona nadzieja na następcę amiodaronu
 30. Skuteczność leków „przeciwarytmicznych” w utrzymaniu rytmu zatokowego. Leki β-adrenolityczne
 31. Skuteczność leków „przeciwarytmicznych” w utrzymaniu rytmu zatokowego. Inhibitory konwertazy angiotensyny
 32. Skuteczność leków „antyarytmicznych” w utrzymaniu rytmu zatokowego – blokery receptora dla angiotensyny
 33. Statyny jako leki „przeciwarytmiczne” w migotaniu przedsionków
 34. Skuteczność leków „przeciwarytmicznych” w utrzymaniu rytmu zatokowego – antagoniści receptora mineralo kortyko steroi dowego
 35. Najważniejsze badania w leczeniu migotania przedsionków
 36. Prewencja pierwotna migotania przedsionków – czy istnieje?
 37. Interwencja elektryczna U chorych z AF – jak szybko/późno wszczepiać choremu stymulator. Rodzaje stymulatorów i stymulacji
 38. Kardiowerter-defibrylator u chorego z AF – zagrożenia, problemy, korzyści
 39. Wskazania do przezskórnej ablacji migotania przedsionków
 40. Planowa i pilna operacja u chorego z migotaniem przedsionków. Czy i jak można zmniejszyć ryzyko krwawienia i powikłań zakrzepowo-zatorowych?
 41. Kardiochirurgia dla chorych z migotaniem przedsionków – czy tylko przy operacji wady?
 42. Ryzyko zatorowości tętniczej u chorych z migotaniem przedsionków
 43. Postacie i klinika migotania przedsionków – strategia postępowania. Napadowe migotanie przedsionków
 44. Migotanie przedsionków: postacie kliniczne, strategia postępowania. Przetrwałe migotanie przedsionków
 45. Postacie i obraz kliniczny migotania przedsionków– strategia postępowania. Utrwalone migotanie przedsionków
 46. Migotanie przedsionków w zespole Wolffa -Parkinsona -White’a
 47. Telemedycyna w diagnostyce i terapii migotania przedsionków
 48. Telemedycyna w leczeniu migotania przedsionków
 49. Strategia interwencji sercowo-naczyniowych u chorych z migotaniem przedsionków
 50. Chorzy z migotaniem przedsionków przed i po udarze mózgu – jak postępować? Opinia neurologa
 51. Aktualizacja wytycznych dotyczących migotania przedsionków 2012 – czy była potrzebna?