✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Medycyna wewnętrzna. T.1-2 Gerd Herold Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Medycyna wewnętrzna. T.1-2

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Medycyna wewnętrzna. T.1-2

Redaktor : Gerd Herold

Stron : 1318

ISBN : 9788320035797

Rok wydania : 2008

Wydanie : 5

Oprawa : miękka

Format : B5

Książka zawiera syntetyczne omówienie wszystkich działów medycyny wewnętrznej. Zwięzła formuła repetytorium oraz przejrzyste, hasłowe przedstawienie poszczególnych chorób ułatwiają studentom przyswojenie nowych wiadomości. a lekarzom przypomnienie już zdobytej wiedzy.
Piąte wydanie polskie jest tłumaczeniem wydania niemieckiego z 2007 r., w którym autorzy uwzględnili najnowsze osiągnięcia medycyny, a także wprowadzili nowe teksty. Omówiono m.in. zaburzenia spowodowane mobbingiem w miejscu pracy.

Spis treści :
TOM I
Medycyna oparta na wiarygodnych przesłankach naukowych
I.      HEMATOLOGIA
Cytokiny
Choroby erytrocytów
Erytropoeza
Niedokrwistości
Gospodarka żelazem
Niedokrwistości  spowodowane niedoborem żelaza
Niedokrwistości  megaloblastyczne
Niedokrwistości  hemolityczne
Choroby krwinek białych i narządów krwiotwórczych
Układ dopełniacza
Układ siateczkowo-śródbłonkowy
Granulocytopoeza
Zespół pozaszpikowej mielopoezy    
Zmiany odczynowe
Granulocytopenia
Agranulocytoza
Upośledzenie czynności granulocytów
Limfocyty
Defekty immunologiczne
Limfocytoza
Limfocytopenia
Chłoniaki złośliwe
Białaczki
Przewlekłe choroby mieloproliferacyjne    
Zespół mielodysplastyczne
Internistyczne leczenie nowotworów   
Medycyna paliatywna i leczenie przeciwbólowe
Skrobiawica
Lizosomalne choroby spichrzeniowe
Choroba Gauchera
Choroba Fabry'ego
Śledziona
Hipersplenizm   
Asplenia
Pęknięcie śledziony Skazy krwotoczne
Patofizjologia krzepnięcia krwi
Aktywatory układu krzepnięcia
Inhibitory układu krzepnięcia
Aktywatory układu fibrynolitycznego
Inhibitory układu fibrynolitycznego
Podział skaz osoczowych
Hemofilia
Choroba von Hillebranda
Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe i koagulopatia ze zużycia
Małopłytkowości
Samoistna plamica małopłytkowa
Zaburzenia czynności płytek krwi
Naczyniowe skazy krwotoczne
II.        KARDIOLOGIA
Choroby wsierdzia
Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Nieinfekcyjne zapalenie wsierdzia
Gorączka reumatyczna
Nabyte wady zastawkowe
Leczenie chirurgiczne chorych z wadami zastawkowymi
Zwężenie lewego ujścia żylnego
Niedomykalność zastawki dwudzielnej
Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej i zespół wypadania płatka zastawki    dwudzielnej
Zwężenie lewego ujścia tętniczego = zwężenie aorty
Niedomykalność zastawki aorty
Wrodzone wady serca u chorych dorosłych
Wrodzone zwężenie pnia płucnego ? zwężenie drogi odpływu z prawej komory
Wrodzone wady serca z przeciekiem z lewa na prawo   
Wrodzone wady serca z przeciekiem z prawa na lewo  
Niewydolność  serca
Transplantacja  serca
Kardiomiopatie
Kardiomiopatia  rozstrzeniowi
Kardiomiopatia przerostowa
Kardiomiopatia restrykcyjna
Arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa
Zapalenie mięśnia sercowego
Zapalenie osierdzia oraz zapalenie osierdzia i mięśnia sercowego
Ostre zapalenie osierdzia
Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia   
Choroba niedokrwienna serca
Zawał serca
Pierwotne nowotwory serca
Choroby czynnościowe serca
Zaburzenia rytmu serca
Leki  antyarytmiczne
Elektroterapia zaburzeń rytmu serca
Podział zaburzeń rytmu serca
I. Zaburzenia tworzenia impulsów
II. Zaburzenia przewodzenia
III. Szczególne rodzaje zaburzeń rytmu
IV. Częstoskurcze
V. Zatrzymanie akcji serca ? zatrzymanie krążenia
Nadciśnienie tętnicze
Nadciśnienie naczyniowonerkowe i nefropatia niedokrwienna
Guz chromochłonny
Przewlekłe niedociśnienie krwi tętniczej i hipotonia ortostatyczna
Wstrząs
III.      PULMONOLOGIA
Zaburzenia czynności oddechowej
Zaburzenia wentylacji
Zaburzenia dyfuzji   
Zaburzenia perfuzji  
Zaburzenia rozdziału gazów
Niewydolność oddechowa
Ostra niewydolność oddechowa
Zaburzenia oddychania w czasie snu
Zespół zwiększonych oporów w górnych drogach oddechowych
Zespół hiperwentylacji   
Krwawienia z dróg oddechowych    
Rozstrzenie  oskrzeli
Niedodma płuc
Ostre zapalenie oskrzeli
Przewlekła obturacyjna choroba płuc  
Przewlekłe zapalenie oskrzeli i POChP
Rozedma płuc
Dychawica (astma) oskrzelowa     
Zapalenia płuc
Rozpoznawanie zapaleń płuc wywołanych przez różne zarazki
Leczenie zapaleń płuc
Zachłyśnięcie sokiem żołądkowym ? zespół Mendelsona
Układowe zakażenia grzybicze
Kandydoza  
Aspergiloza
Kryptokokoza
Leczenie grzybic układowych      
Śródmiąższowe choroby płuc i zwłóknienia płuc
Choroby wywołane wdychaniem pyłów ? pylice
Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
Rak oskrzela
Inne nabłonkowe nowotwory płuc Mezenchymalne guzy płuc     
Zaburzenia krążenia płucnego
Obrzęk płuc      
Serce płucne      
Nadciśnienie płucne i przewlekłe serce płucne
Gruźlica
Utajone zakażenie tbc i gruźlica pierwotna
Gruźlica popierwotna
Rozpoznanie różnicowe gruźlicy
Rozpoznanie  gruźlicy
Leczenie  gruźlicy     
Mikobakteriozy niegruźlicze
Sarkoidoza
Choroby opłucnej    
Odma opłucnowa
Guzy opłucnej    
Zapalenie opłucnej i płyn w jamie opłucnej
IV.       GASTROENTEROLOGIA
Przykry zapach z ust
Choroby przełyku
Główne objawy w chorobach przełyku
Wymioty
Achalazja, kurcz wpustu
Choroba refluksowa i zapalenie przełyku refluksowe
Przepukliny rozworu przełykowego
Uchyłki       
Zapalenie przełyku   
Rak przełyku Dolegliwości w nadbrzuszu
Choroby żołądka
Zapalenie żołądka
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Rak żołądka
Inne nowotwory żołądka     
Choroby jelit
Uchyłki dwunastnicy
Uchyłek jelita krętego (Meckela)
Krwotok żołądkowo-j elito wy
Biegunka
Zaparcie stolca
Dolegliwości spowodowane tworzeniem się gazów
Zespół upośledzonego przyswajania
Uczulenie na składniki pokarmowe (alergia pokarmowa)
Nowotwory jelita cienkiego    
Przewlekłe zapalne choroby jelit
Zespół jelita drażliwego  
Uchyłkowatość i zapalenie uchyłków
Polipy okrężnicy
Rak okrężnicy i odbytnicy
Choroby trzustki
Ostre zapalenie trzustki  
Przewlekłe zapalenie trzustki
Mukowiscydoza
Rak trzustki
Rak brodawki większej dwunastnicy
Hormonalnie czynne guzy układu pokarmowego (jelit i trzustki)
Choroby wątroby    
Żółtaczka
Choroby wątroby u ciężarnych
Ostre wirusowe zapalenie wątroby (część ogólna)
Ostre wirusowe zapalenie wątroby (część szczegółowa)
Przewlekłe zapalenie wątroby (część ogólna)    
Przewlekłe zapalenie wątroby (część szczegółowa)
Pierwotne cholestatyczne choroby wątroby   
Niealkoholowe choroby stłuszczeniowe wątroby
Zespół Reye'a
Polekowe i toksyczne uszkodzenia wątroby
Wrodzone choroby przemiany materii wątroby
Marskość wątroby
Nadciśnienie wrotne
Encefalopatia wątrobowa i śpiączka wątrobowa
Ostra niewydolność wątroby
Guzy wątroby
Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych (cholepatie)
Choroby wrodzone   
Choroby nabyte
SKOROWIDZ    
 
TOM 2
V.        GOSPODARKA WODNO-ELEKTROLITOWA
Regulacja gospodarki sodowej i wodnej
Zaburzenia gospodarki wodnej i sodowej
Zaburzenia wolemii  
Zmiany przestrzeni wodnej pozakomórkowej
Obrzęki        
Hiponatremia
Hipernatremia
Stężenie chlorków w surowicy
Potas
Hipokalcemia
Hiperkaliemia
Magnez
Hipomagnezemia
Hipermagnezemia
Wapń
Hipokalcemia
Hiperkalcemia
Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej
Kwasica      
Zasadowica
Leczenie zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej
Odżywianie dojelitowe (dojelitowe leczenie żywieniowe)
Żywienie pozajelitowe
VI.       CHOROBY NEREK
Kłębuszkowe zapalenia nerek
Nefropatia IgA (choroba Bergera)
Ostre poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek
Szybko postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek
Zespół nerczycowy
Przewlekle postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek
Zakażenie dróg moczowych i śródmiąższowe zapalenie nerek
Zakażenie układu moczowego
Zapalenie cewki moczowej
Zakażenia wirusem Hanta
Cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek
Nefropatia analgetyczna  
Nefropatia bałkańska        
Nefropatie ciążowe
Zaburzenia niektórych czynności cewek nerkowych
Zespół Barttera
Ostra niewydolność nerek  
Przewlekła niewydolność nerek i mocznica
Nowotwory nerek
Rak nerek
Nerczak niedojrzały
Torbiele nerek i wielotorbielowate zwyrodnienie nerek
Torbiele nerek
Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek
Nefronoftyza (torbielowatość rdzenia nerek)
Gąbczastość rdzenia nerek      
Kamica nerkowa
VII.   REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów  
Seronegatywne zapalenie stawów kręgosłupa
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Reaktywne zapalenie stawów i zespół Reitera
Łuszczycowe zapalenie stawów    
Zapalenie stawów towarzyszące chorobom przewodu pokarmowego
Choroby układowe tkanki łącznej
Toczeń ru ...