Marketing w aptece - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Marketing w aptece

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Continuo

Tytuł: Marketing w aptece

Autor: K. Szalonka

Rok: 2005

Stron: 100

ISBN:83-89629-33-X

Kolejna, po Marketingu na rynku farmaceutycznym praca autorki, badającej rynek farmaceutyczny, która z marketingowego punktu widzenia opisuje mechanizmy zachodzące na rynku aptecznym.

Postępujący proces urynkowienia gospodarki obejmuje swoim zakresem podmioty gospodarujące w różnych sferach życia społecznego. Takim podmiotem rynku jest apteka – ostatnie ogniwo w dystrybucji leków, firma, której rozwój uzależnia się od płynności finansowej, wielkości obrotów i wypracowanych zysków. Zmienia się też rola farmaceuty w aptece. Ewolucja rynku stawia przed nim nowe wymagania – poszerzania wiedzy nie tylko farmaceutycznej i medycznej, ale również wiedzy ekonomicznej – z zakresu zarządzania, finansów, marketingu i technik sprzedaży. Właściciel i kierownik powinien umiejętnie zarządzać apteką prowadząc taką politykę, która gwarantować będzie rozwój i dobrą pozycję na rynku.

Książka kierowana jest do praktyków – właścicieli, kierowników i pracowników aptek oraz do osób przygotowujących się do pracy w branży: studentów farmacji i innych uczelni kształcących specjalistów z dziedziny farmakoekonomiki oraz marketingu.