✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Kompendium fizjoterapii K. Kenyon, J. Kenyon red. Elsevier Urban & Partner
img
img

Kompendium fizjoterapii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Edra Urban & Partner

Tytuł : Kompendium fizjoterapii

Autor : K. Kenyon, J. Kenyon

Redaktor : red.

Stron : 342

ISBN : 978-83-60290-06-4

Rok wydania : 2007

Wydanie : I

Oprawa : broszurowa

Format : 105 x 150

Jest to podręczny, kieszonkowej wielkości zbiór pojęć i liczb niezbędnych w praktyce każdego fizjoterapeuty. Zawiera wiadomości z zakresu najważniejszych zagadnień z dziedziny fizjoterapii, takie jak budowa układu mięśniowo-szkieletowego i jego najczęstsze nieprawidłowości, podstawy zaburzeń neurologicznych i układu oddechowego, a także bardziej rozbudowaną część poświęconą metodom oceny tych układów.

Spis treści :
Część 1 Układ mięśniowo−szkieletowy
Anatomia układu mięśniowo−szkieletowego w ilustracjach
Mięśnie wymienione według pełnionej funkcji
Opisy poszczególnych mięśni
Najczęściej występujące postawy ciała
Zakres ruchów w stawach
Pozycje zaryglowane oraz wzorce torebkowe dla wybranych stawów
Drogi przewodzenia nerwowego
Dermatomy
Miotomy
Odruchy
Typowe miejsca palpacyjnego badania tętna
Patologie układu mięśniowo−szkieletowego
Ogólna klasyfikacja złamań
Klasyfikacja urazów więzadeł i mięśni
Powszechne testy w badaniu układu mięśniowo−szkieletowego
Objawy podmiotowe i przedmiotowe, które mogą wskazywać na istnienie zaburzeń krążenia tętniczego w obszarze kręgowo−podstawnym
Testy neurodynamiczne
Środki ostrożności podczas neurologicznego badania przedmiotowego i opieki nad pacjentem
Objawy różnicujące w diagnostyce bólu grzbietu (z objawami alarmowymi)
Objawy ostrzegawcze
Ocena układu mięśniowo−szkieletowego
Piśmiennictwo
Część 2 Neurologia
Ryciny neuroanatomiczne
Objawy podmiotowe i przedmiotowe zaburzeń krążenia mózgowego
Objawy uszkodzenia płatów mózgowych
Objawy krwotoków do innych obszarów mózgu
Nerwy czaszkowe
Najważniejsze cechy uszkodzenia górnego i dolnego neuronu ruchowego
Unerwienie mięśni
Czynnościowe następstwa uszkodzenia rdzenia kręgowego
Neuropatologia 166
Słownik terminów neurologicznych
Badanie neurologiczne
Testy neurologiczne
Piśmiennictwo
Część 3 Układ oddechowy
Budowa anatomiczna układu oddechowego
Objętości i pojemności oddechowe
Badania radiologiczne klatki piersiowej
Osłuchiwanie
Odgłosy opukiwania
Interpretacja wyników gazometrii krwi
Niewydolność oddechowa
Rurka donosowa
Analiza plwociny
Sposoby wentylacji mechanicznej
Monitorowanie parametrów sercowo−płucnych
Badania biochemiczne i hematologiczne
Zaburzenia układu oddechowego
Sposoby leczenia
Tracheostomia
Ocena układu oddechowego
Piśmiennictwo
Część 4 Farmakologia
Grupy leków
Charakterystyka wybranych leków
Skróty stosowane przy wypisywaniu recept
Piśmiennictwo
Część 5 Dodatki
Elektroterapia
Używane skróty i akronimy
Przedrostki i przyrostki
Postępowanie fizjoterapeutyczne z pacjentem oddychającym samodzielnie z ostrą niewydolnością oddechową
Podstawowe zabiegi ratujące życie u dorosłych
Podstawowe zabiegi ratujące życie u dzieci
Prawidłowe wartości parametrów laboratoryjnych
Piśmiennictwo