Kompendium Pulmonologiczne - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Kompendium Pulmonologiczne

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: UM Poznań

Tytuł: Kompendium Pulmonologiczne

Autor: Halina Batura-Gabryel

Rok wydania: 2013

Wydanie: I

Format: B5

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7597-194-1

Pulmonologia jest specjalnością bardzo szybko się rozwijającą. W tej dziedzinie prowadzone są liczne badania kliniczne, a ich wyniki wpływają na zmiany w zaleceniach diagnostycznych i leczniczych. Konsekwencją tych zjawisk jest potrzeba przygotowania przydatnych praktycznie podręczników dotyczących chorób płuc, opierających się na aktualnych standardach światowych, zaleceniach krajowych oraz piśmiennictwie medycznym.
Do rąk Czytelników przekazujemy Kompendium pulmonologiczne. Praktyczny podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla lekarzy rodzinnych, internistów oraz lekarzy innych specjalności interesujących się pulmonologią. Zakres tematyczny i treści podręcznika zostały opracowane także z myślą o studentach medycyny. Czytelnicy znajdą w Kompendium aktualną wiedzę na temat współczesnej diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami układu oddechowego podaną w zwięzły sposób i bogato ilustrowaną. Umieszczone w tekście obrazy radiologiczne w znacznej większości pochodzą ze zbiorów Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Pomysłodawcą, redaktorem i autorem wielu rozdziałów podręcznika jest prof. Halina Batura-Gabryel. Autorami pozostałych rozdziałów Kompendium są pracownicy Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej oraz Kliniki Torakochirurgii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Mamy nadzieję, że twórcom podręcznika udało się zobrazować ogromny postęp wiedzy i interdyscyplinarność pulmonologii oraz pokazać, jak bardzo ta dziedzina medycyny obecnie różni się od dawnej ftyzjopneumonologii, z której się wywodzi.
Autorzy dołożyli starań, by Kompendium pulmonologiczne stało się przyjaznym i nowoczesnym narzędziem przydatnym w diagnozowaniu i leczeniu chorób płuc w codziennej praktyce lekarskiej.

Halina Batura-Gabryel