Komunikowanie się z chorym psychicznie - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Komunikowanie się z chorym psychicznie

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Cena: 72,61 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Komunikowanie się z chorym psychicznie

  Autor: Wilczek-Rużyczka Ewa

  Stron: 135

  Oprawa: miękka

  Rok: 2019

  ISBN: 978-83-200-5793-5

  Książka jest skierowana do wszystkich osób, które chcą pomagać chorym psychicznie, również do studentów kierunków medycznych i humanistycznych. W poszczególnych rozdziałach omówiono zarówno podstawy teoretyczne komunikowania się, jak i jego specyfikę w przypadku osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Ponadto przedstawiono problemy i sytuację tych osób w rodzinie i społeczeństwie, z uwzględnieniem aspektów etycznych i prawnych.

  Spis treści:

  1. Wprowadzenie – Ewa Wilczek-Rużyczka 1
  2. Prawne i etyczne aspekty opieki psychiatrycznej – Katarzyna Czyżowicz 3
  2.1. Uwarunkowania prawne opieki psychiatrycznej w Polsce 3
  2.2. Zadania pielęgniarki wynikające z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 8
  2.3. Prawne aspekty praktyki pielęgniarskiej 10
  2.4. Etyczne aspekty praktyki zawodowej pielęgniarki psychiatrycznej 13
  3. Wybrane aspekty zdrowia psychicznego – Ewa Wilczek-Rużyczka, Janina Lewandowska 17
  3.1. Rozważania nad definicją zdrowia psychicznego 17
  3.2. Koncepcje zdrowia psychicznego 19
  3.3. Promocja zdrowia psychicznego 24
  4. Komunikowanie się z chorym psychicznie – Ewa Wilczek-Rużyczka 29
  4.1. Komunikowanie terapeutyczne 29
  4.1.1. Definicje komunikowania terapeutycznego 29
  4.2. Relacje terapeutyczne pielęgniarki z pacjentem psychicznie chorym 44
  4.3. Fazy komunikowania terapeutycznego 47
  5. Model relacji międzyludzkich według Hildegard Pepla – implikacje w praktyce – Ewa Wilczek-Rużyczka, Katarzyna Wojtas 51
  5.1. Podstawowe założenia modelu 51
  5.2. Fazy relacji terapeutycznej 52
  5.3. Funkcje terapeutyczne jako wyznacznik pracy pielęgniarki 56
  6. Model opieki według Nancy Roper – Ewa Wilczek-Rużyczka 61
  6.1. Podstawowe założenia modelu 61
  6.2. Charakterystyka elementów modelu pielęgnowania 61
  6.2.1. Aktywności życiowe 61
  6.2.2. Długość życia 64
  6.2.3. Ciągłość zależność/niezależność 64
  6.2.4. Czynniki wpływające na aktywności życiowe 64
  6.2.5. Indywidualność życiowa 65
  6.2.6. Zindywidualizowane pielęgnowanie 65
  6.3. Praktyczne wykorzystanie w opiece modelu według Nancy Roper 66
  7. Współpraca w zespole terapeutycznym – Ewa Wilczek-Rużyczka, Katarzyna Wojtas 77
  7.1. Definicja zespołu terapeutycznego 77
  7.2. Funkcje zadaniowe zespołu terapeutycznego 78
  7.2.1. Stworzenie pacjentom poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji 80
  7.2.2. Komunikowanie się w zespole terapeutycznym i z pacjentami 81
  7.2.3. Budowanie relacji terapeutycznej 82
  7.2.4. Pomaganie i rozwiązywanie konfliktów przez zespół terapeutyczny – umiejętność wynikająca z empatii 84
  7.3. Podsumowanie 86
  8. Opieka w wybranych zespołach zaburzeń psychicznych 89
  8.1. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami nerwicowymi – Aniela Płotka 89
  8.1.1. Charakterystyka zaburzeń 89
  8.1.2. Problemy pacjenta i wynikające z nich interwencje terapeutyczne 92
  8.2. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami odżywiania – Krzysztof Opozda 101
  8.2.1. Charakterystyka zaburzeń 101
  8.2.2. Problemy pacjenta i wynikające z nich interwencje terapeutyczne 104
  8.3. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami depresyjnymi – Ewa Wilczek-Rużyczka 119
  8.3.1. Charakterystyka zaburzeń 119
  8.3.2. Problemy pacjenta i wynikające z nich interwencje terapeutyczne 122
  8.4. Opieka nad pacjentem z zespołem maniakalnym – Katarzyna Wojtas, Katarzyna Czyżowicz 129
  8.4.1. Charakterystyka zaburzeń 129
  8.4.2. Problemy pacjenta i wynikające z nich interwencje terapeutyczne 131
  8.5. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami spowodowanymi substancjami psychoaktywnymi – Aleksandra Cieślik, Teresa Grzywna 143
  8.5.1. Charakterystyka zaburzeń 144
  8.5.2. Problemy pacjenta i wynikające z nich interwencje terapeutyczne 146
  8.6. Opieka nad pacjentem ze schizofrenią – Krystyna Górna 152
  8.6.1. Charakterystyka zaburzeń 152
  8.6.2. Problemy pacjenta i wynikające z nich interwencje terapeutyczne 154
  8.7. Opieka nad chorym psychicznie w wieku podeszłym – Janina Lewandowska 163
  8.7.1. Charakterystyka zaburzeń 163
  8.7.2. Opieka nad chorym w podeszłym wieku z depresją 164
  8.7.3. Opieka nad chorym z otępieniem 167
  9. P roblemy wynikające z leczenia metodami biologicznymi – Katarzyna Czyżowicz, Janina Lewandowska 177
  9.1. Ogólna charakterystyka metod biologicznych 177
  9.2. Problemy wynikające z leczenia farmakologicznego 178
  9.3. Problemy wynikające z leczenia elektrowstrząsami 186
  10. P sychoterapia – Ewa Wilczek-Rużyczka 191
  10.1. Psychoterapia indywidualna 191
  10.2. Psychoterapia grupowa 197
  10.3. Terapia rodziny 204
  11. T erapia kreatywna – Ewa Wilczek-Rużyczka 209
  11.1. Muzykoterapia 211
  11.1.1. Muzyka jako czynnik terapeutyczny 211
  11.1.2. Rodzaje muzykoterapii 214
  11.1.3. Metody i cele muzykoterapii 216
  11.1.4. Muzykoterapia w zaburzeniach na tle emocjonalnym u osób niedostosowanych społecznie 217
  11.1.5. Muzykoterapia relaksacyjna – profilaktyka u osób zdrowych 218
  11.2. Choreoterapia 221
  11.3. Dramatoterapia 222
  11.4. Psychorysunek 226
  12. Rehabilitacja w psychiatrii – Agnieszka Skorupska-Król 229
  12.1. Wprowadzenie 229
  12.2. Niepełnosprawność w psychiatrii 230
  12.3. Teoretyczne podstawy i zasady rehabilitacji psychiatrycznej 230
  12.4. Wybrane metody rehabilitacji 233
  12.4.1. Trening umiejętności 233
  12.5. Psychoedukacja w rehabilitacji 238
  12.6. Terapia zajęciowa 241
  12.7. Rola farmakoterapii w rehabilitacji psychiatrycznej 242
  12.8. Wybrane formy rehabilitacji w psychiatrii 243
  12.8.1. Formy ukierunkowane na podtrzymanie bieżącego funkcjonowania 243
  12.8.2. Formy ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 245
  12.9. Społeczność terapeutyczna 247
  13. Środowiskowa opieka psychiatryczna – Magdalena Kwak, Ewa Wilczek-Rużyczka 251
  13.1. Uwarunkowania historyczne opieki psychiatrycznej 251
  13.2. Kontekst medyczny i społeczny zmian w opiece psychiatrycznej w drugiej połowie XX wieku 253
  13.3. Definicja i główne założenia psychiatrii środowiskowej 255
  13.4. Rozwój środowiskowej opieki psychiatrycznej w Polsce 257
  13.5. Pielęgniarki w środowiskowej opiece psychiatrycznej 261
  13.5.1. Rola i zadania pielęgniarek w środowiskowej opiece psychiatrycznej 262
  14. U dział pielęgniarki w kompleksowym leczeniu – podsumowanie – Katarzyna Czyżowicz, Agnieszka Skorupska-Król 267
  Skorowidz 273