Komunikacja terapeutyczna - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Komunikacja terapeutyczna

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Impuls

Tytuł: Komunikacja terapeutyczna

Autor: Sikorski Wiesław

Wydanie: 1

Rok: 2013

Format: 16.0x23.5cm

Stron: 324

ISBN: 9788378502036

W książce opisano wpływ komunikacji i zachowań niewerbalnych na skuteczność terapii. W poszczególnych rozdziałach scharakteryzowano: istotę pozasłownej komunikacji terapeutycznej, znaczenie ekspresji mimicznej (języka twarzy) dla przebiegu terapii, walory kontaktu wzrokowego w interakcji terapeuta-pacjent, komunikację kinezyczną (sposoby gestykulacji), dotykową, proksemiczną (przestrzenną) i paralingwistyczną (głosową) w kontakcie terapeutycznym, zasady obserwacji zachowań niewerbalnych pacjenta, komunikację niespójną w teorii i praktyce terapeutycznej.
Terapia to wyjątkowy rodzaj kontaktu, w którym interakcje i informacje przekazywane niewerbalnie często mówią więcej o pacjencie niż wypowiadane przez niego słowa. Często tylko po zachowaniach pozasłownych terapeuta może poznać, kiedy pacjent przekazuje na przykład treść niezgodną z jego rzeczywistymi myślami, co ma olbrzymie znaczenie dla postawienia diagnozy i prowadzenia terapii. Jest to możliwe z uwagi na to, że mimika, gestykulacja, postawa ciała czy ton głosu, czyli tzw. parajęzyk, zawierają wiele informacji przesyłanych przede wszystkim kanałem emocjonalnym.