✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Leczenie bólu Jerzy Władysław Wordliczek, Jan Dobrogowski Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Leczenie bólu

 • Dostępność: Brak
 • Wydawca: PZWL

Tytuł : Leczenie bólu

Autor : Jerzy Władysław Wordliczek, Jan Dobrogowski

Stron : 428

ISBN : 9788320034981

Rok wydania : 2007

Wydanie : 1

Oprawa : Miękka

Format : 145*205

W książce szczegółowo omówiono problematykę związaną z leczeniem zespołów bólowych, zarówno ostrych, jak i przewlekłych, u dorosłych oraz u dzieci. Przedstawiono także podstawowe informacje dotyczące mechanizmów powstawania poszczególnych zespołów bólowych, niezbędne do zrozumienia zasad stosowania określonych metod terapii. Liczne tabele oraz ryciny zamieszczone w tekście sprzyjają usystematyzowaniu wiadomości. Publikacja jest przede wszystkim adresowana do lekarzy klinicystów, a także do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Powinna również zainteresować studentów medycyny.

Spis treści :

WSTĘP
  1. MECHANIZMY POWSTAWANIA BÓLU
 • Patomechanizm bólu ostrego
 • Patomechanizm bólu przewlekłego
 • Ból neuropatyczny
  2. METODY LECZENIA BÓLU
 • Farmakoterapia
 • Nieopioidowe leki przeciwbólowe
 • Opioidowe leki przeciwbólowe
 • Ko-analgetyki (adjuwanty)
 • Inwazyjne metody leczenia bólu
 • Blokady układu nerwowego (diagnostyczne, prognostyczne i lecznicze)
 • Zastosowanie opioidów i leków nieopioidowych w blokadach układu nerwowego
 • Blokady neurolityczne i inne zabiegi neurodestrukcyjne
 • Niefarmakologiczne metody leczenia bólu
 • Neuromodulacja
 • Psychologiczne metody leczenia bólu
 • Fizykalne metody leczenia bólu
 • Leczenie manualne zespołów bólowych kręgosłupa
  3. KLINICZNA OCENA I POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W WYBRANYCH ZESPOŁACH BÓLU OSTREGO I PRZEWLEKŁEGO
 • Kliniczna ocena chorego z bólem
 • Taksonomia bólu
 • Skale oceny bólu
 • Kliniczna ocena chorego z bólem pooperacyjnym
 • Kliniczna ocena chorego z bólem przewlekłym
 • Ból pooperacyjny i pourazowy
 • Uśmierzanie bólu pooperacyjnego
 • Uśmierzanie bólu pourazowego
 • Przetrwały ból pooperacyjny i pourazowy
 • Epidemiologia bólu przewlekłego
 • Bóle głowy i twarzy
 • Bóle głowy
 • Bóle twarzy
 • Neuropatyczne zespoły bólowe
 • Półpasiec i neuralgia popółpaścowa
 • Polineuropatie
 • Neuropatie obwodowe
 • Przetrwały ból pooperacyjny i pourazowy
 • Ból fantomowy
 • Złożone wieloobjawowe miejscowe zespoły bólowe
 • Ból ośrodkowy
 • Zespoły bólowe narządu ruchu
 • Choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Fibromialgia
 • Osteoporoza
 • Zespoły bólowe kończyn górnych
 • Zespoły bólowe kończyn dolnych
 • Bóle kręgosłupa
 • Schemat badania chorych z bólami kręgosłupa
 • Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego
 • Bóle kręgosłupa piersiowego i klatki piersiowej
 • Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
 • Ból kości ogonowej (coccygodynia)
 • Leczenie bólu u dzieci
 • Leczenie bólu ostrego u dzieci
 • Leczenie bólu przewlekłego u dzieci
 • Leczenie bólu u chorych w wieku podeszłym
 • Epidemiologia bólu
 • Zmiany w układzie nocyceptywnym
 • Wpływ czynników psychologicznych na percepcję bólu w podeszłym wieku
 • Zależne od wieku różnice w odczuwaniu i odbiorze bólu
 • Leczenie
 • Ból u chorych na nowotwór
 • Skala problemu
 • Ocena bólu nowotworowego
 • Schemat WHO
 • Strategia leczenia opioidami
 • Zespoły bólowe w chorobie nowotworowej
 • Regiony ciała
 • Bóle spowodowane leczeniem
 • Bóle przebijające
 • Trudne sytuacje w opiece paliatywnej
 • Zasady leczenia objawowego
 • Umieranie
 • Podsumowanie
 • Zastosowanie silnie działających opioidów u pacjentów z bólem nienowotworowym (zalecenia)
 • Zasady stosowania „silnych” opioidów w leczeniu bólu nienowotworowego
 • Leczenie w okresie próbnym
 • Kontynuacja leczenia „silnymi” opioidami
 • Monitorowanie przebiegu leczenia
 • Zasady organizacyjne
 • Przeciwwskazania do stosowania opioidów u pacjentów z bólem nienowotworowym
 • Stosowanie leków wspomagających
  ANEKS
  WYKAZ SKRÓTÓW
  INFORMACJE O LEKACH
  SKOROWIDZ