Manipulacja powięzi w leczeniu dolegliwości bólowych układu ruchu - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Manipulacja powięzi w leczeniu dolegliwości bólowych układu ruchu

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Manipulacja powięzi

Tytuł: Manipulacja powięzi w leczeniu dolegliwości bólowych układu ruchu

Autor: Luigi i Antonio Stecco

Stron: 272

Oprawa: twarda

Rok: 2019

ISBN: 978-83-939274-0-1

Powięź, zarówno w swojej makroskopowej, jak i mikroskopowej strukturze, jest „mapą”, która ukierunkowuje terapeutę na ustalenie przyczyny zaburzeń układu ruchu, umożliwiając tym samym przeprowadzenie właściwego leczenia. Niniejsza książka jest wynikiem tysięcy zabiegów przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Daje ona niezbędne wytyczne do czytania tej mapy. Jeszcze do niedawna, prawdopodobnie przez swoją wewnętrzną złożoność, przypisywano powięzi jedynie funkcję okalającą i stanowiącą rusztowanie dla innych tkanek.

Niniejsza książka przedstawia::

anatomię powięzi - połączenia powięzi z mięśniami, kośćmi, stawami i nerwami;
fizjologię powięzi - funkcję koordynacyjną powięzi w odniesieniu do wszystkich składowych aparatu ruchu;
leczenie dysfunkcji powięzi - jak manipulować objętą densyfikacją powięź w celu przywrócenia jej stanu fizjologicznego;


Nowa wizja terapii, oparta na anatomii, fizjologii i histologii powięzi umożliwia wpływanie na dysfunkcje tkanek miękkich w sposób jeszcze bardziej skuteczny i długotrwały.

Manipulacji Powięzi analizuje mięśnie bardziej pod kątem ich funkcji aniżeli zewnętrznej struktury. Metoda ta::

łączy jednokierunkowe jednostki motoryczne (włókna jednostawowe i dwustawowe) w jednostki mięśniowo-powięziowe;
określa dokładną lokalizację centrum koordynacji (CC) każdej jednostki mięśniowo-powięziowej;
pokazuje związek między każdym CC a odpowiadającym mu punktem spustowym i akupunkturowym.


W pierwszej części książki analizowany jest związek śródmięsnej, omięsnej i namięsnej z powięzią głęboką. Analiza ta obejmuje wszystkie 84 jednostki mięśniowo-powięziowe (m-p) w ciele człowieka. To ciągłość powięzi reguluje i koordynuje napinanie wrzecionek nerwowo-mięśniowych oraz organów ścięgnistych Golgiego, zlokalizowanych w obrębie każdej jednostki mięśniowo-powięziowej.

W drugiej części analizowana jest makroskopowa struktura powięzi. Przegrody śródmięśniowe tworzą przedziały otaczające jednokierunkowe łańcuchy mięśniowe, czyli sekwencje mięśniowo-powięziowe. Sekwencje te kontrolują ruchy jednopłaszczyznowe i łączą się z powięzią, pozwalając na zsynchronizowane utrzymanie pionowej postawy ciała.

Trzecia część książki przedstawia rozmieszczenie śródpowięziowych włókien kolagenowych. Opisane są włókna podłużne przebiegające zgodnie z trakcjami sekwencji mięśniowo-powięziowych, jak również włókna o przebiegu spiralnym zgodnie z trakcjami skośnie przebiegających mięśni zaangażowanych w złożone aktywności ruchowe.

Niniejsza książka prezentuje zarówno dogłębną analizę powięzi, jak również udziela użytecznych wskazówki do zidentyfikowania przyczyny dysfunkcji. Proponowana szczególna metoda zbierania danych ułatwia szybkie ustalenie punktów wymagających manipulacji, a zatem::

jeśli ból manifestuje się tylko w jednym segmencie ciała, to leczenie skupia się na dysfunkcyjnej jednostce mięśniowo-powięziowej;
jeśli bóle występują w kilku segmentach i analiza pokazuje, że powiązane są z jedną płaszczyzną przestrzenną, to leczenie skupia się na zrównoważeniu napięć posturalnych;
jeśli ból jest trudny do zdefiniowania i nasila się przy złożonej czynności motorycznej, to leczenie skupia się na dysfunkcyjnej spirali mięśniowo-powięziowej.


Te innowacyjne teorie wspierane są przez wiele cytatów literatury anatomicznej, podkreślając niesamowitą organizację strukturalną całej konstrukcji, jaką obserwuje się w systemie powięziowym.

Manipulacja powięzi w leczeniu dolegliwości bólowych układu ruchu” oferuje wszystkim osobom związanym z rehabilitacją nowe narzędzie terapeutyczne, dające bardzo dobre rezultaty w leczeniu patologii mięśniowo-szkieletowych. Patologie te zazwyczaj obejmują stawy, nerwy, mięśnie. Prawidłowa terapia powinna jednak skupić się na najbardziej podatnej powięzi. Manipulacja Powięzi jest niezwykle skutecznym sposobem leczenia pacjentów z bólem mięśniowo-powięziowym i fibromialgią, które są najczęstszymi dolegliwościami zgłaszanymi przez pacjentów reumatologom. Lekarze sportowi i fizjoterapeuci często zajmują się sportowcami cierpiącymi na nawracające dolegliwości mięśniowo-szkieletowe. W tej książce znajdą wiedzę potrzebną do tego, aby skutecznie zająć się leżącymi u podłoża problemu strukturami mięśniowo-powięziowymi. Dzięki temu będą mogli prawidłowo prowadzić swoich podopiecznych i zapobiegać nawrotom dolegliwości. Jak dowiedli akupunkturzyści istnieją podobieństwa między przebiegiem meridianów, nerwów, naczyń krwionośnych i limfatycznych. Innowacyjną propozycją Autorów książki jest teza, że każdy kierunek ruchu w przestrzeni odpowiada konkretnemu meridianowi. Stąd zaburzenie ruchowe w konkretnym kierunku może być wskazówką do znalezienia dysfunkcyjnego punktu wymagającego leczenia. Lekarze rodzinni, codziennie stykający się z pacjentami cierpiącymi z powodu bólu mięśniowo-szkieletowego, znajdą w książce Stecco okazję do wyjścia poza standardową radiologiczną diagnostykę i przepisywanie leków poprzez wprowadzenie manipulacji powięziowej do swojego podejścia terapeutycznego.


Ta książka pokazuje, jak pracować nad systemem powięziowym według klucza anatomiczno-biomechanicznego - z dala od ezoterycznych obciążeń, dotyczących wielu innych systemów pracy powięziowej. Opracowany przez autora czytelny system odwzorowania napięć powięziowych, podobny do systemów tensegrity, w wielu miejscach spójny z systemem akupunkturowym, daje nam potężne narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne, aby jak najbardziej zbliżyć się do maksymy „ręka myśląca ma wielką moc”. Lektura tej książki z pewnością nauczy Wasze ręce „myśleć”.

Piotr Godek,
ortopeda, osteopata