✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Medycyna wewnętrzna t.2 Gerd Herold Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Medycyna wewnętrzna t.2

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL


Tytuł : Medycyna wewnętrzna t.2
Redaktor : Gerd Herold
Stron : 542
ISBN : 9788320039436
Rok wydania : 2008
Wydanie : 5
Oprawa : miękka
Format : B5

 


Spis treści :
TOM 2
V.        GOSPODARKA WODNO-ELEKTROLITOWA
Regulacja gospodarki sodowej i wodnej
Zaburzenia gospodarki wodnej i sodowej
Zaburzenia wolemii  
Zmiany przestrzeni wodnej pozakomórkowej
Obrzęki        
Hiponatremia
Hipernatremia
Stężenie chlorków w surowicy
Potas
Hipokalcemia
Hiperkaliemia
Magnez
Hipomagnezemia
Hipermagnezemia
Wapń
Hipokalcemia
Hiperkalcemia
Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej
Kwasica      
Zasadowica
Leczenie zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej
Odżywianie dojelitowe (dojelitowe leczenie żywieniowe)
Żywienie pozajelitowe
VI.      CHOROBY NEREK
Kłębuszkowe zapalenia nerek
Nefropatia IgA (choroba Bergera)
Ostre poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek
Szybko postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek
Zespół nerczycowy
Przewlekle postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek
Zakażenie dróg moczowych i śródmiąższowe zapalenie nerek
Zakażenie układu moczowego
Zapalenie cewki moczowej
Zakażenia wirusem Hanta
Cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek
Nefropatia analgetyczna  
Nefropatia bałkańska        
Nefropatie ciążowe
Zaburzenia niektórych czynności cewek nerkowych
Zespół Barttera
Ostra niewydolność nerek  
Przewlekła niewydolność nerek i mocznica
Nowotwory nerek
Rak nerek
Nerczak niedojrzały
Torbiele nerek i wielotorbielowate zwyrodnienie nerek
Torbiele nerek
Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek
Nefronoftyza (torbielowatość rdzenia nerek)
Gąbczastość rdzenia nerek      
Kamica nerkowa
VII.   REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów  
Seronegatywne zapalenie stawów kręgosłupa
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Reaktywne zapalenie stawów i zespół Reitera
Łuszczycowe zapalenie stawów    
Zapalenie stawów towarzyszące chorobom przewodu pokarmowego
Choroby układowe tkanki łącznej
Toczeń rumieniowaty układowy
Toczniowe zapalenie nerek
Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe
Postępująca twardzina uogólniona
Zespół Sjógrena
Mieszana choroba tkanki łącznej
Zapalenie naczyń
Zapalenia małych naczyń
Zapalenia średnich naczyń
Zapalenie dużych naczyń
Dodatek
Fibromialgia pierwotna   
Zespół przewlekłego zmęczenia
Choroba zwyrodnieniowa stawów
VIII.   CHOROBY PRZEMIANY MATERII
Porfirię
I.  Porfirię erytropoetyczne
II.  Porfirię wątrobowe
Hiperurykemia i dna moczanowa  
Zaburzenia gospodarki lipidowej
Otyłość
Zaburzenia przyjmowania pokarmu
IX.    ENDOKRYNOLOGIA
Cukrzyca    
Insulina
Śpiączka cukrzycowa
Hipoglikemia
Gruczoł tarczowy
Rozpoznanie
Wole obojętne   
Niedoczynność gruczołu tarczowego
Nadczynność gruczołu tarczowego
Oftalmopatia endokrynna
Zapalenie gruczołu tarczowego
Choroby nowotworowe gruczołu tarczowego
Gruczoły przytarczyczne, przemiana witaminy D i gospodarka wapniowo-fosforanowa
Pierwotna nadczynność przytarczyc
Wtórna nadczynność przytarczyc
Trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc
Niedoczynność przytarczyc
Osteomalacja i krzywica
Osteoporoza
Choroba Pageta  
Kora nadnerczy
Układ renina-angiotensyna-aldosteron
Zespół Conna = Hiperaldosteronizm pierwotny
Hipoaldosteronizm
Glikokortykosteroidy
Hiperkortyzolizm ? zespół Cushinga
Przypadkowo rozpoznane guzy kory nadnerczy
Hipokortyzolizm ? niewydolność kory nadnerczy
Zespół nadnerczowo-płciowy
Hirsutyzm
Ginekomastia
Podwzgórze i przysadka
Guzy przysadki
Niewydolność przedniego płata przysadki
Moczówka prosta
Zespół Schwartza-Barttera     
X.      CHOROBY NACZYŃ ? ANGIOLOGIA
Choroba niedokrwienna tętnic obwodowych . Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych
Zapalenie naczyń zakrzepowo-zarostowe
Choroba niedokrwienna tętnic mózgowych i zawał niedokrwienny mózgu
Choroba niedokrwienna tętnic trzewnych
Tętniak aorty brzusznej  
Tętniak aorty piersiowej
Rozwarstwienie ścian aorty
Zespół Raynauda
Choroby naczyń żylnych
Żylaki  
Przewlekła niewydolność żylna
Zakrzepowe zapalenie żył
Zakrzepica żył głębokich
Szczególne postacie zakrzepicy    
Zapobieganie chorobie zakrzepowo-zatorowej
Zatory
Ostra niedrożność tętnicy w obrębie kończyn: górnej lub dolnej
Zator płuc, zatorowość płucna
Choroby naczyń chłonnych  
Zapalenie naczyń chłonnych
Róża
Obrzęk chłonny
Nowotwory naczyń chłonnych
XI.    WAŻNIEJSZE CHOROBY ZAKAŹNE
Choroby zakaźne przebiegające z wysypką
Płonica
Różyczka   
Rumień zakaźny
Odra
Wirusy opryszczki
Zakażenia wirusem ospy wietrznej
Zakażenia wirusem opryszczki zwykłej
Zakażenia wirusem Epsteina-Barr
Zakażenia wirusem cytomegalii 
Zakaźne choroby biegunkowe    
Zakażenie pałeczką okrężnicy typu EHEC
Salmonellozy
Dur brzuszny
Salmonellowe zapalenie żołądka i jelit
Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter
Zatrucia pokarmowe spowodowane bakteriami
Zakażenia norowirusami   
Zatrucie jadem kiełbasianym
Czerwonka wywołana przez Shigella sp
Pełzakowica
Ropień pełzakowy    
Cholera
Jersinioza
Kryptosporydioza
Pasożyty jelitowe w Europie Środkowej
Inne choroby zakaźne
Grypa     
Zakażenia wirusami Coxsackie
Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych
Błonica  
Leptospirozy
Bruceloza
Toksoplazmoza
Listerioza
Choroby przenoszone przez kleszcze
Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Choroby przenoszone drogą płciową
Kiła       
Rzeżączka    
Zakażenie HIV i AIDS
Wybrane choroby tropikalne
Żółta gorączka    
Gorączka denga  
Zimnica
Bilharcjoza   
Encefalopatię gąbczaste zakaźne
XII.       DODATEK DO ROZDZIAŁU ?CHOROBY ZAKAŹNE''
Rozpoznanie różnicowe gorączki
Wrodzone zespoły gorączkowe
Choroby zgłaszane obowiązkowo w Niemczech według § 6 i robach zakaźnych
Przepisy dotyczące postępowania w razie stwierdzenia chorób zakaźnych obowiązujące w Polsce.
Zalecenia dotyczące empirycznego leczenia chorób zakaźnych u dorosłych
Przegląd antybiotyków
Przegląd ważniejszych szczepień u dorosłych
XIII.   ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE
XIV.   MOBBING W MIEJSCU PRACY I CHOROBY Z TYM ZWIĄZANE
XV.     CHOROBA ALKOHOLOWA
XVI.    WPŁYW UBÓSTWA NA STAN ZDROWIA
XVII.   ORZECZNICTWO
XVIII.  CHOROBY ZAWODOWE
XIX.    LABORATORYJNE BADANIA BIOCHEMICZNE I HEMATOLOGICZNE ORAZ ICH WARTOŚCI PRAWIDŁOWE
Szybkość opadania krwinek czerwonych
Białko C-reaktywne
SKOROWIDZ