✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Kardiotokografia kliniczna Ewa Dmoch-Gajzlerska, Krzysztof Józef Drews, Zbigniew Kazimierz Słomko, Krzysztof Józef Drews, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Kardiotokografia kliniczna

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 119,00 złCena: 99,96 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 7.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Kardiotokografia kliniczna

  Autor : Ewa Dmoch-Gajzlerska, Krzysztof Józef Drews,

  Redaktor : Zbigniew Kazimierz Słomko, Krzysztof Józef Drews,

  Stron : 288

  ISBN : 9788320037678

  Rok wydania : 2010

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : A5

  Monitorowanie biochemiczne i biofizyczne stanowi przełom w nadzorowaniu płodu w czasie ciąży, a szczególnie w czasie porodu. Z metod fizycznych najczęściej jest stosowana kardiotokografia, polegająca na okresowej rejestracji czynności serca płodu w czasie ciąży. Pomaga to m.in. rozpoznać niedotlenienie płodu. Kardiotokografia i ultrasonografia ułatwiają zrozumienie fizjopatologii płodu i pozwalają korygować dotychczasowa taktykę położniczą w prowadzeniu patologicznej ciąży i porodu.
  Książka jest przeznaczona dla lekarzy, ginekologów, położników i neonatologów. Znalazł się w niej również rozdział wskazujący użyteczność kardiotokografii w kształceniu i pracy położnych.  Spis treści :
  Słowo wstępne
  1. Kliniczne aspekty monitorowania stanu płodu
  1.1. Dobrostan płodu
  1.2. Stan zagrożenia płodu
  1.3. Kliniczne aspekty monitorowania czynności serca płodu
  1.3.1. Monitorowanie stanu płodu
  1.3.2. Możliwości wewnątrzmacicznej poprawy stanu płodu
  1.3.3. Stan zagrożenia płodu w ciąży niedonoszonej
  2. Fizjologia układu krążenia płodu
  2.1. Odrębności anatomii układu krążenia płodu
  2.2. Mechanizmy regulacji krążenia płodowego
  2.3. Regulacja czynności serca płodu
  2.3.1. Funkcja i przebieg nerwu błędnego
  2.3.2. Odruchy z baroreceptorów
  2.3.2.1. Odruch z baroreceptorów podczas zaburzeń w krążeniu pępowinowym
  2.3.3. Odruch z chemoreceptorów
  2.3.3.1. Odruch nurkowania
  2.3.3.2. Reakcja układu krążenia płodu na hipoksemię wywołana skurczem macicy
  2.3.4. Inne mechanizmy zmniejszające częstość uderzeń serca
  2.3.4.1. Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe u płodu
  2.3.5. Mechanizm powstawania zmienności częstości uderzeń serca płodu
  3. Biofizyczne metody badania czynności serca płodu
  3.1. Fonokardiografia płodowa (PCG)
  3.2. Elektrokardiografia płodowa (FECG)
  3.3. Płodowa kardiografia ultradźwiękowa (US)
  4. Ocena czynności skurczowej mięśnia macicy
  4.1. Rodzaje czynności skurczowej
  4.2. Metody oceny czynności skurczowej
  4.2.1. Tokografia zewnętrzna
  4.2.2. Tokografia wewnętrzna
  4.2.3. Elektrohisterografia
  4.3. Ocena ilościowa czynności skurczowej mięśnia macicy
  4.3.1. Jednostki aktywności mięśnia macicy
  4.3.2. Nieprawidłowa czynność skurczowa mięśnia macicy
  4.4. Napięcie podstawowe
  5. Mianownictwo kardiotokograficzne
  5.1. Podstawowa częstość uderzeń serca płodu
  5.1.1. Automatyczne wyznaczanie podstawowej częstości uderzeń serca płodu
  5.2. Zmienność częstości uderzeń serca płodu
  5.2.1. Automatyczny pomiar i ocena zmienności częstości uderzeń serca płodu
  5.3. Akceleracje
  5.4. Definicja i klasyfikacja deceleracji
  6. Testy kardiotokograficzne
  6.1. Kardiotokograficzny test niestresowy
  6.1.1. Przeprowadzanie testu niestresowego
  6.1.2. Kryteria oceny wyniku testu
  6.2. Kardiotokograficzne testy stymulacji płodu
  6.3. Kardiotokograficzny test skurczowy
  6.3.1. Przeprowadzanie testu skurczowego
  6.3.2. Interpretacja wyniku testu
  7. Niedotlenienie płodu oraz weryfikacja biochemiczna zapisu kardiotokograficznego
  7.1. Mianownictwo
  7.2. Śródporodowe badanie krwi włośniczkowej płodu
  7.3. Badanie krwi z tętnicy i żyły pępowinowej po porodzie
  7.4. Czynniki wpływające na dokładność badania krwi
  7.5. Stan kliniczny noworodka a parametry krwi płodu
  7.6. Rozwój dziecka a parametry krwi w okresie porodu
  7.7. Przedporodowe badanie parametrów krwi płodu
  7.8. Zastosowanie monitorowania biochemicznego płodu
  8. Badanie kardiotokograficzne w okresie ciąży
  8.1. Prawidłowa czynność serca płodu w okresie ciąży
  8.2. Bradykardia przewlekła
  8.3. Tachykardia
  8.4. Kliniczne znaczenie zmienności częstości uderzeń serca płodu
  8.4.1. Sinusoidalny zapis częstości uderzeń serca płodu
  8.5. Kardiotokograficzne objawy przewlekłej niewydolności maciczno-łożyskowej
  9. Monitorowanie kardiotokograficzne w okresie porodu
  9.1. Wpływ porodu na stan płodu
  9.2. Zasady śródporodowego monitorowania stanu płodu
  9.3. Interpretacja zapisu czynności serca płodu w okresie porodu
  9.4. Deceleracja przedłużona i ostra bradykardia
  9.4.1. Postępowanie podczas ostrej bradykardii
  9.5. Przewlekła bradykardia
  9.6. Tachykardia
  9.7. Zmienność częstości uderzeń serca płodu
  9.8. Deceleracje
  9.8.1. Deceleracje wczesne - znaczenie kliniczne
  9.8.2. Deceleracje zmienne - znaczenie kliniczne
  9.8.3. Deceleracje późne - znaczenie kliniczne
  9.9. Możliwości wewnątrzmacicznej poprawy stanu płodu
  9.9.1. Wewnątrzmaciczna resuscytacja płodu
  10. Problemy w monitorowaniu kardiotokograficznym
  11. Pulsoksymetria płodowa
  11.1. SpO2 a stan urodzeniowy noworodka
  11.2. Pulsoksymetria płodowa a inne metody nadzoru śródporodowego
  11.3. Wysycenie krwi płodowej tlenem a przebieg porodu
  11.4. Pulsoksymetria płodowa a odsetek cięć cesarskich
  12. Kardiotokografia dla położnych
  12.1. Interpretacja zapisów kardiotokograficznych
  12.1.1. Kardiotokografia bez obciążenia
  12.1.2. Kardiotokografia z obciążeniem
  12.1.2.1. Kardiotokografia po obciążeniu fizycznym
  12.1.2.2. Kardiotokografia po obciążeniu farmakologicznym
  12.1.3. Znaczenie prawidłowej interpretacji
  12.2. Wytyczne oparte na dowodach
  12.2.1. Śródporodowe monitorowanie czynności serca płodu
  12.2.2. Rola położnej w ocenie dobrostanu płodu
  12.2.2.1. Podstawowa częstość czynności serca
  12.2.2.2. Zmienność (oscylacja) częstości podstawowej
  12.2.2.3. Zmienność okresowa
  12.2.3. Informacje o pacjentce
  12.2.4. Jakość zapisu
  12.3. Postępowanie położnych w przypadku zaburzeń częstości czynności serca płodu
  12.4. Niedotlenienie płodu jako problem w opiece sprawowanej przez położną
  12.5. Monitorowanie kardiotokograficzne w ciąży wielopłodowej
  12.6. Kardiotokografia a kształcenie ustawiczne
  Skorowidz