Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybr. zagadn. z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybr. zagadn. z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Continuo
 • Cena: 39,60 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybr. zagadn. z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej

  Autor: Ewa Barczykowska, Kamila Faleńczyk

  Rok: 2014

  ISBN: 978-83-62182-41-1

  System podstawowej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce zakłada profesjonalne świadczenia nie tylko w odniesieniu do chorego dziecka, ale także wspieranie rodziców w postaci sprawnie funkcjonującej opieki profilaktycznej. Zespół POZ realizuje świadczenia zdrowotne wobec dzieci oraz ich rodziców/opiekunów w warunkach ambulatoryjnych, a także w miejscu ich zamieszkania i nauki. Podejmowane zadania skupiają się na profilaktyce, monitorowaniu i optymalizacji rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i społecznego dziecka oraz wczesnym wykrywaniu zaburzeń.

  Monografia podejmuje tę wielowątkową problematykę pediatryczną, która jest inspirowana rzeczywistymi potrzebami rozwiązywania problemów spotykanych w codziennej aktywności zawodowej pielęgniarek i położnych. Autorzy, posiadający wieloletnie doświadczenie kliniczne i badawcze, koncentrują się na praktycznych zagadnieniach związanych z kompleksową opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą.

  Publikacja składa się z dwóch części.
  Pierwsza, ogólna, przedstawia zarys organizacji podstawowej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, współpracy rodziców dziecka z zespołem POZ w zakresie poradnictwa zdrowotnego oraz ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą jako jednego z obowiązków pracowników medycznych POZ.
  Druga, szczegółowa, za pomocą metody studium przypadku prezentuje osiem opracowań wybranych problemów klinicznych oraz psychospołecznych występujących w wieku rozwojowym: opiekę profilaktyczną nad zdrowym noworodkiem i niemowlęciem sprawowaną przez położną podstawowej opieki zdrowotnej, a z szerokiego spektrum aktualnych problemów zdrowotnych, z którymi spotyka się w swojej praktyce pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, wybrano i przedstawiono: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi, nadmierne i niekontrolowane korzystanie z Internetu i komputera, zaburzenia lękowe, zastraszanie i przemoc szkolną wśród dzieci i młodzieży, problemy dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa oraz cukrzycą typu 1. We wszystkich rozdziałach tej części po syntetycznym przedstawieniu podstaw teoretycznych pojawia się studium przypadku, następnie plan opieki, krótkie omówienie i podsumowanie. Zaletą opracowań jest nakreślenie psychologicznej roli pielęgniarki, a ich powtarzalna, klarowna struktura sprawia, że monografia jest „przyjazna” dla czytelnika.

  Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: praktykujących pielęgniarek i położnych, pielęgniarek–badaczy, nauczycieli pielęgniarstwa i położnictwa, a także pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli oraz studentów pielęgniarstwa, położnictwa i osób kształcących się w systemie podyplomowym w dziedzinach pielęgniarstwa pediatrycznego i rodzinnego