Marketing wobec ponowoczesności - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Marketing wobec ponowoczesności

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: CeDeWu

Tytuł: Marketing wobec ponowoczesności

Autor: Lotko Aleksander

Wydanie: 1

Rok: 2013

Format: 16.5x23.5cm

Stron: 148

ISBN: 9788375564426

Ponowoczesność (postmodernizm) jest obecnym okresem rozwoju społeczeństw. Charakteryzuje się brakiem uniwersalnych punktów odniesienia, wielością oraz współistnieniem stylów i gustów, zmieniających się błyskawicznie. Jest kondycją pluralizmu, relatywizmu, globalizacji, wielokulturowości, łączenia wartości przeciwstawnych. Takie złożone i dynamiczne otoczenie społeczno ­ gospodarcze jest wyzwaniem dla teo­rii i praktyki zarządzania, w tym dla subdyscypliny marketingu.

Książka jest adresowana do studentów kierunków zarządzanie, marketing, socjologia oraz pokrewnych, do środowiska naukowego marketingowców, a także do praktyków – osób opracowujących strategie i dzia­ła­nia marketingowe w organizacjach. Autor ma nadzie­ę zainteresować nią szersze grono odbiorców – osób dostrzegających, śledzących oraz starających się zrozumieć związki zachodzące między zja­wi­ska­mi społecznymi i gospodarczymi w warunkach ponowoczesności.