✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku Zbigniew Bartuzi, Barbara Małgorzata Bień, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik CZELEJ
img
img

Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku

Autor : Zbigniew Bartuzi, Barbara Małgorzata Bień,

Redaktor : Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik

Stron : 414

ISBN : 836060813X

Rok wydania : 2007

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Książka ta powstała w wyniku zapotrzebowania na literaturę zgodną z obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Zaprezentowano w niej aktualną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.
Omówiono w wyczerpujący sposób formy opieki nad osobami starszymi w Polsce i na świecie,  specyfikę przebiegu chorób w podeszłym wieku oraz rolę zespołu terapeutycznego w leczeniu, rehabilitacji i pielęgnacji pacjentów. Część praktyczna podręcznika zawiera materiały dydaktyczne dla studentów, propozycje tematów samokształceniowych, schematy wywiadów, arkusze obserwacji i pielęgnacji pacjentów, a także propozycje standardów postępowania w pielęgniarstwie.


Spis treści :
Przedmowa
Część I. Zagadnienia ogólne i szczegółowe opieki nad pacjentami w starszym wieku
Rozdział 1. Wprowadzenie w zagadnienia starzenia się organizmu
Rozdział 2. Profilaktyka przedwczesnego starzenia
Rozdział 3. Funkcjonowanie psychospołeczne osób starszych
Rozdział 4. Formy opieki nad osobami w starszym wieku
Rozdział 5. Wielochorobowość wieku podeszłego w aspekcie opieki pielęgniarskiej
Rozdział 6. Kompleksowa ocena geriatryczna
Rozdział 7. Wielkie problemy geriatryczne - rola zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem
Rozdział 8. Udział pielęgniarki w farmakoterapii osób w podeszłym wieku
Rozdział 9. Specyfika procesu pielęgnowania chorego w starszym wieku w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjno-opiekuńczych
Rozdział 10. Ogólne aspekty pielęgnacji osób w starszym wieku
Rozdział 11. Pielęgnowanie chorych w starszym wieku ze schorzeniami układu krążenia
Rozdział 12. Pielęgnowanie chorych ze schorzeniami metabolicznymi na przykładzie cukrzycy u osób w podeszłym wieku
Rozdział 13. Pielęgnowanie chorych w starszym wieku z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
Rozdział 14. Opieka pielęgniarska u osób w starszym wieku ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
Rozdział 15. Pielęgnowanie pacjentów z chorobami zwyrodnieniowymi stawów
Rozdział 16. Pielęgnowanie chorych w starszym wieku ze schorzeniami neurologicznymi
Rozdział 17. Pielęgnowanie chorych w starszym wieku z zaburzeniami psychicznymi
Rozdział 18. Pielęgnowanie chorych w starszym wieku wymagających leczenia chirurgicznego
Rozdział 19. Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku ze złamaniem nasady bliższej kości udowej
Rozdział 20. Opieka paliatywna nad pacjentami w starszym wieku
Część II. Praktyczna
Rozdział 21. Proces pielęgnowania pacjenta w starszym wieku z zapaleniem płuc
Rozdział 22. Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku z zaburzeniami funkcjonowania układu pokarmowego
Rozdział 23. Standard opieki nad pacjentem z zaburzeniami funkcji zwieraczy
Rozdział 24. Program edukacyjny dla pacjentów w starszym wieku z cukrzycą typu 2
Rozdział 25. Wybór materiałów praktycznych dla studentów
Rozdział 26. Wybrane materiały do samokształcenia oraz przykłady zadań praktycznych dla studentów z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa
Indeks