✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych Marek Krzysztof Janiak, Andrzej Jacek Wójcik Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych

Redaktor : Marek Krzysztof Janiak, Andrzej Jacek Wójcik

Stron : 182

ISBN : 8320029589

Rok wydania : 2004

Wydanie : 1

Oprawa : plastikowa

Format : 145*235

Przedmiotem książki jest przeciwdziałanie zdarzeniom radiacyjnym oraz likwidacja ich skutków, które obejmują trzy aspekty biomedyczne:
- postępowanie ratunkowe na miejscu zdarzenia i transport ofiar do zakładów leczniczych
- szacowanie dawek pochłoniętych przez porażonych
- leczenie obrażeń.
Autorzy opisują m.in. podstawowe elementy fizyki promieniowania jonizującego i dozymetrii, zasady ochrony radiologicznej, biologiczne przyczyny uszkodzeń popromiennych, chorobę popromienną, zaburzenia psychiczne oraz ich leczenie. Uwzględniono odpowiednie dyrektywy i zalecenia Unii Europejskiej. Książka jest przeznaczona dla lekarzy i średniego personelu medycznego stosujących źródła promieniowania do celów diagnostycznych i leczniczych, służb ratowniczych oraz studentów medycyny i fizyki jądrowej. Może być przydatna w szkoleniach z ochrony radiologicznej przy ekspozycji zawodowej i medycznej oraz z zakresu zagrożeń radiacyjnych, takich jak: wybuchy jądrowe, wypadki radiacyjne, akty terroru.

Spis treści :
Wstęp  
1. Podstawowe elementy fizyki promieniowania jonizującego i dozymetrii  
Charakterystyka źródeł i rodzajów promieniowania jonizującego
Promieniowanie elektromagnetyczne  
Promieniowanie jonizujące korpuskularne  
Źródła promieniowania jonizującego  
Aparatura rentgenowska  
Radioizotopy  
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią  
Działanie promieniowania jonizującego na żywą tkankę  
Czynniki warunkujące skutki oddziaływania promieniowania jonizującego na żywe organizmy  
Promieniowanie słabo i silnie jonizujące  
Małe i duże dawki promieniowania  
Podział dawki w czasie (frakcjonowanie)  
Rodzaje ekspozycji na promieniowanie jonizujące  
Podstawowe jednostki i wielkości stosowane w dozymetrii promieniowania jonizującego  
Dawka pochłonięta  
Dawka równoważna  
Dawka skuteczna  
Mierzalne wielkości dozymetryczne  
Dawka ekspozycyjna  
Kerma  
Aktywność promieniotwórcza  
Metody oceny narażenia w przypadku ekspozycji zewnętrznej  
Pomiar dawki ekspozycyjnej  
Metody bezpośrednie  
Metody pośrednie  
Szacowanie dawki pochłoniętej  
Metody eksperymentalne  
Metody teoretyczne  
Metody oceny narażenia w przypadku ekspozycji wewnętrznej  
2. Biologiczne podłoże uszkodzeń popromiennych  
Uszkodzenia DNA i ich naprawa  
Popromienna śmierć komórki  
Śmierć interfazalna  
Śmierć mitotyczna  
Zależność dawka?efekt dla śmierci komórki  
Skutki deterministyczne i stochastyczne  
Wczesne i późne skutki deterministyczne  
Ostry zespół popromienny i zespół skórny  
Ostry zespół popromienny (ARS)  
Zespół skórny (CRS)  
3. Zespół szpiku kostnego  
Struktura i funkcja układu krwiotwórczego  
Komórki macierzyste  
Komórki ukierunkowane (prekursorowe)  
Komórki dojrzałe  
Komórki podścieliska krwiotwórczego  
Promieniowrażliwość komórek krwiotwórczych  
Kliniczna manifestacja zespołu szpikowego ostrej choroby popromiennej
Szpik jako ?narząd krytyczny?  
Leczenie zespołu szpikowego ostrej choroby popromiennej  
Endogenna odnowa szpiku z przetrwałych napromienienie komórek macierzystych  
Przeszczepy krwiotwórcze  
Banki komórek macierzystych jako źródło przeszczepianego materiału  
Podsumowanie  
4. Zespół żołądkowo-jelitowy ostrej choroby popromiennej  
Wprowadzenie  
Patofizjologia zespołu żołądkowo-jelitowego (GIS)  
Przebieg i objawy kliniczne zespołu żołądkowo-jelitowego  
Leczenie zespołu żołądkowo-jelitowego  
5. Zmiany popromienne skóry i ich leczenie  
Wprowadzenie  
Mechanizmy uszkodzeń popromiennych skóry  
Przebieg i objawy kliniczne popromiennego uszkodzenia skóry  
Leczenie popromiennych uszkodzeń skóry  
Leczenie ogólne  
Leczenie miejscowe  
6. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej  
Realizacja zasad ochrony radiologicznej w odniesieniu do ekspozycji zawodowej i środowiskowej  
Realizacja zasad ochrony radiologicznej w odniesieniu do ekspozycji medycznej  
Diagnostyka rentgenowska  
Radiologia interwencyjna  
Tomografia komputerowa (TK)  
Medycyna nuklearna  
7. Dozymetria biologiczna w ocenie dawki pochłoniętej  
Wprowadzenie  
Cytogenetyczne metody oceny dawki w limfocytach krwi obwodowej
Aberracje chromosomowe niestabilne i stabilne  
Szybka dozymetria w warunkach masowego narażenia (test ?triage?)  
Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR) w próbkach kości lub szkliwie zęba
Zasada spektroskopii EPR  
Zasada pomiaru sygnału EPR i ocena dawki promieniowania
Zalety i ograniczenia metody EPR oraz zakres czułości  
8. Ważniejsze wypadki radiacyjne i płynące z nich wnioski  
Wprowadzenie  
Główne przyczyny wypadków  
Radiografia przemysłowa  
Stacje sterylizacji radiacyjnej  
Radioterapia  
Zgubione źródła promieniowania  
Przekroczenie masy krytycznej uranu lub plutonu  
Wnioski płynące z analizy wypadków radiacyjnych  
9. Zagrożenia bronią jądrową i radiologiczną  
Wprowadzenie  
Detonacja ładunku nuklearnego  
Skutki użycia broni jądrowej  
Użycie broni radiologicznej  
Atak na instalację lub składowisko wypalonego paliwa jądrowego
Ryzyko zdrowotne związane z terroryzmem radiologicznym i nuklearnym  
Medyczne postępowanie ratownicze i lecznicze  
Sposoby zapobiegania terroryzmowi radiologicznemu i nuklearnemu
Podsumowanie  
10. Profilaktyka i leczenie zaburzeń zdrowotnych u ofiar zdarzeń radiacyjnych  
Przygotowanie personelu ratowniczego  
Postępowanie z ofiarami zdarzeń radiacyjnych  
11. Zaburzenia psychiczne i pomoc ofiarom zdarzeń radiacyjnych  
Zaburzenia psychiczne o charakterze ostrym i przewlekłym  
Czynniki wpływające na intensywność reakcji psychicznych wywołanych przez zdarzenia radiacyjne  
Przeciwdziałanie i leczenie zaburzeń psychicznych  
Skorowidz