Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: ELAMED

Tytuł: Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika

Autorzy: Bogdan Wiśniewski, Krzysztof Lepka

Stron: 216

Format: B5

Okładka: miękka

Język wydania: polski

Data wydania: maj 2017

ISBN: 978-83-61190-97-4 

Autorzy „Vademecum” w sposób przejrzysty przedstawili podstawy udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podręcznik ten dostosowano do treści nauczania zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Standardy postępowania ratowników przedstawiono na podstawie procedur i algorytmów zawartych w „Zasadach organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”. Publikacja ta może stanowić kompendium wiedzy zarówno dla słuchaczy i instruktorów przedmiotowego szkolenia, jak i osób, które uzyskały już tytuł ratownika. Książka wzbogacona została o liczne, samodzielnie opracowane schematy i algorytmy. Osobną część tej publikacji stanowi aktualna baza pytań egzaminacyjnych wraz z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami, dzięki której kandydaci na ratowników będą mogli utrwalić przyswojony wcześniej materiał.

Książka zawiera kompleksowo opracowane tematy z zakresu KPP, a wśród nich
- Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 
- Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe 
- Resuscytacja 
- Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną 
- Wstrząs 
- Urazy mechaniczne i obrażenia 
- Taktyka działań ratowniczych 
- Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Poznaj 24 praktyczne algorytmy postępowania, m.in.
- Algorytm postępowania w zadławieniach 
- Algorytm postępowania BLS (osobno dorosły i dziecko) 
- Algorytm postępowania z kobietą w zaawansowanej ciąży 
- Algorytm postępowania BLS z użyciem AED 
- Algorytm postępowania w napadzie drgawek 
- Algorytm postępowania z osobą nieurazową – ból w klatce piersiowej 
- Algorytm postępowania w zatruciach 
- Algorytm postępowania z osobą podtopioną 
- Algorytm postępowania z osobą w hipotermii