Kliniczne wykłady na temat teorii Klein i teorii Biona - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Kliniczne wykłady na temat teorii Klein i teorii Biona

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Oficyna INGENIUM

Tytuł: Kliniczne wykłady na temat teorii Klein i teorii Biona

Autor: Golec D, Kalita L., Kruszyńska-Mąka M.

Stron: 160

Rok: 2017

Oprawa: Miękka

ISBN: 978-83-62651-45-0

Na tę książkę składa się dziewięć tekstów wygłoszonych podczas wykładów otwartych, które miały
przybliżyć szerszemu gronu słuchaczy niektóre osiągnięcia myśli i praktyki psychoanalitycznej. Można
powiedzieć, że miały one "popularyzować" psychoanalizę.
Popularyzacja bywa uproszczeniem. Można wygłosić "Osiem prostych, bezbolesnych wykładów na
temat teorii Klein i teorii Biona". Wystarczy spłycić niepokojące odkrycia, myśli głębokie i złożone
rozcieńczyć na tyle, by udało się przedstawić je w formie łatwo zrozumiałej i możliwej do przyjęcia.
Redaktor i autorzy rozdziałów tej książki postawili sobie znacznie trudniejsze zadanie, polegające
na przedstawieniu teorii w sposób zrozumiały bez ogołacania ich ze znaczeń. Nie mówią do słuchaczy
ex cathedra, ale zachęcają ich do tego, by uczestniczyli w niektórych doświadczeniach autorów. Prace
Klein i Biona traktują z szacunkiem i uczciwie: nie pomijają wątków budzących niepokój i nie czynią
treści głębokich i złożonych powierzchownymi lub prostymi.
Autor każdego z rozdziałów podaje krótkie teoretyczne sformułowanie pojęcia, które zamierza omówić,
a następnie szczegółowo prezentuje to, jak używa go w pracy. Przekonanie słuchaczy o wiarygodności tych
pojęć nie będzie wynikiem trafności argumentów, ale zależne będzie od tego, jakie wrażenie wywrze na nich
praca prezentowana przez psychoanalityka. Słuchacz lub Czytelnik sam wyciąga wnioski.
Czytelnik, po zapoznaniu się z obszernym Wprowadzeniem, w Rozdziale 1 poznaje Kleinowskie rozumienie
pojęcia nieświadomej fantazji, kluczowe dla całej jej pracy. Kolejni autorzy przedstawiają następne ważne
idee opracowane przez Klein. W sześciu rozdziałach poświęconych teorii Klein nie tylko w klarowny sposób
poznajemy znaczenie i wagę tych pojęć, ale także to, jak je wzbogacono i jak ewoluowały od czasu, gdy Klein
przedstawiła je po raz pierwszy. Na przykład nieomal we wszystkich rozdziałach autorzy omawiają niektóre
aspekty identyfikacji projekcyjnej - mechanizmu, który Klein opisuje jedynie w kilku wersach artykułu
"Uwagi na temat niektórych mechanizmów schizoidalnych".
W trzech rozdziałach poświęconych teorii Biona Czytelnik śledzi rozwój Kleinowskiej idei identyfikacji
projekcyjnej i to, jak zasiliły one Bionowską teorię pomieszczającego-pomieszczanego oraz jego badania
nad całym obszarem ludzkiej zdolności myślenia, a także różnicowanie funkcjonowania psychotycznego
i niepsychotycznego, które w dużym stopniu wiąże się z tą interakcją. Autor każdego z rozdziałów wskazuje
na inny aspekt tego, czym jest życie w świecie szaleństwa. Podobnie jak w przypadku rozdziałów poświęconych
teorii Klein autorzy nie próbują przedstawić uproszczonej wersji prac Biona. Zamiast tego zapraszają nas do
swych gabinetów i pozwalają zerknąć na świat ich pacjentów, a także dowiedzieć się, jak analitycy ten świat
rozumieją - dzięki myślom Biona. Każdy z autorów prezentuje własne indywidualne podejście i poszerza
prace Klein i Biona.


Spis treści
1. Analiza dzieci i koncepcja nieświadomej fantazji
Patricia Daniel

2. Wyłanianie się wczesnych relacji z obiektem w settingu psychoanalitycznym
Irma Brenman Pick

3. Sytuacja edypalna i pozycja depresyjna
Ronald Britton

4. Równowaga między pozycją paranoidalno-schizoidalną a pozycją depresyjną
John Steiner

5. Identyfikacja projekcyjna w doświadczeniu klinicznym
Elizabeth Bott Spillius

6. Rozszczepienie i identyfikacja projekcyjna
Michael Feldman

7. Psychoza: niemyślenie w dziwacznym świecie
Edna O’Shaughnessy

8. Utrzymywanie w umyśle
Ronald Britton

9. Tak jakby: zjawisko nieuczenia się
Ruth Riesenberg Malcolm