Matematyka Próbne arkusze maturalne Zestaw 4 Poziom podstawowy - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Matematyka Próbne arkusze maturalne Zestaw 4 Poziom podstawowy

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Pazdro

Tytuł: Matematyka Próbne arkusze maturalne Zestaw 4 Poziom podstawowy

Autor: Górski Waldemar, Hajduk Ilona, Pawlikowski Piotr

Wydanie: 1

Rok: 2018

Format: 20.5x29.5cm

Stron: 98

ISBN: 9788375941661

Jest to czwarty zestaw pięciu próbnych arkuszy maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym, opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015” Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Arkusze obejmują łącznie wszystkie treści nauczania z obowiązującej podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych. Arkusze są zróżnicowane pod względem trudności, sposobów sformułowań i zapisów. Rozwiązywanie zadań w nich zawartych pozwoli:
• przypomnieć i utrwalić najważniejsze zagadnienia objęte podstawą programową,
• nabyć umiejętności łączenia i wykorzystywania wiedzy z różnych działów matematyki,
• nauczyć się planowania czasu przeznaczonego na rozwiązanie całego arkusza,
• przećwiczyć zapisywanie pełnych rozwiązań w miejscu na to przeznaczonym.

Do wszystkich zadań testowych podano odpowiedzi, a do zadań otwartych – rozwiązania.