Klasyfikacja BIRADS w badaniach sonomammograficznych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Klasyfikacja BIRADS w badaniach sonomammograficznych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii

Tytuł: Klasyfikacja BIRADS w badaniach sonomammograficznych

Autor: Wiesław Jakubowski

Stron: 112

Oprawa: twarda

Rok: 2009

ISBN: 978-83-922237-6-4

W 1992 roku, American College of Radiology opracował pierwszą wersję klasyfikacji Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS), w celu standaryzacji i unifikacji opisów badań mammograncznych, oceny ryzyka złośliwości zmian w mamrnografii, zaleceń co do dalszych badań diagnostycznych i kontrolnych oraz gromadzenia jednolitych standaryzowanych baz danych do dalszego wykorzystania. Kolejne wersje tej klasyfikacji były publikowane w 1993, 1995,1998 i w 2003 roku.

W 2003 r. w piątej edycji zaleceń i klasyfikacji BIRADS American College of Radiology, pojawiły się zalecenia i wytyczne stosowania klasyfikacji BIRADS w sonomammografii i mammografii rezonansu magnetycznego. Kilka lal doświadczeń w stosowaniu tej klasyfikacji w badaniach mammograficznych potwierdziło duz?a jej przydatność w opisach badań, ich standaryzacji i większej diagnostycznej przydatnos?ci.

Klasyfikacja BIRADS, w oparciu o cechy morfologiczne budowy sutków i ich nieprawidłowych zmian, pozwala na ostre rozgraniczenie zmian łagodnych i złos?liwych, wyłania grupę zmian podejrzanych, ocenia w procentach ryzyko ich złośliwości i wyraźnie formułuje zalecenia co do dalszych badań kontrolnych i diagnostycznych.

Adaptacja tej klasyfikacji na potrzeby sonomammografii nie jest prosta i łatwa, ponieważ istnieje wiele podstawowych ro?z?nic pomie?dzy usg i mammografia?, jes?li chodziło o technike? badania, tworzenia obrazo?w sutków oraz sposoby ich interpretacji i oceny.

Niemniej, klasyfikacja BIRADS jest możliwa w badaniach usg sutków, co potwierdziło ostatnie pięć lat jej stosowania. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, poczynając od 2009 roku, w swoich standardach badań usg zaleca jej stosowanie.

Niniejszy atlas ma na celu pokazanie na konkretnych przykładach nieprawidłowych zmian w usg sutków, w jaki sposób należy je kwalifikować do BIRADS-usg. Jest to pierwsza taka monografia w Polsce. Jej autor wyraża nadzieję, że będzie ona przewodnikiem dla szerokiego grona diagnostów obrazowych wykonujących badania usg sutków, jak również badania mammograficzne.
Autor tego atlasu jest przekonany, złe stosowanie klasyfikacji BIRADS-usg w opisach badań usg sutków, przyczyni się do bardziej precyzyjnych opisów tych badań i ujednolici postępowania diagnostyczne, procedury kontrolne i wykonywanie badań profilaktycznych.

Ostatnie dwadzieścia lat udowodniły roleę i znaczenie badanń usg sutków w diagnostyce ich chorób i profilaktyce raka sutka.

Niech studiowanie tego atlasu przyczyni się do podniesienia poziomu opisów badań usg sutków i praktycznego wykorzystania ich w diagnostyce i profilaktyce choroób sutka.

Prof. Wiesław Jakubowski

 

 

Spis treści


1.Przedmowa .................................................................................................... 9
2.Wstęp ......................................................................................................... 10
3.Klasyfikacja BIRADS w mammografii i sonomammografii .................................... 11
4.Różnice pomiędzy mammografią a sonomammografia w technice badania
i interpretacji obrazów usg sutków w odniesieniu do klasyfikacji BIRADS ................. 13
5.BIRADS-usg l ............................................................................................... 15
6.BIRADS-usg 2 .............................................................................................. 30
7.BIRADS-usg 3 .............................................................................................. 52
8.BIRADS-usg 4 .............................................................................................. 67
9.BIRADS-usg 5 .............................................................................................. 92
10.BIRADS-usg 6 ............................................................................................ 98
11.Klasyfikacja BIRADS-usg zmian w sutkach o różnej morfologii .......................... 100
12.Klasyfikacja BIRADS-usg męskiego sutka ...................................................... 102
13.Błędy w kwalifikacji BIRADS-usg .................................................................. 105
14.Zalecane piśmiennictwo .............................................................................. 112