Medycyna na usługach systemu eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej Polski - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Medycyna na usługach systemu eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej Polski

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Tytuł: Medycyna na usługach systemu eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej Polski

Rok: 2017

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 272

ISBN: 9788376541921

Prezentowany tom monograficzny SEG przygotowany dzięki pracom kilkunastu badaczy z Polski, Niemiec i Francji, podzielono na trzy zasadnicze części tematyczne. Pierwsza dotyczy zagadnień ogólnych, związanych z korzeniami ideologii nazistowskiej mechanicznie przenoszącej ewolucjonizm ze świata przyrody na grunt realiów społeczno-politycznych. Druga przybliża uwikłanie medycyny jako nauki w ludobójstwo czasu II wojny światowej. Ostatnia dotyka gnieźnieńskich wątków eksterminacji medycznej. Całość prezentowanego tomu stanowi istotny wkład do wspólnych polsko-niemieckich badań nad zagadnieniem, bo chociaż problematykę zbrodni medycznych podejmowano dotąd wielokrotnie w naukowych opracowaniach, to jednak temat z całą pewnością nie został wyczerpany, wciąż bowiem pojawiają się nowe ustalenia i konstatacje oparte na najnowszych wynikach badań, a ich problematyka i zakres – jak należy sadzić – będą systematycznie rozszerzane.