✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Krwotoki położnicze Magdalena Barlik, Krzysztof Józef Drews, Zbigni Zbigniew Kazimierz Słomko, Krzysztof Józef Drews Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Krwotoki położnicze

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Cena: 137,88 zł
 • Ilość:
  imgDARMOWA DOSTAWA
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Krwotoki położnicze

  Autor : Magdalena Barlik, Krzysztof Józef Drews, Zbigni

  Redaktor : Zbigniew Kazimierz Słomko, Krzysztof Józef Drews

  Stron : 392

  ISBN : 9788320036213

  Rok wydania : 2010

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : A5

  Krwotok okołoporodowy jest w położnictwie stanem naglącym, więc bardzo ważne jest przygotowanie lekarzy położników i ginekologów do właściwego postępowania w przypadku wystąpienia tego powikłania. Według WHO krwotoki położnicze powikłane stanowią 10,5% porodów.
  W publikacji znajdują się aktualne rekomendacje i algorytmy postępowania w krwotokach okołoporodowych opracowane przez towarzystwa naukowe.
  Książka jest skierowana przede wszystkim do lekarzy położników  i ginekologów, ale może także zainteresować położne, ratowników medycznych, transfuzjologów i anestezjologów.


  Spis treści :
  1. Mianownictwo i podział krwotoków położniczych
  1.1. Klasyfikacja przyczynowa
  2. Aspekt historyczny krwotoków położniczych
  2.1. Krwotok w łożysku przodującym
  2.2. Krwotoki trzeciego okresu porodu
  2.3. Krwotok związany z zatrzymaniem w macicy resztek łożyska
  2.4. Krwotok w wyniku niedowładu macicy
  2.5. Krwotok w wyniku pęknięcia macicy
  3. Epidemiologia krwotoków położniczych
  3.1. Definicja krwotoków położniczych
  3.2. Powikłania krwotoków położniczych
  3.3. Epidemiologia
  4. Układ krzepnięcia krwi w ciąży
  4.1. Układ krzepnięcia
  4.2. Krążenie maciczno-łożyskowe
  5. Zaburzenia krzepliwości krwi
  5.1. Trombofilia wrodzona
  5.2. Trombofilie nabyte - zespół antyfosfolipidowy
  6. Skazy krwotoczne wrodzone i nabyte
  6.1. Skazy krwotoczne osoczowe
  6.2. Małopłytkowość ciężarnych
  7. Poronienie samoistne
  7.1. Podstawowe definicje i kryteria
  7.2. Częstość występowania poronień
  7.3. Rozpoznanie ciąży wewnątrzmacicznej
  7.4. Klasyfikacja poronień
  8. Ciąża ektopowa
  8.1. Rys historyczny
  8.2. Epidemiologia
  8.3. Etiologia
  8.4. Diagnostyka
  8.5. Postępowanie lecznicze
  8.6. Ciąża jajnikowa
  8.7. Ciąża szyjkowa
  8.8. Ciąża brzuszna
  9. Zaśniad groniasty
  9.1. Epidemiologia
  9.2. Klasyfikacja zaśniadu groniastego
  9.3. Objawy zaśniadu groniastego
  9.4. Diagnostyka zaśniadu groniastego
  9.5. Leczenie
  10. Łożysko przodujące i łożysko wrośnięte
  10.1. Łożysko przodujące
  10.2. Łożysko wrośnięte
  11. Przedwczesne oddzielenie łożyska
  11.1. Epidemiologia
  11.2. Czynniki ryzyka
  11.3. Patofizjologia
  11.4. Konsekwencje matczyne
  11.5. Konsekwencje płodowe
  11.6. Objawy i rozpoznanie
  11.7. Postępowanie
  12. Atonia macicy
  12.1. Czynniki ryzyka
  12.2. Objawy kliniczne
  12.3. Postępowanie
  13. Urazy okołoporodowe narządów płciowych
  13.1. Etiologia i czynniki ryzyka okołoporodowych urazów narządów płciowych
  13.2. Chirurgiczne postępowanie terapeutyczne w okołoporodowych urazach narządów płciowych
  13.3. Pęknięcie sklepień pochwy i szyjki macicy
  13.4. Krwiaki pochwy i sromu
  13.5. Postępowanie chirurgiczne w krwotokach poporodowych w wyniku nieprawidłowego zagnieżdżenia się łożyska
  13.6. Postępowanie chirurgiczne w pęknięciu macicy
  13.7. Postępowanie lecznicze w macicznych krwotokach poporodowych wynikających z zatrzymanego łożyska
  14. Wynicowanie macicy
  14.1. Definicja i patomechanizm
  14.2. Epidemiologia
  14.3. Etiologia
  14.4. Przebieg kliniczny
  14.5. Rozpoznanie
  14.6. Profilaktyka
  14.7. Leczenie
  14.8. Rokowanie
  14.9. Nawrót wynicowania macicy
  15. Farmakoterapia krwotoków porodowych
  15.1. Farmakoterapia trzeciego okresu porodu
  15.2. Farmakoterapia w krwotoku poporodowym
  16. Zachowawcze metody operacyjne w leczeniu krwotoków porodowych
  16.1. Definicja krwotoku poporodowego
  16.2. Etiologia i czynniki ryzyka występowania masywnych krwawień poporodowych
  16.3. Zasady postępowania chirurgicznego w przypadku krwotoków poporodowych
  16.4. Metody i techniki zachowujące macicę w leczeniu pierwotnych i wtórnych krwawień poporodowych
  16.5. Szwy hemostatyczne na naczynia miedniczne
  16.6. Wycięcie części ściany macicy
  17. Okołoporodowe wycięcie macicy
  17.1. Częstość wykonywania okołoporodowego wycięcia macicy
  17.2. Czynniki ryzyka okołoporodowego wycięcia macicy
  17.3. Wskazania do okołoporodowego wycięcia macicy
  17.4. Techniki okołoporodowego wycięcia macicy
  17.5. Powikłania okołoporodowego wycięcia macicy
  18. Późne krwawienia poporodowe
  18.1. Częstość występowania
  18.2. Przyczyny
  18.3. Rozpoznanie
  18.4. Leczenie
  19. Wstrząs krwotoczny
  19.1. Przyczyny i rodzaje wstrząsu
  19.2. Patomechanizm wstrząsu
  19.3. Pierwsze objawy i oznaki wstrząsu
  19.4. Hipowolemia - wstrząs krwotoczny
  19.5. Zasady leczenia wstrząsu krwotocznego
  20. Leczenie krwią i preparatami krwiozastępczymi
  20.1. Płyny infuzyjne
  20.2. Preparaty komórkowe krwi
  20.3. Preparaty osocza
  20.4. Leczenie płynami
  20.5. Przebieg przetoczenia. Aspekty organizacyjno-prawne
  20.6. Koagulopatia
  20.7. Metody alternatywne
  21. Lubelski system błyskawicznego reagowania w ciężkich krwotokach poporodowych
  21.1. Leczenie operacyjne
  21.2. Embolizacja
  21.3. Organizacja opieki nad pacjentkami z krwotokiem poporodowym. Lubelski system błyskawicznego reagowania w ciężkich krwotokach poporodowych
  22. Rekomendacje postępowania w krwotokach położniczych
  22.1. Założenia ogólne
  22.2. Zapobieganie krwotokom poporodowym podczas porodu naturalnego
  22.3. Zapobieganie krwotokom poporodowym po cięciu cesarskim
  22.4. Postępowanie w krwotoku poporodowym
  22.5. Krwotok poporodowy - postępowanie. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
  22.6. Algorytm postępowania w krwotoku poporodowym według Ryszarda Poręby
  22.7. Rekomendacje postępowania w krwotokach poporodowych
  Skorowidz