Macierzyństwo - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Macierzyństwo

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Macierzyństwo

Autor: Oszkinis Bartłomiej

Wydanie: 1

Rok: 2019

Stron: 566

ISBN: 9788381606424

Monografia stanowi krytyczną analizę obowiązujących unormowań dotyczących pochodzenia dziecka od matki – w ujęciu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.
Omówiono w niej prawne aspekty takich zagadnień, jak:
- ciąża kontraktowa,
- postępowanie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, w tym przeprowadzenie oraz ocenę środków dowodowych w tego typu sprawach,
- wybrane skutki ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa.
Praca zawiera wnioski de lege lata – propozycje rozwiązania problemów jurydycznych związanych z ustaleniem albo zaprzeczeniem pochodzenia dziecka od danej kobiety, oraz wnioski de lege ferenda – propozycje zmian ustawodawczych mających na celu usprawnienie systemu prawa polskiego w omawianym zakresie.