Koła zębate Projektowanie wytwarzanie pomiary eksploatacja - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Koła zębate Projektowanie wytwarzanie pomiary eksploatacja

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: ELAMED

Tytuł: Koła zębate Projektowanie wytwarzanie pomiary eksploatacja

Autor: Praca zbiorowa

Stron: 114

Oprawa: Miękka

Rok: 2017

ISBN: 9771895640800

Konferencja „Koła Zębate” i „Przekładnie Zębate” 2017 Rzeszów – Pstrągowa

PROJEKTOWANIE
✓ Demonstrator globoidalnej przekładni ślimakowej z obrotowymi zębami
dr inż. Patrycja Ewa Jagiełowicz
✓ Matematyczny model wewnętrznego zazębienia palcowego
dr inż. Michał Batsch, prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, mgr inż. Mieczysław Zubrzycki
✓ Parametryczny model koła zębatego o zmiennym kącie oraz kierunku pochylenia linii zęba
mgr inż. Mariusz Dębski, dr inż. Bogdan Kozik, inż. Kamila Łuka
✓ Analiza możliwości generowania modeli kół zębatych mechanizmu podnoszenia siedziska wózka inwalidzkiego w środowisku Abaqus
dr inż. Paweł Fudali, dr inż. Jacek Pacana
✓ Zastosowanie programu Autodesk Moldfl ow Insight do wytwarzania prototypów badawczych polimerowych hybrydowych kół zębatych
dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, dr inż. Rafał Oliwa, mgr inż. Justyna Czech-Polak, prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik
✓ Generowanie parametrycznych modeli bryłowych kół zębatych walcowych metodą dopasowanego szyku po ścieżce
dr inż. Bartłomiej Sobolewski
✓ Wykonanie sprzęgła kłowego z kopolimeru ABS
inż. Kamila Łuka, dr inż. Bogdan Kozik, mgr inż. Mariusz Dębski, mgr inż. Andrzej Łączek
✓ Krzywa przejścia u podstawy zęba w kole walcowym o zębach śrubowych
dr hab. inż. Mariusz Sobolak prof. nadzw. PRz

WYTWARZANIE
✓ Dokładność kół zębatych o małym module wytwarzanych przyrostowo
prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, inż. Małgorzata Gontarz
✓ Możliwości szlifowania zwojów ślimaka ściernicą krążkową na obrabiarkach uniwersalnych
dr hab. inż. Leszek Skoczylas, mgr inż. Artur Bełzo
✓ Wpływ procesu piaskowania na dokładność kształtowo-wymiarową prototypów kół zębatych wytworzonych metodą SLS
prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, dr inż. Tomasz Dziubek, dr inż. Bartłomiej Sobolewski, mgr inż. Marek Magniszewski
✓ Zastosowanie metody Vacuum Casting do wytwarzania prototypów badawczych polimerowych hybrydowych kół zębatych
dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, dr inż. Rafał Oliwa, dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, mgr inż. Justyna Czech-Polak, prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, mgr inż. Robert Szałajko


POMIARY
✓ Określenie dokładności prototypów kół zębatych wytwarzanych addytywną metodą SLS
prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, dr inż. Tomasz Dziubek, dr inż. Bartłomiej Sobolewski, mgr inż. Marek Magniszewski
✓ Sonda dotykowa TC64-DIGILOG firmy Blum-Novotest jako przyrząd do pomiaru kół zębatych w firmie Schuler AG*
✓ Analiza geometryczna zarysu zęba koła walcowego z liniową i punktową modyfi kacją głowy za pomocą wybranych współrzędnościowych maszyn pomiarowych
dr inż. Jadwiga Pisula, mgr inż. Robert Busz
✓ Analiza metalografi czna koła zębatego DMLS ze stopu TI6Al4V
mgr inż. Marek Magniszewski, mgr inż. Anna Strusińska, inż. Mateusz Jastrząb, dr inż. Jacek Bernaczek
✓ Zastosowanie systemu optycznego ATOS II w technikach szybkiego prototypowania modeli kół zębatych otrzymanych na osnowie hybrydowych kompozytów polimerowych
mgr inż. Justyna Czech-Polak, dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, dr inż. Tomasz Dziubek, prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, mgr inż. Joanna Oliwa
✓ Możliwości pomiarów kół zębatych z wykorzystaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych Zeiss
Robert Sowiński
✓ Szybko, dokładnie, optycznie
Zespół Lenso

EKSPLOATACJA
✓ Geometria zazębienia kół przekładni falowej
mgr inż. Adam Kalina, dr hab. inż. Aleksander Mazurkow, prof. PRz, dr inż. Stanisław Warchoł
✓ Wpływ wybranych parametrów geometrycznych na długość linii styku śruby i rolki w rolkowej przekładni tocznej
dr inż. Stanisław Warchoł, dr hab. inż. Aleksander Mazurkow, prof. PRz, mgr inż. Adam Kalina
✓ Określenie wpływu kształtu tarczy koła zębatego na jego wytrzymałość
dr inż. Jacek Pacana, dr inż. Paweł Fudali
✓ Charakterystyka wybranych polimerowych materiałów stosowanych na koła zębate
dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. PWSZ, prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, mgr inż. Lesław Kołcz

✓ Wykaz autorów
✓ Maszyny CNC do obróbki kół zębatych w portfolio firmy Halbronn