Mechanizm i dynamika dostawy rumowiska oraz transportu fluwialnego w zlewni glacjalnej - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Mechanizm i dynamika dostawy rumowiska oraz transportu fluwialnego w zlewni glacjalnej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Mechanizm i dynamika dostawy rumowiska oraz transportu fluwialnego w zlewni glacjalnej

Autor: Kociuba Waldemar

Rok: 2015

Stron: 152

ISBN: 9788377847695

Szybko postępujące zmiany środowiska Arktyki skutkują intensyfikacją procesów erozyjnych i depozycyjnych, przekształcających podsystem stokowy i aluwialny geosystemów zlewni glacjalnych. Oba podsystemy stanowią zarówno źródło, jak też strefę transferu rumowiska zasilającego wody rzek proglacjalnych. W opracowaniu zidentyfikowano źródła i drogi dystrybucji zwietrzelin do koryta. Dzięki zastosowaniu skaningu laserowego 3D obliczono ilość przemieszczanego rumowiska, zaś intensywność tego transportu w korycie zmierzono skonstruowanym przez Autora urządzeniem do bezpośredniego, ciągłego pomiaru River Bedload Trap (RBT). Pozwoliło to na rozpoznanie złożonego charakteru procesów transportu rumowiska rzecznego w relacji do towarzyszących mu procesów korytowych oraz zmian w morfologii dna doliny i stoków, stanowiących główne źródła zasilania rzeki rumowiskiem,