Komunikacyjne metody terapii osób z afazją - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Komunikacyjne metody terapii osób z afazją

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Metody Krakowskiej

Tytuł: Komunikacyjne metody terapii osób z afazją 

Autor: Agata Dębicka-Cieszyńska; Jagoda Cieszyńska

W każdej sytuacji zaburzeń w komunikacji społecznej dochodzi do frustracji. Budowanie i odbudowywanie języka w umyśle Drugiego Człowieka zawsze opiera się na tych samych mechanizmach – uczenia się w dialogu, poprzez naśladowanie, współdziałanie i instrukcję.

Aby skutecznie uczyć się języka trzeba używać go do komunikacji. Wychodząc od używanych przez grupę społeczną wypowiedzi budowany jest dostępny pacjentowi system językowy.

Ilustracje znajdujące się w zestawie obrazują rozmowę. Pozwalają wypełniać listy dialogowe w sytuacjach:
1. Przywitania


2. Pożegnania


3. Prośby o podanie lub zakup napojów i pokarmówPacjenci z częściowo zachowaną umiejętnością czytania lub globalnego rozpoznawania wyrazów mogą wspierać swoją pamięć i uwagę poprzez napisy. Użyta czcionka (majuskuła bezszeryfowa) ułatwia proces odkodowania znaczeń.

W sytuacji braku mowy terapeuta formułuje kwestie swoje i pacjenta, pełniąc podwójną rolę nadawcy i odbiorcy wypowiedzi. Osoba z afazją może budować swoje zdania korzystając z użytej przez terapeutę formuły: Proszę o … i obrazka przedstawiającego różne elementy rzeczywistości.