✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej Harald J. Freyberger, Wolfgang Schneider, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej

 • Dostępność: Brak
 • Wydawca: PZWL

Tytuł : Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej

Autor : Harald J. Freyberger, Wolfgang Schneider,

Stron : 526

ISBN : 8320030919

Rok wydania : 2005

Wydanie : 1

Oprawa : broszurowa

Format : 165*235

Jest to przekład jedenastego wydania znanego niemieckiego podręcznika psychiatrii i psychoterapii, poszerzonego o zagadnienia medycyny psychosomatycznej. Wszystkie rozdziały książki zostały opracowane z uwzględnieniem ogromnego postępu, jaki nastąpił w tych dziedzinach medycyny. Koncepcja kompendium opiera się na systemie ICD-10. Przedstawiono w nim europejski sposób postrzegania zaburzeń psychicznych, oddzielający aspekt opisowo-fenomenologiczny od etiologiczno-patogenetycznego. Aby ułatwić Czytelnikowi korzystanie z podręcznika, podzielono go na pięć części: podstawy ogólne, grupy zaburzeń, metody leczenia, dziedziny medycyny psychospołecznej oraz zagadnienia specjalne. Książka jest adresowana do lekarzy psychiatrów, psychologów, pracowników społecznych i innych osób związanych zawodowo z psychiatrią, psychoterapią lub medycyną somatyczną. Może również zainteresować studentów medycyny i psychologii.

Spis treści :

   Przedmowa do wydania polskiego

   Przedmowa do wydania niemieckiego


Podstawy ogólne
 • Badanie psychiatryczne i dochodzenie do rozpoznania
 • Klasyfikacja i proces diagnostyczny
 • Epidemiologia i prewencja psychiatryczna

  Grupy zaburzeń
 • Organiczne i objawowe zaburzenia psychiczne
 • Zaburzenia spowodowane zażywaniem substancji psychoaktywnych
 • Schizofrenie i zaburzenia urojeniowe
 • Zaburzenia afektywne
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica nactręctw)
 • Reakcje na silny stres i zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia dysocjacyjne i występujące pod postacią somatyczną
 • Inne zaburzenia z udziałem czynników psychologicznych/psychogennych
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia seksualne
 • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
 • Upośledzenie umysłowe
 • Zaburzenia psychiczne wieku dziecięcego i młodzieńczego

  Metody leczenia
 • Metody leczenia w psychiatrii, psychoterapii i psychosomatyce: zarys
 • Lecznie psychofarmakologiczne
 • Inne metody biologiczne
 • Psychoanaliza i inne metody psychologii głębi
 • Terapia behawioralna
 • Psychoterapia zorientowana na klienta
 • Psychoanalityczna psychoterapia grupowa oraz metody pokrewne
 • Podejście poznawczo-behawioralne w psychoterapii grupowej
 • Terapia małżeńska i rodzinna
 • Inne metody (psycho)terapeutyczne
 • Socjoterapia
 • Psychoedukacja, poradniki dla pacjentów, podręczniki samopomocy
 • Terapia psychofarmakologiczna w nagłych przypadkach
 • Psychoterapia krótkoterminowa i interwencja kryzysowa

  Dziedziny medycyny psychospołecznej
 • Psychiatria społeczna i opieka środowiskowa
 • Psychiatria sądowa
 • Gerontopsychiatria
 • Medycyna psychosomatyczna z zarysem wiedzy o nerwicach
 • Psychiatria i psychoterapia dzieci i młodzieży
 • Psychiatria i psychosomatyka konsultacyjna i liaison

  Zagadnienia specjalne
 • Czynniki istotne dla przebiegu i leczenia zaburzeń psychicznych
 • Śmiertelność i samobójstwa związane z zaburzeniami psychicznymi
 • Etyka w psychiatrii
 • Zarządzanie jakością w psychiatrii i psychoterapii
 • Medycyna oparta na dowodach
 • Potwierdzenie skuteczności leczenia w psychiatrii i psychoterapii
 • Kształcenie psychoterapeutyczne i superwizja
 • Literatura uzupełniająca
  • LIteratura w języku polskim
  • Ustawa o ochronie zdrowia publicznego
  • Skorowidz