✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Medycyna ratunkowa i katastrof Andrzej Basiński, Leszek Brongel, Ryszard Gajdosz Andrzej Zawadzki Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Medycyna ratunkowa i katastrof

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Medycyna ratunkowa i katastrof

Autor : Andrzej Basiński, Leszek Brongel, Ryszard Gajdosz

Redaktor : Andrzej Zawadzki

Stron : 458

ISBN : 9788320043457

Rok wydania : 2011

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Jest to pierwszy polski podręcznik akademicki z dziedziny medycyny ratunkowej i katastrof. Autorzy uwzględniają w nim specyfikę warunków polskich, ale odwołują się także do doświadczeń innych państw, szczególnie amerykańskich. Podręcznik zawiera podstawy medycyny ratunkowej i medycyny katastrof wykładane na uczelniach medycznych. Czytelnicy znajdą w nim zarówno wiadomości teoretyczne, jak i wskazówki dotyczące czynności praktycznych z zakresu postępowania w sytuacjach wystąpienia nagłych wypadków lub zdarzeń masowych, podane na poziomie i w zakresie wymagań egzaminacyjnych.
Podręcznik jest adresowany do studentów wszystkich kierunków uczelni medycznych, na których jest wykładany ten przedmiot; jest przydatny również dla osób już pracujących w służbach ratownictwa medycznego.

Spis treści :
1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
1.1.  Nagłe zatrzymanie krążenia - istota problemu
1.2.  Definicje śmierci klinicznej i śmierci biologicznej
1.3.  Patofizjologia zatrzymania krążenia
1.4.  Epidemiologia zatrzymania krążenia
1.5.  Rozpoznanie klinicznego zatrzymania krążenia
1.6.  Podstawowe i zaawansowane postępowanie resuscytacyjne u dorosłych i dzieci
1.7.  Błędy w postępowaniu resuscytacyjnym
1.8.  Etyka postępowania resuscytacyjnego i jego zaniechania
2.       Ciężkie mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała
2.1. Patofizjologia obrażeń wielonarządowych
2.2. Epidemiologia ciężkich obrażeń ciała
2.3. Priorytety postępowania ratunkowego
2.4. Postępowanie we wstępnej fazie leczenia na oddziale ratunkowym
2.5. ABC resuscytacji okołourazowej
2.6. Dalsze leczenie szpitalne
2.7. Badania obrazowe, inwazyjne i laboratoryjne
3.       Postępowanie ratunkowe w zagrożeniach środowiskowych
3.1. Uraz termiczny
3.2. Utonięcie
3.3. Choroba kesonowa i tętnicze zatory gazowe
3.4. Porażenie elektryczne
3.5. Choroba wysokościowa
3.6. Skażenie chemiczne
3.7. Zagrożenia radiologiczne
4.       Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego
4.1. Stany zagrożenia życia pochodzenia sercowego
4.2. Stany zagrożenia życia pochodzenia oddechowego
4.3. Nagłe zagrożenia życia w chorobach przewodu pokarmowego i wątroby
4.4. Zakażenie
4.5. Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego - wewnątrzwydzielniczego
4.6. Ostre zaburzenia neurologiczne
4.7. Anafilaksja i reakcje anafilaktyczne
4.8. Nagłe zagrożenia w hematologii
4.9. Stany nagłe w ginekologii i położnictwie
4.10. Stany nagłe w psychiatrii
5.       Postępowanie ratunkowe w stanach zagrożenia życia u dzieci
5.1. Specyfika postępowania z dzieckiem chorym
5.2. Ostre wysypki i stany zakaźne
5.3. Zespoły drgawkowe.
6.       Postępowanie ratunkowe w ostrych zatruciach
6.1. Ogólne zasady postępowania w zatruciach
6.2. Podstawy rozpoznawania zatruć
6.3. Zatrucia lekami i substancjami chemicznymi
6.4. Zatrucia alkoholami i glikolami
6.5. Zatrucia gazami i dymami
6.6. Zatrucia metalami
6.7. Organizacja leczenia zatruć
7.       Techniki leczenia w klinicznym postępowaniu ratunkowym
7.1. Techniki leczenia ostrej niewydolności oddechowej
7.2. Interpretacja badań dodatkowych w stanach krytycznych
7.3. Techniki leczenia ratunkowego nerek
7.4. Techniki leczenia ostrej niewydolności krążenia
7.5. Techniki leczenia ratunkowego ostrych chorób ośrodkowego układu nerwowego
8.       Zasady organizacji struktur medycyny ratunkowej
8.1. Rakla i zadanie medycyny ratunkowej w systemie bezpieczeństwa państwa i ochrony zdrowia ludności
8.2. Podmioty organizacyjne w strukturach ratownictwa medycznego - łańcuch przeżycia
8.3. Struktura i funkcja jednostek przedszpitalnych ratownictwa medycznego
8.4. Zasady funkcjonowania i organizacji transportu krytycznie chorego
8.5. Struktura i funkcja szpitalnych oddziałów ratunkowych
8.6. Łączność ratunkowa
8.7. Uwarunkowania prawne ratowania zdrowia i życia w stanach zagrożeń
9.       Pomoc medyczna w zdarzeniach masowych i katastrofach
9.1. Definicje i rodzaje zdarzeń masowych i katastrof
9.2. Organizacja działań ratowniczych
9.3. Dekontaminacja poszkodowanych
9.4. Segregacja medyczna
9.5. Zasady opracowania i funkcjonowania planów reagowania kryzysowego
9.6. Współpraca międzynarodowa w zdarzeniach masowych i katastrofach
9.7. Bioterroryzm
10.   Specyfika medycyny ratunkowej - wybrane aspekty szczególne
10.1. Misja
10.2. Etyka
10.3. Stres
10.4. Promocja zdrowia
Zadania testowe dla studentów wydziałów lekarskich i wydziału nauki
Zapisy EKG do pytań testowych
Rozwiązania zadań testowych
Skorowidz