Metody obrazowania przewodu pokarmowego. An Evidence-Based Practice Giude - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Metody obrazowania przewodu pokarmowego. An Evidence-Based Practice Giude

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Edra Urban & Partner

Tytuł: Metody obrazowania przewodu pokarmowego. An Evidence-Based Practice Giude

F. Nightingale, R.L. Law

wyd. I poslkie, red. L. Paradowski

436 stron

rok wydania: 2011

format: 160x240, opr. twarda

ISBN: 978-83-7609-594-3

Redaktorzy tego podręcznika, wiodący eksperci w kształceniu i praktyce klinicznej w radiologii, zgromadzili grupę specjalistów o różnorodnym doświadczeniu klinicznym i zawodowym, dlatego też znajdują się tu rozdziały opracowane przez chirurgów, lekarzy praktyków, patomorfologów, terapeutów, radiologów i techników radiologicznych tworzących w rzeczywistości kompletny, wielodyscyplinarny zespół zaangażowany w opiekę nad pacjentem z chorobami przewodu pokarmowego. W rozdziałach tych poruszono problematykę szerokiego zakresu schorzeń gastroenterologicznych - od jamy ustnej do odbytu - oraz ich diagnostyki - od badania radiologicznego z kontrastem barytowym do kolonografii TK i PET-TK. Zwrócono uwagę na odpowiednią charakterystykę podstaw klinicznych, jak i dowody naukowe dotyczące każdego badania. Podręcznik z założenia ma charakter wielodyscyplinarny i wielospecjalistyczny. Umiejętne wkomponowanie poszczególnych rozdziałów nadało mu zwarty i zwięzły styl oraz czytelny przekaz. Istotą tego przekazu jest stwierdzenie, że pacjenci z problemami gastroenterologicznymi powinni być diagnozowani i leczeni przez wielodyscyplinarny zespół, który wykorzystuje w pełni wiedzę i umiejętności wszystkich członków, niezależnie od ich profesji.

Spis treści:

Rozdział 1. Obrazowanie przewodu pokarmowego. Zmiany w kompetencjach zawodowych
Rozdział 2. Medyczno-prawne aspekty badań obrazowych w gastroenterologii
Rozdział 3. Przygotowanie pacjenta i farmakologia w badaniach przewodu pokarmowego
Rozdział 4. Anatomia i fizjologia stosowana przewodu pokarmowego
Rozdział 5. Objawy chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego
Rozdział 6. Badania w chorobach gruczołów ślinowych
Rozdział 7. Wideofluoroskopia
Rozdział 8. Badania fluoroskopowe gardła, przełyku i żołądka
Rozdział 9. Guzy górnego odcinka przewodu pokarmowego
Rozdział 10. Objawy z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Rozdział 11. Zakładanie sondy pod kontrolą fluoroskopii
Rozdział 12. Badanie fluoroskopowe jelita cienkiego
Rozdział 13. Badanie radiologiczne (fluoroskopowe) jelita grubego
Rozdział 14. Guzy jelita cienkiego i grubego
Rozdział 15. Choroba uchyłkowa
Rozdział 16. Choroby zapalne
Rozdział 17. Badania wykorzystujące przekroje, medycyna nuklearna i ultrasonograficzna jelita cienkiego i grubego
Rozdział 18. Kolonografia TK
Rozdział 19. Zasady raportowania badań radiologicznych przewodu pokarmowego
Rozdział 20. Endoskopia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Rozdział 21. Najpopularniejsze techniki chirurgiczne wykorzystywane w chirurgii przewodu pokarmowego
Rozdział 22. Stentowanie górnego odcinka przewodu pokarmowego i jelita grubego
Część 1. Stentowanie górnego odcinka przewodu pokarmowego
Część 2. Samorozprężające się metalowe stenty jelitowe
Rozdział 23. Radioterapia i chemioterapia nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego