Kinezyterapia Tom I - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Kinezyterapia Tom I

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Kasper

Tytuł: Kinezyterapia tom I 

Autor: Andrzej Zembaty

Wydawca: Kasper

Kraków 2002

Wydanie I

Stron: 555 

okładka miękka

ISBN: 83-910437-4-6

Praca zbiorowa pod redakcją prof.dr hab. Andrzeja Zembatego jest publikacją grupy wybitnych specjalistów, związanych z wysoko cenionymi ośrodkami naukowymi Warszawy i Katowic. Opublikowanie tejże pracy podyktowane było potrzebą zgromadzenia w jednej książce wiedzy dotychczas rozproszonej w szeregu monografiach i podręcznikach, czy w niedostępnych już skryptach, jak również utrwalenia najnowszych polskich osiągnięć badawczych w dziedzinie diagnozowania i ich przydatności dla rehabilitacji narządów ruchu. Książka cechuje się przejrzystą konstrukcją, przystępnym językiem i stylem wykładu, szeroko rozbudowaną warstwą poglądową. Wszystko to czyni z niej nie tylko oryginalną publikację na poziomie akademickim, ale też rodzaj kompendium, zrozumiałego dla pacjentów zdanych na wieloletnią rehabilitację.
Dzieło ma układ dwutomowy. Każdy tom może być traktowany jako oddzielna całość, razem części pozwalają zorientować się w istocie dokonań polskiej kinezyterapii i jej znaczącemu miejscu w fizjoterapii i w systemie rehabilitacji integracyjnej.


SPIS TREŚCI

1) Zarys podstaw teoretycznych fizjoterapii
1.1 Rodowód fizjoterapii
1.2 Systematyka kinezyterapii, fizjoterapii i ich miejsce w rehabilitacji integracyjnej
1.3 Miejsce fizjoterapii w systemie nauk
1.4 Pedagogizacja zawodu fizjoterapuety pozytywnym wyróżnikiem rehabilitacji medycznej w Polsce
2) Diagnostyka dla potrzeb kinezyterapii ( część ogólna)
2.1 Badanie - informacje ogólne
2.2 Zarys historii rozwoju badań nad ruchomością stawów
2.3 Zarys historii rozwoju oceny siły mięśni
2.4 Zarys podstaw teoretycznych neurofizjologii uzasadniający potrzebę badań odruchów w diagnostyce fizjoterapeutycznej
2.5 Zaburzenia czynnościowe narządu ruchu
3) Diagnostyka dla potrzeb kinezyterapii ( część szczegółowa)
3.1 Kręgosłup
3.2 Kończyna górna
3.3 Kończyna dolna