Komplimenterwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich. Eine linguistische Studie - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Komplimenterwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich. Eine linguistische Studie

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM

Tytuł: Komplimenterwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich. Eine linguistische Studie

Autor: Frankowska Violetta

Wydanie: 1

Rok: 2017

Format: 16.8x24.1

Stron: 220

ISBN: 9788323232148

Tematem książki jest fenomen komplementowania, a w szczególności reakcje na komplementy jako strategie grzecznościowe. Analizie poddano ok. 4500 reakcji zebranych zarówno od polskich, jak i niemieckich studentek oraz studentów.

W swojej książce Autorka wskazuje m.in. na problemy z definicją komplementu, a następnie omawia dotychczas powstałe klasyfikacje reakcji na komplementy, zwracając przy tym uwagę na ich podobieństwa, różnice oraz problemy wynikające z ich złożoności. W trakcie analizy omawiane są strategie pojawiające się po otrzymaniu kilku komplementów. Hipotezę pracy stanowi przypuszczenie, że duży wpływ na językową realizację reakcji ma kontekst sytuacyjny, socjolingwistyczne oraz kulturowe czynniki. Tak więc niniejsza książka stanowi źródło informacji dotyczące m.in. roli płci osoby komplementowanej i komplementującej w doborze środków językowych, różnic w ujęciu polsko-niemieckim oraz wpływu różnych obiektów komplementowanych na reagowanie na komplementy.