Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Tytuł: Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006

Autor: Jerzy W. Aleksandrowicz, Katarzyna Klasa, Jerzy A. Sobański, Dorota Stolarska

Rok: 2006

ISBN: 83-86826-56-8

Kwestionariusz Osobowości Nerwicowej KON-2006 jest narzędziem opisującym cechy osobowości związane z występowaniem i utrzymywaniem się zaburzeń nerwicowych. Składa się z 24 skal, mierzących rozmaite aspekty różniące przeżywanie i funkcjonowanie osób chorujących na przewlekłe zaburzenia nerwicowe od osób zdrowych. Globalny wynik kwestionariusza (wartość X-KON) umożliwia zarówno odróżnienie zaburzeń nerwicowych związanych z tymi dysfunkcjami osobowości od zespołu objawów czynnościowych związanych wyłącznie z sytuacją stresową (reakcji nerwicowych), jak i zespołów związanych ze specyficznymi zaburzeniami osobowości.

Przedstawiono procedury doboru 243 zmiennych kwestionariusza oraz analizy właściwości psychometrycznych skal i ich korelacji z wynikami kwestionariusza objawowego KO”0” orz kwestionariusza osobowości 16PF Cattella, sposób obliczania wskaźnika dezintegracji osobowości nerwicowej X-KON oraz jego zmian związanych z wynikami leczenia.