Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie

Autor: Trzmielak Dariusz M.

Wydanie: 1

Rok: 2013

Format: 17.0x24.0cm

Stron: 348

ISBN: 9788375259346

Podjęcie tematu Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie wynika z trendów na rynkach międzynarodowych, które sprawiają, że badania naukowe są w centrum zainteresowań firm, szczególnie w takich branżach, jak: biotechnologia, nanotechnologia, energetyka odnawialna, medycyna, bioinformatyka, inżynieria materiałowa, elektronika, paliwa energetyczne. Rozwój nowych technologii staje się priorytetem strategii Unii Europejskiej, Polski, regionów, ośrodków badawczych i podmiotów gospodarczych.
Podstawowym założeniem niniejszej dysertacji stała się teza, że zmiany dokonujące się pod wpływem globalizacji, integracji europejskiej, tempa prowadzenia badań naukowych i rozwoju nowych technologii na rynkach światowych, wzrostu konkurencyjności opartej na innowacyjności mają wpływ na zarządzanie wynikami badań przed wprowadzeniem nowych technologii i produktów na rynek.
Celem rozprawy jest wskazanie podstawowych czynników kształtujących proces komercjalizacji w polskich przedsiębiorstwach i organizacjach naukowo-badawczych na tle innych krajów.