✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Kompendium farmakologii Urszula Cegieła, Joanna Folwarczna, Waldemar Janiec Waldemar Janiec Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Kompendium farmakologii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Kompendium farmakologii

Autor : Urszula Cegieła, Joanna Folwarczna, Waldemar Janiec

Redaktor : Waldemar Janiec

Stron : 540

ISBN : 9788320039443

Rok wydania : 2008

Wydanie : 2

Oprawa : miękka

Format : B5

Jest to nowoczesne opracowanie, wyróżniające się zwięzłą i przejrzystą formą. W książce przedstawiono wszystkie podstawowe leki - także te najnowsze - należące do poszczególnych grup terapeutycznych, z uwzględnieniem podziałów chemicznych. Zrozumienie i zapamiętanie tekstu ułatwiają tabele i schematy. Opisy wielu grup leków poprzedzono omówieniem podstaw patofizjologicznych lub charakterystyką kliniczną procesów chorobowych, w których wymienione leki znajdują zastosowanie. Książka jest przeznaczona dla studentów akademii medycznych z wydziałów lekarskich i farmaceutycznych.


Spis treści :
1. Farmakologia ogólna 
2. Leki wpływające na autonomiczny układ nerwowy 
2.1. Leki wpływające na przekazywanie bodźców we współczulnym układzie nerwowym 
2.1.1. Efekty pobudzenia układu współczulnego 
2.1.2. Transmisja synaptyczna we współczulnym układzie nerwowym 
2.1.3. Leki pobudzające układ współczulny 
2.1.3.1. Leki pobudzające receptory a-adrenergiczne 
2.1.3.2. Leki pobudzające receptory b-adrenergiczne 
2.1.3.3. Leki pobudzające receptory a- i b-adrenergiczne 
2.1.4. Leki hamujące układ współczulny 
2.1.4.1. Leki blokujące receptory a-adrenergiczne 
2.1.4.2. Leki blokujące receptory b-adrenergiczne 
2.1.4.3. Leki blokujące receptory a- i b-adrenergiczne
2.1.4.4. Leki hamujące czynność presynaptycznych struktur w zakończeniach nerwów współczulnych 
2.2. Leki wpływające na przekazywanie bodźców w przywspółczulnym układzie nerwowym 
2.2.1. Efekty pobudzenia układu przywspółczulnego 
2.2.2. Transmisja synaptyczna w przywspółczulnym układzie nerwowym 
2.2.3. Leki pobudzające układ przywspółczulny
2.2.3.1. Leki pobudzające bezpośrednio receptory cholinergiczne
2.2.3.2. Inhibitory acetylocholinosterazy 
2.2.4. Leki hamujące układ przywspółczulny 
2.3. Leki ganglioplegiczne 
3. Leki psychotropowe 
3.1. Leki anksjolityczne 
3.1.1. Leki stosowane krótkotrwale w leczeniu wzmożonego napięcia i stanów lękowych 
3.1.1.1. Pochodne benzodiazepiny 
3.1.1.2. Inne leki stosowane krótkotrwale w leczeniu wzmożonego napięcia i stanów lękowych 
3.1.2. Leki stosowane długotrwale w leczeniu wzmożonego napięcia i stanów lękowych 
3.1.2.1. Pochodne azaspironu 
3.1.2.2. Leki przeciwdepresyjne stosowane w leczeniu stanów lękowych 
3.2. Leki neuroleptyczne 
3.2.1. Neuroleptyki o budowie dwupierścieniowej 
3.2.2. Neuroleptyki o budowie trójpierścieniowej 
3.2.2.1. Pochodne fenotiazyny 
3.2.2.2. Pochodne tioksantenu 
3.2.2.3. Pochodne azepiny i tiepiny 
3.2.3. Neuroleptyki o innej budowie wielopierścieniowej  
3.2.3.1. Pochodne butyrofenonu  
3.2.3.2. Pochodne difenylobutyloaminy  
3.2.3.3. Pochodne benzamidu  
3.2.3.4. Pochodne indolu  
3.2.4. Neuroleptyki atypowe  
3.3. Leki przeciwdepresyjne  
3.3.1. Leki hamujące nieselektywnie wychwyt doneuronalny monoamin  
3.3.1.1. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD)  
3.3.1.2. Leki przeciwdepresyjne o innej budowie hamujące nieselektywnie wychwyt doneuronalny monoamin  
3.3.2. Leki przeciwdepresyjne hamujące selektywnie wychwyt doneuronalny serotoniny (SSRI)
3.3.3. Leki przeciwdepresyjne hamujące selektywnie wychwyt doneuronalny noradrenaliny (SNRI)  
3.3.4. Inhibitory oksydazy monoaminowej (IMAO)  
3.3.4.1. Nieselektywne inhibitory oksydazy monoaminowej  
3.3.4.2. Selektywne inhibitory oksydazy monoaminowej  
3.3.5. Leki przeciwdepresyjne o innych mechanizmach działania  
3.3.6. Leki stosowane w terapii i zapobieganiu nawrotom chorób afektywnych  
4. Środki psychodysleptyczne i środki psychostymulujące. Leki nootropowe i leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera
4.1. Środki psychodysleptyczne  
4.2. Środki psychostymulujące  
4.3. Leki nootropowe  
4.4. Leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera  
5. Leki nasenne i uspokajające  
5.1. Leki nasenne  
5.1.1. Pochodne benzodiazepiny  
5.1.2. Pochodne cyklopirolonu  
5.1.3. Pochodne imidazolopirydyny  
5.1.4. Pochodne pirazolopirydyny  
5.1.5. Pochodne kwasu barbiturowego  
5.1.6. Pochodne tiazolu  
5.2. Leki uspokajające  
6. Leki przeciwpadaczkowe  
6.1. Leki wpływające głównie na przekaźnictwo GABA-ergiczne  
6.1.1. Pochodne benzodiazepiny  
6.1.2. Pochodne GABA  
6.1.3. Pochodne kwasu barbiturowego i primidon  
6.2. Leki wpływające głównie na przewodnictwo jonowe   
7.1. Leki pobudzające przekaźnictwo dopaminergiczne  
7.2. Leki hamujące przekaźnictwo cholinergiczne  
8. Leki działające na receptory opioidowe
8.1. Narkotyczne leki przeciwbólowe  
8.1.1. Narkotyczne leki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym  
8.1.1.1. Fenantrenowe alkaloidy opium i ich półsyntetyczne pochodne  
8.1.1.2. Syntetyczne leki przeciwbólowe  
8.1.2. Narkotyczne leki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym  
8.2. Leki o antagonistycznym działaniu na receptory opioidowe  
9. Środki znieczulenia ogólnego  
9.1. Anestetyki dożylne  
9.2. Anestetyki wziewne  
9.3. Opioidowe leki przeciwbólowe  
9.4. Środki zwiotczające  
10. Środki znieczulające miejscowo  
10.1. Środki miejscowo znieczulające pochodzenia naturalnego  
10.2. Syntetyczne Środki miejscowo znieczulające  
10.3. Środki miejscowo znieczulające o działaniu drażniącym  
11. Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe  
11.1. Leki porażające płytkę motoryczną  
11.1.1. Leki porażające presynaptyczną część płytki motorycznej  
11.1.2. Leki porażające postsynaptyczną część płytki motorycznej  
11.1.2.1. Leki powodujące blok polaryzacyjny  
11.1.2.2. Leki powodujące blok depolaryzacyjny  
11.2. Leki stosowane w stanach spastycznych mięśni szkieletowych  
11.2.1. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych, działające na poziomie rdzenia kręgowego i o.u.n.  
11.2.2. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych, działające na poziomie komórki mięśniowej  
12. Leki wpływające na czynność skurczową macicy  
12.1. Leki oksytotyczne  
12.2. Leki tokolityczne  
12.2.1. Leki tokolityczne pobudzające receptory b-adrenergiczne  
12.2.2. Siarczan magnezu  
13. Leki moczopędne  
13.1. Wstęp  
13.2. Podział leków moczopędnych  
13.2.1. Leki moczopędne działające na kanalik bliższy  
13.2.2. Pętlowe leki moczopędne  
13.2.2.1. Pochodne sulfonamidowe  
13.2.2.2. Pochodne kwasu dichlorofenoksyoctowego  
13.2.3. Leki moczopędne działające na korowy odcinek ramienia wstępującego pętli oraz na początkowy odcinek kanalika dalszego  
13.2.3.1. Tiazydy  
13.2.3.2. Tiazydy heterocykliczne  
13.2.3.3. Kwas tienylowy  
13.2.4. Leki moczopędne działające na kanaliki zbiorcze  
13.2.4.1. Leki moczopędne działające antagonistycznie do aldosteronu  
13.2.4.2. Leki moczopędne hamujące wchłanianie sodu w kanalikach zbiorczych, działające niezależnie od aldosteronu  
13.2.5. Leki moczopędne zwiększające przesączanie w kłębuszkach nerkowych  
13.2.5.1. Ksantynowe leki moczopędne  
13.2.5.2. Roślinne leki moczopędne  
13.2.6. Osmotyczne leki moczopędne  
13.2.7. Leki moczopędne działające antagonistycznie do hormonu antydiuretycznego (akwaretyki)  
14. Leki wpływające na naczynia krwionośne  
14.1. Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego  
14.1.1. Leki moczopędne stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego  
14.1.2. Leki b-adrenolityczne stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego  
14.1.3. Inhibitory konwertazy angiotensyny I i antagoniści receptora angiotensyny I  
14.1.3.1. Inhibitory konwertazy angiotensyny I  
14.1.3.2. Antagoniści receptora angiotensynowego AT1  
14.1.4. Leki blokujące kanały wapniowe
14.1.4.1. Kanały wapniowe zależne od potencjału błonowego  
14.1.4.2. Podział leków blokujących kanały wapniowe  
14.1.4.3. Leki wybiórczo blokujące powolne kanały wapniowe  
14.1.4.4. Leki blokujące niewybiórczo powolne kanały wapniowe  
14.1.5. Leki o ośrodkowym działaniu hipotensyjnym  
14.1.5.1. Leki hipotensyjne pobudzające w Śródmózgowiu presynaptyczne receptory a2-adrenergiczne
14.1.5.2. Leki hipotensyjne pobudzające receptory imidazolinowe I1 w ośrodkowym układzie nerwowym
14.1.5.3. Metyldopa  
14.1.5.4. Alkaloidy rauwolfii  
14.1.6. Leki hipotensyjne o obwodowym działaniu sympatykolitycznym  
14.1.6.1. Pochodne guanidyny  
14.1.7. Leki hipotensyjne działające przez blokowanie zwojów autonomicznych  
14.1.8. Leki hipotensyjne działające przez blokowanie receptorów a1-adrenergicznych  
14.1.9. Leki hipotensyjne bezpośrednio rozszerzające mięśnie gładkie naczyń krwionośnych  
14.1.9.1. Pochodne hydrazynoftalazyny  
14.1.9.2. Nitroprusydek sodu  
14.1.10. Leki hipotensyjne aktywujące kanały potasowe  
14.1.11. Inne leki hipotensyjne  
14.2. Leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia obwodowego  
14.2.1. Analogi prostacykliny  
14.2.2. Pochodne kwasu nikotynowego  
14.2.3. Metyloksantyny  
14.2.4. Inne leki stosowane w zaburzeniach ukrwienia obwodowego  
14.3. Leki stosowane w chorobach naczyń mózgu  
14.3.1. Leki zwiększające ukrwienie ośrodkowego układu nerwowego przez blokowanie receptorów a-adrenergicznych  
14.3.2. Leki zwiększające ukrwienie ośrodkowego układu nerwowego przez blokowanie działania serotoniny  
14.3.3. Leki zwiększające ukrwienie ośrodkowego układu nerwowego przez niewybiórcze blokowanie kanałów wapniowych  
14.3.4. Leki zwiększające ukrwienie ...