✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Medycyna rodzinna t. 1-2 Adam Antczak, Halina Elżbieta Baczyńska-Szymocha, Jan Bożydar Latkowski, Witold Karol Lukas Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Medycyna rodzinna t. 1-2

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Medycyna rodzinna t. 1-2

Autor : Adam Antczak, Halina Elżbieta Baczyńska-Szymocha,

Redaktor : Jan Bożydar Latkowski, Witold Karol Lukas

Stron : 1204

ISBN : 9788320035780

Rok wydania : 2009

Wydanie : 2

Oprawa : twarda

Format : A4

Jest to kolejne wydanie publikacji obejmującej zagadnienia, które wchodzą w zakres obowiązków lekarza rodzinnego.
Cennym uzupełnieniem książki są filmy instruktażowe na CD Wybrane czynności diagnostyczno-lecznicze,  na którym przedstawiono procedury obowiązujące lekarza rodzinnego. Jest to zapis czynności, które wykonuje lekarz w swoim gabinecie.
Książka przeznaczona jest zarówno dla studentów, jak i lekarzy, którzy przygotowują się i przystępują do egzaminu z medycyny rodzinnej oraz wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Autorzy pierwszego wydania otrzymali nagrody indywidualne Ministra Zdrowia za inicjatywę, organizację i redakcję naukową pierwszego wydania tego dzieła. Wydanie to zostało również wyróżnione nagrodą główną w konkursie na najlepszą książkę akademicką Atena’2005.

Spis treści :
Tom 1
1. Podstawy medycyny rodzinnej
1.1. Zarys historii medycyny rodzinnej w Polsce
1.1.1.   Geneza i ewolucja lecznictwa otwartego do 1918 roku
1.1.2. Lecznictwo otwarte w okresie dwudziestolecia międzywojennego
1.1.3. Otwarta opieka zdrowotna w latach 1945-1989
1.1.4. Rozwój koncepcji instytucji lekarza rodzinnego w Polsce
1.2. Pryncypia medycyny rodzinnej
1.2.1. Koncepcja wszechstronnej medycyny
1.2.2. Kompetencje lekarza rodzinnego
1.2.3. Sześć podstawowych zasad dyscypliny
Pytania kontrolne
2. Lekarz rodzinny w systemie opieki zdrowotnej
2.1. Uwarunkowania stanu zdrowia
2.1.1. Stan zdrowia społeczeństwa polskiego
2.1.2. Czynniki warunkujące stan zdrowia
2.1.3. Rola lekarza rodzinnego w kształtowaniu stanu zdrowia społeczeństwa
2.2. Współpraca z władzami regionu oraz innymi środowiskami zawodowymi
2.2.1. Zasady organizacji opieki społecznej w Polsce
2.2.2. Rola lekarza rodzinnego w zakresie komunikowania pacjenta z placówkami pomocy społecznej
2.2.3. Współpraca lekarza rodzinnego z samorządem terytorialnym
Pytania kontrolne
3. Przygotowanie lekarza rodzinnego
3.1. Charakterystyka specjalizacji
3.1.1. Struktura programu specjalizacji
3.1.2. Rola opiekuna specjalizacji
3.2. Kształcenie w praktyce lekarza rodzinnego
3.2.1. Cele kształcenia
3.2.2. Zalecane zasady doboru lekarza rodzinnego-nauczyciela do szkoleń w praktyce
3.2.3. Sposób doboru lekarza rodzinnego-nauczyciela oraz rezydenta-ucznia. Ustalanie zasad współpracy
3.2.4. Lista podstawowych cech i zasad funkcjonowania praktyki lekarza rodzinnego
3.2.5. Lista zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem praktyką lekarza rodzinnego
3.2.6. Lista praktycznych umiejętności dotyczących opieki nad pacjentem
3.2.7. Zasady praktycznego kształcenia rezydenta
Pytania kontrolne
4. Charakterystyka praktyki lekarza rodzinnego
4.1. Organizacja praktyki lekarza rodzinnego i zarządzanie nią
4.1.1. Praktyka
4.1.2. Osoby
4.1.3. Rzeczy
4.1.4. Pieniądze
4.1.5. Informacja
4.1.6. Czas
4.1.7. Opieka
4.2. Akredytacja jakości praktyk lekarzy rodzinnych
4.2.1. Co to jest akredytacja jakości?
4.2.2. Akredytacja jakości na świecie
4.2.3. Dlaczego taka akredytacja, a nie ISO
4.2.4. Krótka historia programu akredytacji w Polsce
4.2.5. Standardy akredytacyjne
4.2.6. Wizytatorzy
4.2.7. Procedury akredytacyjne
4.2.8. Certyfikat akredytacji jakości
4.3. Badania naukowe w praktyce lekarza rodzinnego
Pytania kontrolne
5. Charakterystyka opieki lekarza rodzinnego w kontekście rodziny pacjenta
5.1. Rola rodziny w zdrowiu i chorobie
5.1.1. Systemowe rozumienie rodziny
5.1.2. Cykl życia rodziny
5.1.3. Wpływ rodziny na proces chorowania
5.1.4. Wpływ choroby przewlekłej na sytuację rodziny
5.2. Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i badania przesiewowe
5.2.1. Edukacja zdrowotna
5.2.2. Badania przesiewowe
5.3. Orzecznictwo
5.3.1. Orzekanie w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego
5.3.2. Orzekanie w sprawach dotyczących zatrudnienia i nauki
5.3.3. Orzekanie w sprawach dotyczących kierowania pojazdami
5.3.4. Orzekanie na potrzeby sądów
5.3.5. Orzekanie w pozostałych sprawach
5.4. Osoba niepełnosprawna
5.4.1. Niepełnosprawność - definicja i orzecznictwo
5.4.2. Rola lekarza i rodziny w postępowaniu z osobą niepełnosprawną
5.4.3. Przywileje osób niepełnosprawnych i instytucje powołane do pomocy osobom niepełnosprawnym
5.4.4. Najważniejsze instytucje realizujące pomoc dla osób niepełnosprawnych
Pytania kontrolne
6. Jakość opieki medycznej
6.1. Jakość opieki
6.1.1. Podstawowe pojęcia i definicje
6.1.2. Cykl poprawy jakości
6.1.3. Metody zapewnienia jakości
6.1.4. Ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy rodzinnych
6.2. Elementy EBM
6.2.1. Co to jest EBM?
6.2.2. Praktykowanie EBM
6.2.3. Metodyka EBM
6.3. Farmakoekonomika
6.3.1. Farmakoekonomika - nowa dyscyplina naukowa
6.3.2. Rodzaje kosztów
6.3.3. Rodzaje analiz farmakoekonomicznych
6.3.4. Analizy farmakoekonomiczne ‘krok po kroku’
6.3.5. Zastosowania praktyczne analiz farmakoekonomicznych
Pytania kontrolne
7. Psychologia na potrzeby lekarza rodzinnego
7.1. Problemy relacji pacjent - lekarz rodzinny
7.2. Diagnoza, która brzmi jak wyrok, czyli o tym, jak mówić o poważnych zagrożeniach życia i zdrowia
7.3. Zdrowie somatyczne a zdrowie psychiczne
7.3.1. Wpływ stanu psychicznego pacjenta na proces diagnostyczno-leczniczy
7.3.2. Zdrowotne konsekwencje stresu chronicznego i traumatycznego oraz sposoby ich łagodzenia
7.3.3. Diagnoza stanu zdrowia psychicznego na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej
Pytania kontrolne
8. Zagadnienia etyczne w praktyce lekarza rodzinnego
8.1. Wartości, zasady i postawy etyczne
8.1.1. Tajemnica lekarska
8.2. Prawa oraz obowiązki pacjenta
Pytania kontrolne
9. Choroby układu krążenia
9.1. Epidemiologia chorób układu krążenia
9.1.1. Nadciśnienie tętnicze
9.1.2. Choroba niedokrwienna serca
9.1.3. Perspektywy rozwoju kardiologii w Polsce
9.2. Objawy chorób serca
9.2.1. Ból w klatce piersiowej
9.2.2. Duszność
9.2.3. Obrzęki
9.2.4. Sinica
9.2.5. Kołatania serca
9.2.6. Krótkotrwałe utraty przytomności
9.3. Wady serca
9.3.1. Pojęcie wady serca. Podział wad serca i ich objawy
9.3.2. Wady wrodzone serca
9.3.3. Wady nabyte serca
9.4. Choroba niedokrwienna serca i zawał serca
9.4.1. Choroba niedokrwienna serca
9.4.2. Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST
9.4.3. Ostre zespoły wieńcowe z uniesieniem odcinka ST. Zawał serca
9.4.4. Leczenie choroby wieńcowej. Postępowanie w okresie przedszpitalnym w ostrych zespołach wieńcowych
9.4.5. Identyfikacja pacjentów z czynnikami ryzyka oraz pierwotna i wtórna prewencja choroby wieńcowej i zawału serca w praktyce lekarza rodzinnego
9.5. Wstrząs kardiogenny
9.5.1. Epidemiologia i przyczyny wstrząsu kardiogennego
9.5.2. Rozpoznawanie wstrząsu kardiogennego
9.5.3. Postępowanie z chorym we wstrząsie kardiogennym
9.6. Niewydolność serca
9.6.1. Epidemiologia niewydolności serca
9.6.2. Patofizjologia niewydolności serca
9.6.3. Przyczyny niewydolności serca
9.6.4. Podział niewydolności serca
9.6.5. Symptomatologia poszczególnych postaci niewydolności serca
9.6.6. Rozpoznanie niewydolności serca
9.6.7. Postępowanie w niewydolności serca
9.7. Choroby mięśnia sercowego - kardiomiopatie
9.7.1. Kardiomiopatie pierwotne
9.7.2. Kardiomiopatie wtórne
9.8. Zaburzenia rytmu i przewodzenia
9.8.1. Przyczyny i podział zaburzeń rytmu
9.8.2. Zespoły preekscytacji
9.8.3. Leczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia
9.8.4. Zaburzenia przewodzenia
9.8.5. Pacjent z rozrusznikiem serca w praktyce lekarza rodzinnego
9.9. Wybrane problemy kardiologiczne u osób w starszym wieku, kobiet w ciąży oraz po zabiegach kardiochirurgicznych
9.9.1. Chorzy w wieku podeszłym
9.9.2. Kobiety w ciąży
9.9.3. Chorzy po operacjach kardiochirurgicznych
Pytania kontrolne
10. Choroby układu oddechowego oraz problemy alergologiczne
10.1. Zakażenia układu oddechowego
10.1.1. Zapalenia płuc
10.1.2. Zapalenie oskrzeli
10.1.3. Zakażenia wywołane przez bakterie atypowe
10.2. Przewlekła obturacyjna choroba płuc
10.2.1. Rozpoznawanie
10.2.2. Zasady współpracy lekarza rodzinnego ze specjalistą pneumonologiem
10.2.3. Postępowanie w stabilnej postaci choroby
10.2.4. Zaostrzenie choroby
10.3. Astma oskrzelowa
10.3.1. Etiopatogeneza
10.3.2. Diagnostyka
10.3.3. Klasyfikacja stopnia ciężkości astmy na podstawie objawów klinicznych przed rozpoczęciem leczenia
10.3.4. Farmakoterapia
10.3.5. Monitorowanie terapii
10.3.6. Leki wspomagające
10.3.7. Leczenie sanatoryjne
10.3.8. Astma a ciąża
10.3.9. Postępowanie w zaostrzeniach
10.3.10. Warianty astmy
10.3.11.Współpraca lekarza rodzinnego z alergologiem i pneumonologiem
10.4. Stan astmatyczny
10.5. Wstrząs anafilaktyczny
10.6. Odma opłucnowa
10.7. Rak płuca
10.7.1. Przebieg kliniczny raka płuca
10.7.2. Diagnostyka raka płuca
10.7.3. Leczenie raka płuca
10.8. Choroby śródmiąższowe płuc
10.8.1. Patogeneza chorób śródmiąższowych
10.8.2. Objawy chorób śródmiąższowych
10.8.3. Badania pracowniane
10.8.4. Wybrane choroby śródmiąższowe
10.8.5. Zadania lekarza rodzinnego
10.9. Alergiczny nieżyt nosa
10.9.1. Epidemiologia
10.9.2. Patogeneza
10.9.3. Obraz kliniczny
10.9.4. Diagnostyka
10.9.5. Leczenie
10.10. Atopowe i kontaktowe zapalenie skóry
10.10.1. Epidemiologia
10.10.2. Patogeneza
10.10.3. Obraz kliniczny
10.10.4. Badania dodatkowe z uwzględnieniem diagnostyki immunologicznej
10.10.5. Różnicowanie atopowego zapalenia skóry z innymi chorobami skóry
10.10.6. Leczenie atopowego i kontaktowego zapalenia skóry
10.11. Pokrzywki i obrzęk naczynioruchowy
10.11.1. Epidemiologia
10.11.2. Patomechanizm
10.11.3. Obraz kliniczny i diagnostyka
10.11.4. Zasady leczenia
Pytania kontrolne
11. Choroby układu pokarmowego
11.1. Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego
11.1.1. Zakażenie Helicobacter pylori
11.1.2. Choroba refluksowa
11.1.3. Rak przełyku
11.1.4. Zapalenie (gastropatia) żołądka
11.1.5. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
11.1.6. Rak żołądka
11.2. Choroby jelita cienkiego
11.2.1. Biegunka
11.2.2. Choroba trzewna (celiakia)
11.2.3. Niedrożność jelita cienkiego
11.2.4. Nowotwory jelita cienkiego
11.3. Choroby jelita grubego
11.3.1. Zespół jelita nadwrażliwego
11.3.2. Nieswoiste ...