Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z neuropediatrii - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z neuropediatrii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Continuo

Tytuł: Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z neuropediatrii 

Autor: Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz

Rok: 2012

Stron:162

ISBN:978-83-62182-28-2

Publikacja jest adresowana do szerokiego grona praktykujących pielęgniarek i położnych, pielęgniarek–badaczy oraz nauczycieli pielęgniarstwa.

Składa się z dwóch części. Pierwsza, ogólna, zawiera uzasadnienie zastosowania metody studium przypadku jako metody badawczej oraz opis udziału pielęgniarki w diagnozowaniu i farmakoterapii dzieci ze schorzeniami neurologicznymi. Druga, szczegółowa, w której przedstawiono za pomocą studium przypadku następujące wybrane jednostki chorobowe: alkoholowy zespół płodowy, drgawki gorączkowe u dzieci, encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienną u noworodków, guz tylnej jamy czaszki, udar niedokrwienny i zespół Guillaina–Barrégo.

Z uwagi na swoją dużą wartość merytoryczną i praktyczną przedstawione zagadnienia mogą zostać z powodzeniem wykorzystane zarówno w praktyce zawodowej, jak również w nauczaniu studentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa, a także w szkoleniu podyplomowym w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego, neurologicznego, neonatologicznego i rodzinnego.