Leksykon Aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów Tom 1: Dom - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Leksykon Aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów Tom 1: Dom

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UMCS

Tytuł: Leksykon Aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów Tom 1: Dom

Rok: 2015

Stron: 504

ISBN: 9788377847589

„Leksykon” jest adresowany do wszystkich, zainteresowanych problematyką wartości, ich rangą i rolą w dyskursie publicznym w skali zarówno narodowej, jak i ponadnarodowej. Nasza publikacja ma przyczynić się do lepszego rozumienia się ludzi mówiących różnymi językami, ma pomóc im we wzajemnym zbliżeniu. Wyróżnianymi adresatami „Leksykonu” są młodzi adepci studiów językowych i antropologicznych, którzy mają szczególne predyspozycje i zobowiązanie, by wpływać na niwelowanie barier w komunikacji międzykulturowej.
Ze Wstępu